Halina Gąsior

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Psychologię ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, a następnie uzyskała specjalizację w zakresie psychologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenia psychoterapeutyczne oraz wszechstronne przygotowanie teoretyczne i warsztatowe w zakresie nowoczesnej psychoterapii. Jest certyfikowana przez Milton H. Erickson Instytut Berlin w zakresie NLP. Ukończyła czteroletni atestowany kurs psychoterapii do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Krakowie oraz kurs pierwszego i drugiego stopnia hipnozy terapeutycznej organizowany przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą. Jest obecnie jedną z 20 specjalistów w kraju w zakresie Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi prowadzonej przez Wernera Meinholda. Ceni sobie i pożytkuje wiedzę i umiejętności uzyskane podczas wielu krajowych i zagranicznych szkoleń i superwizji własnych w nurcie psychoterapii ericksonowskiej. Członkini Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej /PTTM/. Od wielu lat prowadzi Prywatny Gabinet Psychoterapeutyczny w Katowicach. Zajmuje się psychoterapią zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną, zaburzeń odżywiania / anoreksja, bulimia/, zaburzeniami osobowości. Pomaga osobom w stanach lęku, depresji, mających trudności z samoakceptacją, przeżywających stratę, rozwód, dotkniętych wypaleniem zawodowym, osamotnieniem, itd.

Jest jednym z 19 specjalistów w Polsce w zakresie Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi (H.I.T.T.®) a także nauczycielem i superwizorem (certyfikat nr S/2/2020) metody H.I.T.T.® – jedną z siedmiu osób w Polsce posiadających takie uprawnienia – certyfikowanym przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą i  Międzynarodową Federację Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi i Badań nad Hipnozą. Przez wiele lat była aktywnym członkiem Zarządu Towarzystwa. 

Stosuje metodę H.I.T.T.® Wernera Meinholda
tel: 501 676 081
email: halina.gasior@gmail.com
www.hipnoza-terapeutyczna.pl

UWAGA! Towarzystwo nie pośredniczy w umawianiu z poszczególnymi terapeutami ani nie udziela żadnych informacji na temat prowadzonych przez nich terapii. W celu umówienia się na spotkanie lub uzyskania szczegółowych informacji konieczne jest skontaktowanie się bezpośrednio z wybranym terapeutą.