AKTUALNOŚCI

Nabór na Kursy Profesjonalne Kursy Zaawansowanej Hipnozy i Hipnoterapii 2024

Nabór na Kursy Profesjonalne Kursy Zaawansowanej Hipnozy i Hipnoterapii 2024

Wszystkich profesjonalistów pracujących w zakresie terapii, medycyny, pomocy psychologicznej, wsparcia, rozwoju i edukacji zapraszamy do udziału w kolejnej edycji prowadzonych

Zmiany w Zarządzie Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą

Zmiany w Zarządzie Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą

8 czerwca b.r. odbyły się wybory do Zarządu Towarzystwa, podczas których nastąpiły znaczące zmiany. Ze stanowiska Prezesa Zarządu ustąpiła piastująca

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

W miniony weekend (8.06.2024.) odbyło się Seminarium z Prezeską I-GTH Claudia Manzini-Egger, którego tematami były: Znaczenie duchowości w Hipnointegracyjnej Psychoterapii

Znaczenie duchowości w H.I.T.T.®, Podstawy rozumienia faz rozwoju w H.I.T.T.® – seminarium z Claudią Manzini Egger CZERWIEC 2024

Znaczenie duchowości w H.I.T.T.®, Podstawy rozumienia faz rozwoju w H.I.T.T.® – seminarium z Claudią Manzini Egger CZERWIEC 2024

Seminarium z Claudią Manzini-Egger CZERWIEC 2024 szczegóły: Temat: Znaczenie duchowości w Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi H.I.T.T.®, Podstawy rozumienia faz rozwoju w

Misja

CO ROBIMY I W JAKI SPOSÓB

Naszą misją jest popularyzowanie hipnozy w Polsce jako naturalnej, sprawdzonej i skutecznej metody rozwoju i terapii. Realizujemy ją poprzez:

  • przekazywanie rzetelnej i najnowszej wiedzy na temat hipnozy i hipnoterapii (w szczególności w środowisku medycznym i psychologicznym),
  • organizowanie (od 2000 r.) profesjonalnych kursów, szkoleń i seminariów dla osób zawodowo zajmujących się pracą z ludźmi (akredytacja I-GTH) ,
  • w unikalny, holistyczny sposób łączymy wiedzę i doświadczenie z najnowszymi trendami i odkryciami naukowymi w zakresie hipnozy klinicznej (medycznej), neuronauk, psychologii, psychoterapii i psychosomatyki, ucząc skutecznych metod pracy zarówno z konkretnymi objawami jak i złożoną traumą rozwojową (Metoda H.I.T.T.®)
  • Oprócz kursu zintegrowanej hipnozy / hipnoterapii klinicznej ze względu na wysokie wymagania odnośnie kompetencji wyszkolonych psychoterapeutów. proponujemy dłuższe kształcenie w ramach Szkoły Metody H.I.T.T.® .
  • prowadzenie profesjonalnej psychoterapii w hipnozie i superwizji dla hipnoterapeutów,
  • prowadzenie badań nad hipnozą i jej zastosowaniem,
  • współpracę i wymianę doświadczeń z różnymi osobami i ośrodkami stosującymi hipnozę.

Czym jest hipnoza?

Definicji hipozy jest wiele. Wg. definicji American Psychological Association (APA) z 2014 r. Hipnoza to stan świadomości z udziałem skoncentrowanej uwagi i zmniejszoną percepcją bodźców peryferyjnych, który charakteryzuje się zwiększoną zdolnością reakcji na sugestie.

Hipnoza integratywna („świadoma/odhipnotyzowująca”, stosowana także w Hipnointegracyjnej Terapii Psychologii Głębi – Metodzie H.I.T.T.®) to hipnoza w której kluczowa jest zdolność pacjenta do odsłaniania i analizy istotnych dla jego rozwoju doświadczeń z konkretnego „badanego” okresu życia, w skupieniu, bez cenzury racjonalizującego umysłu, w pełnym, odciętym od otoczenia, kontakcie z osobą i słowami hipnoterapeuty, w dialogu ze sobą samym i hipnoterapeutą.

Co nas wyróżnia?


W Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą trzon stanowią psychoterapeuci o wszechstronnym wykształceniu, wychodzący z hipnozy klinicznej (naszymi nauczycielami byli prof. Jerzy Aleksandrowicz i prof. Stanislaw Kratochwil), posiadający wiedzę kliniczną, połączoną z różnorodnymi podejściami i metodami terapeutycznymi, które składają się na model psychoterapii zintegrowanej.

 Zespół legitymuje się certyfikatami psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskimi Certyfikatami Psychoterapeuty.

Jesteśmy członkiem instytucjonalnym Międzynarodowej Federacji Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi i Badań nad Hipnozą (IGTH).  oraz Polskiej Federacji Psychoterapii.

Od 19 lat uczymy hipnozy klinicznej prowadząc najbardziej kompletne i profesjonalne kursy hipnozy w Polsce. Uczymy podejścia zintegrowanego, łączącego różne nurty hipnoterapii (krótkoterminowej, zorientowanej na cel oraz hipnoterapii analitycznej opartej na psychologii głębi) i wieloletnie doświadczenie nauczycieli z najnowszymi teoriami i odkryciami naukowymi.

Łączymy także podejście kliniczne w psychoterapii z analityczną metodą pracy w hipnozie według Wernera Meinholda (Metoda H.I.T.T.®) w ujęciu psychologii głębi.  Metoda ta jest doskonałym narzędziem do pracy z traumą złożoną i rozwojową a także problemami z okresu okołoporodowego (wczesna trauma) dlatego jest wybierana przez wielu doświadczonych terapeutów wywodzących się z różnych szkół. Uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia terapii analitycznej w hipnozie oraz do nauczania i superwizowania tej metody wydane przez Międzynarodową Federację Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi i Badań nad Hipnozą (IGTH).

Uznajemy 5 wartości terapeuty, które sformułował Werner Meinhold:
– miłość,
– wiedza,
– autentyczność,
– obecność,
– niezachwiana wiara terapeuty w możliwości zmiany lub przemiany pacjenta.

Z pewnością wyróżnia nas sposób podejścia do zjawiska, nazywanego chorobą.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Szkolenia

Kursy Hipnozy Terapeutycznej I i II stopnia * Szkoła Wernera Meinholda * Warsztaty * Superwizje dla terapeutów

Terapia

Terapia w hipnozie * HITT – Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi Wernera Meinholda

Warsztaty

Warsztaty związane z hipnozą i terapią w hipnozie

Sklep

Książki Nagrania z przeprowadzonych warsztatów

FILMY