Opinie na temat Metody H.I.T.T.® Wernera Meinholda

Zobacz opinie specjalistów stosujących Metodę Psychoterapeutyczną H.I.T.T.® Wernera Meinholda na jej temat

Poznałam Wernera Meinholda w 1995 roku. Byłam wykształcona w medycznym modelu psychoterapii, ale był on dla mnie niewystarczający. Werner Meinhold wprowadził tak konieczny wymiar, nie tylko holistyczny ale także transpersonalny do psychoterapii. Wprowadził wymiar duchowy. Wniósł też w psychoterapię niezwykły wymiar akceptacji wobec nas, jego uczniów i pokazał czym jest akceptowanie Pacjenta wraz z jego historią. Metoda H.I.T.T.® Wernera Meinholda pozwala na zintegrowane leczenie zaburzeń, które mają swe źródła we wczesnych fazach rozwojowych i do których nie da się dotrzeć ani, których nie sposób leczyć bez zastosowania hipnozy terapeutycznej. Bardzo ważne jest tu podejście traktujące chorobę jako wartościową część życia, symptomy – jako cenne informacje, których zrozumienie i akceptacja stanowią bazę procesu leczenia.

Hipnoza analityczna umożliwia pacjentowi samopoznanie i rozwój świadomości. Jest ukierunkowana nie tylko na leczenie symptomów, lecz na całościowy indywidualny rozwój osobisty, nazywany „królewską drogą” do osiągnięcia wyższych stanów świadomości i satysfakcjonującego życia, które zostaje zaakceptowane z całą jego historią.

W mojej praktyce psychoterapeutycznej, stosując Metodę H.I.T.T.® Wernera Meinholda obserwuję jak szczególne znaczenie ma praca z wczesnymi fazami – symbiotyczną i presymbiotyczną, blisko okresu zapłodnienia. Są to fazy szerokiej, całościowej, akceptującej świadomości i z radością towarzyszę Pacjentom w odkrywaniu dostępu do tego rodzaju świadomości, która zmienia bardzo pozytywnie perspektywę widzenia siebie i swojego życia, bez względu na to, jak trudne doświadczenia przeżyli. Ten fenomen akceptacji i zrozumienia sensu własnego istnienia jest wyjątkowy!

Anna Orłowska

NAJBLIŻSZE KURSY: SPRAWDŹ.

Wernera Meinholda poznałam osobiście w 1996 roku, po moim powrocie z Francji do Polski. Wcześniej moja przyjaciółka, która odwiedzała mnie we Francji, opowiadała mi o jego seminariach w Polsce, w których uczestniczyła. Byłam sceptycznie nastawiona do pracy w regresji hipnotycznej, ponieważ wcześniejsze moje doświadczenia, na przykład z regresingiem, ugruntowały we mnie przekonanie, że jest to często niebezpieczne dla pacjentów, jako że wzbudza gwałtowne emocje, z którymi pacjentowi trudno sobie poradzić. W pracy Wernera zrobiła na mnie wrażenie ogromna delikatność, z jaką podchodził do pacjentów i rzeczywista pełna akceptacja pacjenta razem z wszystkimi jego emocjami i przejawami zachowania.

Nawiązaliśmy bliską współpracę i wielokrotnie byłam zapraszana przez Wernera na Kongresy Niemieckiego Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą, odbywające się w Meersburgu nad Jeziorem Bodeńskim, gdzie pochowany jest Mesmer. W ramach tych Kongresów prowadziłam wykłady i warsztaty.

Sama zaczęłam stosować Metodę H.I.T.T.® Wernera Meinholda w 1998 roku, wobec pacjentów z głębokimi zaburzeniami osobowości (szczególnie borderline), wobec których inne metody nie były skuteczne. Przekonałam się, że w przypadku wczesnej traumy metoda ta pozwala na uwolnienie uczuć, które nie mogły zostać przeżyte, w bezpiecznej dla pacjenta sytuacji terapeutycznej. Pozwala również na refleksję nad swoim życiem i w wyniku tej refleksji na to, żeby zacząć przeżywać własne życie w służbie życia, a nie na przykład lęku czy autodestrukcji.

Więcej piszę o Metodzie H.I.T.T.® Wernera Meinholda na mojej stronie Internetowej www.transformacje.life. W roku 2014 na Konferencji Trzech Sekcji na temat: „Psychoterapia działa!Jak?” wygłosiłam wykład pod tytułem: „Odzyskać własne życie. Jak działa Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi Wernera J. Meinholda”, przedstawiając główne założenia i możliwości tej metody.

Anna Trzcieniecka-Green

NAJBLIŻSZE KURSY: SPRAWDŹ.

To co niezwykle sobie cenię w Metodzie H.I.T.T.® Wernera Meinholda , polega na tym, że terapeuta dostaje narzędzia modyfikacji i neutralizacji wczesnych traum i deficytów pacjenta. I nie polega to na stosowaniu sugestii czyli budowaniu sztucznego ja, ale na odzyskaniu wypartych doświadczeń, pominiętego kontekstu i rozpoznaniu głębokiego sensu relacji z drugą osobą (matką, ojcem i innymi znaczącymi osobami).

Mamy więc teorię i narzędzie do pracy z fazą oralną, pierwszej indywiduacji i symbiotyczną z okresem prenatalnym włącznie. Niektórzy z moich pacjentów uzyskali głębokie poczucie spójności dopiero po pracy z momentem ich poczęcia się.

Fritz Perls (twórca terapii Gestalt) opowiadał kiedyś, że po kilkunastu latach własnej terapii psychoanalitycznej ciągle nie mógł się pozbyć cierpienia i lęku. Mimo że sam już z powodzeniem prowadził terapię pacjentów. Kolejne lata terapii nie przynosiły postępu. Aż do momentu, gdy spotkał się z Idą Rolf i jej terapią wychodzącą od głębokich blokad w ciele. Uwolnił się na dobre.

Werner Meinhold podkreśla, że nie można pozbyć się zaburzeń powstałych w okresie przed analnym za pomocą terapii opartej na słowie, ponieważ w poprzednich okresach rozwojowych dziecko przeżywa i koduje doświadczenia na poziomie nieświadomym przedsłownym.

W terapii hipnoanalitycznej dzięki zastosowaniu hipnozy pacjent i terapeuta mają dostęp do traum i doświadczeń z wczesnych okresów rozwoju. Oczywiście w tej metodzie stosujemy analizę słowną, świadomy wgląd, teorię przeniesienia. Przepracowujemy też starannie wszystkie okresy rozwojowe od aktualnego począwszy.

Pamiętam, że Werner Meinhold starał się zawsze pokazać pracę terapeutyczną jako spotkanie egzystencjalne. Pacjent to nie osoba stygmatyzowana przez swoje objawy, ale osoba, która wyraża siebie poprzez objaw. Symptom komunikuje to, co ponieważ wyparte, nie może się rozwinąć, transformować i blokuje rozwój pacjenta. Dlatego jego metoda tak bardzo nadaje się do leczenia objawów somatycznych, zaburzeń borderline ,zaburzeń depresyjnych i lękowych.

My terapeuci zapragnęliśmy nauczyć się tej metody, widząc, jak głęboko i finezyjnie, a zarazem świadomie pracuje Werner Meinhold. Stałość miejsca, pory spotkań, rytuału wprowadzania w hipnozę, bezwarunkowa akceptacja pacjenta i treści, jakie wnosi, zrozumienie symboliki objawów, dogłębna znajomość psychoanalizy i pracy z przeniesieniem, dostosowanie zachowania terapeuty do okresu rozwojowego, z którego pochodzi trauma i deficyt, na koniec umiejętność pracy w hipnozie – to wszystko składa się na atrakcyjność metody HITT dla profesjonalnego psychoterapeuty.

Maria Stanisławiak

NAJBLIŻSZE KURSY: SPRAWDŹ.

Wernera Meinholda poznałam w 1996 roku w Krakowie na seminarium dla psychoterapeutów , które prowadził , zaproszony przez przewodniczącego Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego .

Zapisał się on w mojej historii życia zawodowego jako wyjątkowa osoba , niedościgniony wzór realizowania w bezpośrednim kontakcie z człowiekiem idei bezwarunkowej akceptacji czyli postawy miłości. Postawy , którą przejawiał nie tylko podczas pracy terapeutycznej ale w każdym kontakcie z osobą.

Dzielił się swoją wiedzą z ogromnym zaangażowaniem i wnikliwością. Odpowiadał na wszystkie zadawane mu pytania. Stawał po stronie dobra, pokoju ,otwartości ,poznawania, szacunku do świata, w którym żyjemy.

Chciał razem z psychoterapeutami ze wszystkich kontynentów, gotowymi do zaangażowania swojego umysłu i ducha współtworzyć przyszłość godną człowieka. Werner Meinhold życzy ludziom, żeby żyli świadomie ,w zgodzie z własną istotą, z miłością, która leczy i w poczuciu wolności rozpoznając sens swojego życia.

Moje 20-letnie doświadczenie w stosowaniu jego metody: Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi wskazuje , że jest ona skutecznym narzędziem też dla tych pacjentów, którzy przez lata poszukiwali pomocy u psychiatrów i psychoterapeutów i nie zdołali jej wcześniej uzyskać oraz właściwą metodą dla wszystkich zainteresowanych rozwojem swojego potencjału.

Warszawa 12.01 2019

Danuta B. Sobańska

NAJBLIŻSZE KURSY: SPRAWDŹ.