Janina Zmełty-Okoń

Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest specjalistą II stopnia w zakresie psychologii klinicznej i psychoterapeutą. Otrzymała certyfikat Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego , Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii , dyplom hipnoterapeuty Międzynarodowego Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą w zakresie Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi Wernera Meinholda oraz tytuł nauczyciela tej metody.

Zajmowała się psychoterapią indywidualną, grupową i terapią rodzin.

Od 2004 r. pracuje w gabinecie prywatnym. Prowadzi psychoterapię indywidualną pacjentów głównie z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości, analizę treningową oraz superwizje.

Pierwsze doświadczenia w stosowaniu hipnozy zdobyła pod kierunkiem Prof. dr hab. Jerzego Aleksandrowicza. Rozwijała swoje zainteresowania dotyczące hipnozy, psychoanalizy i psychologii religii poprzez roczny staż w Centrum Hipnoterapii Instytutu La Rochefoucauld w Paryżu pod kierunkiem dr Leona Chertock`a, pierwszy etap studiów doktoranckich w Centre de Recherches en Psychanalyse et Psychopathologie na Uniwersytecie Paris VII we Francji, współpracę z Europejską Szkołą Psycho-Socio – Somatoanalizy w Sztrasburgu oraz uczestnicząc w seminariach doktoranckich w Zakładzie Psychologii Społecznej i Psychologii Religii pod kierunkiem Ks. Prof. dr hab. Władysława Prężyny.

Dzieląc się swoim doświadczeniem jako psychoterapeuta i hipnoterapeuta w latach 1995-1998 była przewodniczącą Grupy Roboczej Hipnoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego , kierując nią i prowadząc grupę Balinta.

Ukończyła kurs „Superwizja w szkoleniu w psychoterapii” prowadzony przez Zakład Psychologii Medycznej i Psychoterapii Instytutu Psychoneurologicznego w Warszawie pod kierunkiem Prof. dr hab. Stefana Ledera.

W okresie od 1995 – 2014 r. uczestniczyła w seminariach Wernera Meinholda dotyczących Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi. Pracuje metodą H.I T.T z pacjentami od 24 lat, zajmuje się też analizą treningową i superwizją.

Jest jednym z 19 specjalistów w Polsce w zakresie Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi (H.I.T.T.®) a także nauczycielem i superwizorem (certyfikat nr S/7/2020) metody H.I.T.T.® – jedną z siedmiu osób w Polsce posiadających takie uprawnienia – certyfikowanym przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą i  Międzynarodową Federację Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi i Badań nad Hipnozą.

Tel. 508 977 726

UWAGA! Towarzystwo nie pośredniczy w umawianiu z poszczególnymi terapeutami ani nie udziela żadnych informacji na temat prowadzonych przez nich terapii. W celu umówienia się na spotkanie lub uzyskania szczegółowych informacji konieczne jest skontaktowanie się bezpośrednio z wybranym terapeutą.