Jesteśmy jedną z najdłużej działających Szkół Hipnozy Klinicznej w Polsce. Od 2000 roku (19 lat), korzystając z pomocy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, organizujemy dwustopniowe Kursy Hipnozy dla Profesjonalistów. Oprócz kursów zintegrowanej hipnoterapii (Kurs Podstaw Hipnozy oraz Kurs zaawansowanej hipnozy II stopnia), ze względu na wysokie wymagania odnośnie kompetencji wyszkolonych psychoterapeutów. proponujemy dłuższe kształcenie w ramach Szkoły Metody H.I.T.T.® . Posiadamy akredytację Międzynarodowej Federacji Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi i Badań nad Hipnozą (IGTH) na stosowanie i nauczanie tej Metody.

1. Podstawy Hipnozy Klinicznej dla Profesjonalistów – Kurs I stopnia

2. Kurs Zaawansowanej Hipnozy Klinicznej II Stopnia

3. Kurs Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi (H.I.T.T.®) Wernera Meinholda

Szkoła hipnozy. Ze względu na kadrę jak i autorski program są to zdecydowanie najbardziej profesjonalne kursy hipnozy w naszym kraju,  ukierunkowane na jej zastosowanie w praktyce i przygotowujące do posługiwania się hipnozą w terapeutycznej pracy z ludźmi. Łączymy także podejście kliniczne w psychoterapii z analityczną metodą pracy w hipnozie według Wernera Meinholda (Metoda H.I.T.T.®) w ujęciu psychologii głębi. Uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia terapii analitycznej w hipnozie oraz do nauczania tej metody wydane przez Międzynarodową Federację Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi i Badań nad Hipnozą (IGTH).

W opinii absolwentów nasze kursy cieszą się dużym uznaniem, bo choć ich celem nie jest rozwój osobisty, to poprzez specyfikę hipnozy, staje się on nieuniknionym, a jakże pożądanym i przyjemnym efektem ubocznym.

Poza wspomnianymi kursami hipnozy, które stały się już naszą wizytówką, coraz częściej, dzięki zwiększającej się aktywności naszych członków organizujemy warsztaty z zakresu technik terapeutycznych bazujących na stanach hipnotycznych oraz superwizje.

Dlaczego warto wybrać nasze kursy hipnozy: