Superwizje dla hipnoterapeutów

Jak zapewne wszyscy wiemy, superwizja jest nie tylko potrzebą chwili, kiedy trafiamy na problem w pracy z klientem i chcemy, „musimy” go z kimś przegadać, przepracować, superwizja jest koniecznością i stałą powinnością wobec pacjenta, wobec relacji terapeutycznej i wobec siebie jako osoby i profesjonalisty.

Rozumiemy superwizje, jako możliwość pełniejszego zrozumienia problematyki pacjenta i trudności terapeuty w relacji z pacjentem, jako powinność wobec pacjent i jego dobra, tak aby możliwie jak najbardziej uważnie i merytorycznie mu towarzyszyć, jako możliwość uczenia się i rozwoju zarówno profesjonalnego jak również osobistego oraz jako standard (warunek konieczny) zawodu psychoterapeuty i hipnoterapeuty, w prowadzeniu psychoterapii, hipnoterapii i Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi ( H.I.T.T.® )

Wychodząc od takiego rozumienia superwizji, wprowadzamy od lutego 2020 roku nowy warunek: rekomendowane – jako psychoterapeuci metody H.I.T.T.® i hipnoterapeuci – na stronie Towarzystwa będę tylko osoby, które REGULARNIE uczestniczą w superwizjach, organizowanych przez Towarzystwo i/lub prowadzonych przez superwizorów Towarzystwa. Oczywiście dotyczy to tylko tych osób, które będąc członkami Towarzystwa chcą być rekomendowane na stronie www oraz osób, które pracują metodą Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi. Osoby te, na początku każdego roku będą proszone o przedstawienie zaświadczeń uczestnictwa w min. 10h superwizji indywidualnych i min. 2 dniach superwizji grupowych.

Pozostali członkowie i osoby spoza Towarzystwa po prostu zapraszamy na organizowane przez nas superwizje; gwarantujemy superwizje prowadzone przez doświadczonych psychoterapeutów i hipnoterapeutów, z bogatym i długoletnim doświadczeniem w prowadzeniu psychoterapii i superwizji.

Tworzymy w związku z tym program, która umożliwia każdemu członkowi Towarzystwa wybór i uczestnictwo w wybranym przez siebie wariancie superwizji, daje też możliwość do uczestnictwa w superwizjach również osobom, nie będącym członkami Towarzystwa.

 Proponujemy Wam kilka wariantów organizacji superwizji:

 1 – stała grupa superwizyjna, dla członków Towarzystwa, zbierająca się np. przez rok, na 6 spotkań, uczestnicy deklarują stałą gotowość uczestnictwa w grupie i stałą opłatę za uczestnictwo, nawet jeżeli zdarzy się im nie wziąć udziału w którymś spotkaniu, liczba osób w grupie 4 – 6,

 2 – regularna grupa superwizyjna, dla członków Towarzystwa, na początek 1 x na 2 miesiące, docelowo 1 x na miesiąc, za każdym razem w grupie mogą uczestniczyć inne osoby, liczba osób w grupie 4 – 6, deklaracja udziału w grupie do dwóch tygodni przed spotkaniem grupy,

 3 – regularna otwarta grupa superwizyjna, również dla osób spoza towarzystwa, pracujących hipnozą, stosujących w swojej praktyce również hipnoterapię, liczba osób w grupie 4 – 6, deklaracja udziału w grupie do dwóch tygodni przed spotkaniem grupy,

 4 – grupa Balinta, otwarta dla wszystkich osób, które prowadzą psychoterapię i hipnoterapię, liczba osób w grupie 10 – 16, deklaracja udziału w grupie na miesiąc przed planowanym spotkaniem grupy, realizacja spotkania grupy Balinta zależeć będzie od zebrania minimalnej liczby uczestników – 10 uczestników. Szczegóły: https://www.hipnoza.org.pl/bez-kategorii/trening-balintowski/

W celu zgłoszenia gotowości do uczestniczenia w wybranej z grup prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy bądź pod adresem: biuro@hipnoza.org.pl. Powyższe warianty nie obejmują superwizji indywidualnej, zakładamy, że taką każdy z nas organizuje sobie sam z wybranym superwizorem; dla ułatwienia zamieścimy listę superwizorów Towarzystwa, z którymi można nawiązać współpracę w ramach superwizji indywidualnej.

Lista superwizorów certyfikowanych przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnoząi Międzynarodową Federację Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi i Badań nad Hipnozą (IGTH).

Danuta Sobańska – certyfikat THTiBnH i IGTH nr S/4/2020 (Superwizor PTP)
Anna Trzcieniecka-Green – certyfikat THTiBnH i IGTH nr S/6/2020
Bożena Hanik – certyfikat THTiBnH i IGTH nr S/1/2020
Anna Orłowska – certyfikat THTiBnH i IGTH nr S/3/2020
Halina Gąsior – certyfikat THTiBnH i IGTH nr S/2/2020
Maria Stanisławiak – certyfikat THTiBnH i IGTH nr S/5/2020

Janina Zmełty-Okoń – certyfikat THTiBnH i IGTH nr S/7/2020

Superwizor PTP

Osoby zainteresowane udziałem w którejś z form proponowanych superwizji prosimy o informacje zwrotną, na adres e-milowy towarzystwa.

 Zapraszamy.

Uczestnicy otrzymają ZAŚWIADCZENIA o odbyciu superwizji.

Profesjonalna Szkoła Hipnozy Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą. Kursy Hipnozy Terapeutycznej i Klinicznej

Serdecznie zapraszamy

    Chcę otrzymać rachunek