container-fluid

Terapeuci

Terapeuci Towarzystwa

Pragnąc pomóc Państwu w znalezieniu rzetelnie pracującego hipnoterapeuty stworzyliśmy listę rekomendowanych przez nas osób pracujących hipnozą oraz prowadzących psychoterapię z użyciem hipnozy.

Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą udziela rekomendacji swoim członkom i osobom, które ukończyły prowadzone przez nas kursy hipnozy oraz REGULARNIE uczestniczą w superwizjach i interwizjach, organizowanych przez Towarzystwo i/lub prowadzonych przez superwizorów Towarzystwa. Rekomendacje dotyczą posługiwania się metodą hipnozy w pracy klinicznej. Staramy się w ten sposób polecać hipnoterapeutów klientom, którzy szukają pomocy i nie są zorientowani, czym kierować się w doborze właściwej osoby.

Polecani przez nas hipnoterapeuci zostali zweryfikowani pod względem posiadanych umiejętności, sposobu pracy oraz stosowania zasad etycznych.

UWAGA! Towarzystwo nie pośredniczy w umawianiu z poszczególnymi terapeutami ani nie udziela żadnych informacji na temat prowadzonych przez nich terapii. W celu umówienia się na spotkanie lub uzyskania szczegółowych informacji konieczne jest skontaktowanie się bezpośrednio z wybranym terapeutą.

Bożena Hanik

Bożena Hanik

Przewodnicząca i jedna z założycieli Stowarzyszenia – mgr Bożena Hanik jest psychologiem klinicznym i specjalistą II stopnia, psychoterapeutą Sekcji Naukowej

Pracuje metodą H.I.T.T. ®
Anna Trzcieniecka-Green

Anna Trzcieniecka-Green

Dr n. hum. Anna Trzcieniecka-Green była prezesem Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą oraz wiceprezydentem International Federation of Integrative

Pracuje metodą H.I.T.T. ®
Anna Orłowska

Anna Orłowska

Anna Orłowska jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, psychoterapeutą posiadającym certyfikat Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Terapii

Pracuje metodą H.I.T.T. ®
Halina Gąsior

Halina Gąsior

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Psychologię ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, a następnie uzyskała specjalizację w zakresie psychologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada

Pracuje metodą H.I.T.T. ®
Maria Stanisławiak

Maria Stanisławiak

Psychoterapeuta, psycholog kliniczny. Studia z psychologii odbyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie psychoterapeutyczne. Prowadziła psychoterapię

Pracuje metodą H.I.T.T. ®
Danuta B. Sobańska

Danuta B. Sobańska

Ukończyła wydział psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest specjalistą II stopnia w zakresie psychologii klinicznej. Posiada certyfikaty psychoterapeuty i superwizora wydane przez

Pracuje metodą H.I.T.T. ®
Anna Szereszewska-Niechwiej

Anna Szereszewska-Niechwiej

Psychoterapeutka, posiada Certyfikat Psychoterapety Gestalt Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, Europejski Certyfikat Psychoteraputy (EPC) wydany przez European Association for Psychotherapy, certyfikat

Pracuje metodą H.I.T.T. ®
Jerzy Pocica

Jerzy Pocica

Psycholog kliniczny, psychologię ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenia jako coach, konsultant psychologiczny, trener grupowego treningu psychologicznego, psychoterapeuta i

Pracuje metodą H.I.T.T. ®
Paulina Kołosowska

Paulina Kołosowska

Magister psychologii, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, trener, mediator, doula. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w

Pracuje metodą H.I.T.T. ®
Jerzy Korzewski

Jerzy Korzewski

Psycholog kliniczny, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta (w trakcie szkolenia do certyfikatu) i certyfikowany hipnoterapeuta w zakresie Hipnointegracyjnej

Pracuje metodą H.I.T.T. ®
Artur Kulig

Artur Kulig

Posiada Certyfikat Psychoterapeuty (nr 492) i Superwizora (nr 160) SN Psychoterapii i SN Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Europejski Certyfikat

Pracuje metodą H.I.T.T. ®
Jerzy Kutaj

Jerzy Kutaj

Psychoterapeuta, Kraków Stosuje metodę H.I.T.T.® Wernera Meinholda tel: 605 058 778 email: j.kutaj@vp.pl UWAGA! Towarzystwo nie pośredniczy w umawianiu z

Pracuje metodą H.I.T.T. ®
Janina Zmełty-Okoń

Janina Zmełty-Okoń

Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest specjalistą II stopnia w zakresie psychologii klinicznej i psychoterapeutą.

Pracuje metodą H.I.T.T. ®
Mira Prajsner

Mira Prajsner

Historyk filozofii, dziennikarz, pedagog, psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień. Prowadzi psychoterapię par, psychoterapię indywidualną oraz grupową, pracuje z osobami uzależnionymi

Pracuje metodą H.I.T.T. ®
Jolanta Drobek

Jolanta Drobek

Hipnoterapeutka. Ukończyła dwuletnie szkolenie kursu hipnozy I i II stopnia organizowane przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą. Jest

Pracuje metodą H.I.T.T. ®
Małgorzata Trawińska

Małgorzata Trawińska

Absolwentka studiów podyplomowych „Poradnictwo i pomoc psychologiczna” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła dwustopniowe czteroletnie szkolenie dla terapeutów w zakresie

Pracuje metodą H.I.T.T. ®
Adam Hajdukiewicz

Adam Hajdukiewicz

Hipnoterapeuta. Ukończył Kurs Podstawy Hipnozy Klinicznej oraz Kurs Zaawansowanej Hipnozy Klinicznej II Stopnia w Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad

Pracuje metodą H.I.T.T. ®
Adam Kita

Adam Kita

członek Zarządu i sekretarz Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą GTH Polska. Jest w trakcie studiów na kierunku Psychologia

Pracuje metodą H.I.T.T. ®
Magdalena Sagan

Magdalena Sagan

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie pracuje na stanowisku wykładowcy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od wielu

Marek Dawidowicz

Marek Dawidowicz

Psychoterapeuta certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne SNP i SNTR. Prowadzi sesje psychoterapii grupowej, indywidualnej i rodzinnej/par. W swojej codziennej pracy

Andrzej Chmiel

Andrzej Chmiel

dr Andrzej Chmiel – psycholog, doktor nauk nauk humanistycznych w zakresie psychologii klinicznej, terapeuta Terapii Skoncencentrowanej na Rozwiązaniu (TSR), terapeuta

Martyna Koryciak

Martyna Koryciak

Psychoterapeuta, hipnoterapeuta. Specjalizuje się w psychoterapii zorientowanej psychodynamicznie, oraz w hipnoterapii. Prowadzi terapię indywidualną oraz terapię par. Kraków, Tarnów tel:

Iwona Lorenz

Iwona Lorenz

Psychoterapeuta w drodze do certyfikatu. Specjalista terapii uzależnień. Obecnie pracuje w NSZOP „CALM-MED”, ul. Krucza 12, 49-251 Pniówek. tel. 501

Alicja Hess-Leońska

Alicja Hess-Leońska

Psycholog i psychoterapeuta, doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się diagnozą, pomocą psychologiczną, interwencjami kryzysowymi oraz psychoterapią, prowadzi także szkolenia psychologiczne i

Kodeks etyczny psychoterapeuty

Ogólne zasady etyki, jakimi winien się kierować psychoterapeuta, określają aktualne kodeksy etyczno-deontologiczne, zwłaszcza Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa i Kodeksy Zasad Etycznych Towarzystw i Stowarzyszeń zrzeszonych w Polskiej Radzie Psychoterapii

więcej

64696F92C4

Kodeks etyczny hipnoterapeuty

THTiBnB

Kodeks etyczny Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą wzorowany na kodeksie Międzynarodowego Towarzystwa Hipnozy (ISH) .

więcej

8AJACV2YDX