O Autorze

Werner J. Meinhold (ur. 1 kwietnia 1944, zm. 17 października 2019) jest twórcą metody psychoterapii w hipnozie, którą wyróżnia spośród innych podejść stopniowa regresja w czasie aż do okresu prenatalnego pacjenta.

Werner Meinhold był znawcą i praktykiem medycyny naturalnej, psychoterapii i hipnozy. Uznawany za jednego z największych hipnoterapeutów na świecie. Werner Meinhold był honorowym Prezydentem International Federation of Integrative Depth Psychology in Therapy and Research of Hypnosis INFIDEPTH, do którego należy nasze Towarzystwo. Został uhonorowany tytułem Professional of the Year 2005 przyznawanym przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne przy uniwersytecie w Cambridge, które powstało 35 lat temu dla podkreślania i rozpowszechniania osiągnięć wybitnych postaci z całego świata. Był także znawcą sztuk pięknych i artystą plastykiem.

Napisał wiele książek, artykułów i esejów na temat hipnozy integracyjnej, psychoterapii i medycyny. Jego Wielki Podręcznik Hipnozy stanowi uwieńczenie długoletnich studiów i praktyki w zakresie terapeutycznego zastosowania hipnozy, jak również jego badań nad hipnozą jako fenomenu w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. W Niemczech ukazało się już 10 wydanie tego dzieła, które było tłumaczone na wiele języków. Czynimy starania o polskie wydanie tej publikacji.

Jest również autorem przejrzystego poradników przeznaczonego dla pacjentów, ich bliskich oraz terapeutów, przedstawiającego jego metodę w sposób niezwykle klarowny i zrozumiały nawet dla laików. Psychoterapia w hipnozie została przetłumaczona na język polski przez dr Kazimierza Pietruszewskiego i ukazała się drukiem w 1997 roku. Sen o świadomości. Mały podręcznik hipnozy został przetłumaczony i wydany przez nasze Towarzystwo i można go nabyć w naszym sklepie. Niebawem ukaże się polskie wydanie Wielkiej Księgi Hipnozy tegoż autora uznawanej za jeden z najbardziej profesjonalnych podręczników hipnozy.

Jako osoba aktywna publicznie wygłasza liczne wykłady i seminaria na całym świecie propagując stosowanie hipnozy w leczeniu i rozwoju. Od wielu lat przyjeżdża do Krakowa prowadząc seminaria i dzieląc się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem, ucząc nas swojej metody, udzielając superwizji członkom Towarzystwa w zakresie stosowania hipnozy w psychoterapii.