Jerzy Pocica

Psycholog kliniczny, psychologię ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Posiada wieloletnie doświadczenia jako coach, konsultant psychologiczny, trener grupowego treningu psychologicznego, psychoterapeuta i hipnoterapeuta.
Pomaga:
– uwalniać się od uzależnień, od lęków i fobii,
– znajdować psychologiczne źródła chorób somatycznych i wspierać proces leczenia,
– uwalniać się od ograniczeń i zaburzeń osobowości
– lepiej radzić sobie z bólem, kontrolować ból
– lepiej radzić sobie ze stratą, żałobą, rozwodem, kryzysami w relacjach z ludźmi,
– lepiej radzić sobie z kryzysami wieku, kryzysami pracy, życiowymi problemami

Jest członkiem Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą, Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest jednym z 19 specjalistów w Polsce w zakresie Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi (HITT®) certyfikowanym przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą i  Międzynarodową Federację Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi i Badań nad Hipnozą.) Od wielu lat jest także aktywnym członkiem Zarządu Towarzystwa.

Posiada rekomendacje:
Certyfikat Trenera treningu interpersonalnego Stowarzyszenia Psychoterapeutów Krakowskiego Ośrodka Terapii od 1995 r.
Rekomendacja Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od 1996 r.
Certyfikat Praktyka NLP wydany przez Polski Instytut Neuro-Lingwistycznego Programowania od 1997 r.
Międzynarodowy Certyfikat w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju Thames Valley University, London oraz Międzynarodowy certyfikat w zakresie Mentoringu i Doradztwa Thames Valley University, London od 1999 roku.
Dyplom Specjalisty Hipnoterapii i Hipnozy Ericksonowskiej Instytutu Neurolingwistyki
Certyfikat Hipnoterapeuty National Guild of Hypnotist
Dyplom Hipnoterapeuty hipnointegracyjnej psychoterapii metodą Wernera Meinholda – H.I.T.T®

Kraków

Stosuje metodę H.I.T.T.® Wernera Meinholda.

Tel. 602 676 772
Skype: jerzy.pocica
UWAGA! Towarzystwo nie pośredniczy w umawianiu z poszczególnymi terapeutami ani nie udziela żadnych informacji na temat prowadzonych przez nich terapii. W celu umówienia się na spotkanie lub uzyskania szczegółowych informacji konieczne jest skontaktowanie się bezpośrednio z wybranym terapeutą.