container-fluid

Wydawnictwo

Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi. Metoda H.I.T.T.®.

Podręcznik Metody Wernera J. Meinholda “Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi. Metoda H.I.T.T.®”

Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi (H.I.T.T.®) – drzewo poznania. Metoda terapii określana jako Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi (w skrócie H.I.T.T.®) została stworzona przez Wernera J. Meinholda na bazie dorobku największych szkół psychologii głębi, a także najnowszych wyników badań nad hipnozą. Dla hipnoterapii metoda ta otworzyła zupełnie nowy rozdział…

Wyjątkowość H.I.T.T.® polega na integracji wszystkich obszarów dotyczących człowieka (psychologii, medycyny, nauki o hipnozie, nauk humanistycznych i przyrodniczych), a także form i kanałów komunikacji zarówno w ludzkim organizmie (aż do poziomu komórkowego), jak i komunikacji człowieka w jego relacjach, środowisku i świecie.

Metoda rozwinięta przez W Wernera J. Meinholda w jego 30-letniej pracy jest skoncentrowana na indywidualności pacjenta. Każdy człowiek na swój sposób odkrywa, że nie istnieją ogólne pojęcia jak „choroba”, „metoda”, „zdrowie”, „terapeuta”, a jedynie jego własne, indywidualne bycie chorym w jego osobistej historii życia.

Z perspektywy fenomenologicznej metoda spełnia kryterium holistyczności, przez zastosowanie świadomej hipnozy w pracy z pacjentem. Hipnoza powoduje odzyskanie przez pacjenta łączności z jego immamentną dla każdej ludzkiej istoty wiedzą pierwotną ukrytą w najgłębszych zakamarkach mózgu, której istnienie udowadniają badania z wielu dziedzin nauki – epigenetyki, morfologii, fizyki kwantowej, hipnozy i terapii.

Wielka Księga Hipnozy. Teoria i praktyka hipnozy i autohipnozy.

„Wielka Księga Hipnozy. Teoria i praktyka hipnozy i autohipnozy.”Wernera J. Meinholda to od ponad 30 lat jedna z najważniejszych pozycji dla specjalistów oraz wszystkich osób zajmujących się hipnozą.

W.J. Meinhold – znany niemiecki hipnoterapeuta – prezentuje w niej, w sposób zrozumiały i kompletny, podstawy zjawiska hipnozy oraz wyniki swoich badań. Znajdą tutaj Państwo również listę i opis większości schorzeń oraz zaburzeń psychosomatycznych, których leczenie przy pomocy hipnoterapii przynosi wymierne efekty.

Pierwsze polskie wydanie oparte jest na niemieckiej edycji z roku 2005, zaktualizowanej i uzupełnionej o najnowsze, dostępne w tamtym czasie wyniki badań.

Jest to zdecydowanie lektura obowiązkowa dla osób profesjonalnie zajmujących się hipnozą w medycynie, psychologii i psychoterapii. D;a wszystkich  zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką pomagania i doradztwa psychologicznego stanowi bogate, inspirujące źródło wiedzy.

„Sen o świadomości, mały podręcznik hipnozy” Werner Meinhold

Życie, miłość i śmierć.
Tęsknota i nienawiść, wojna i pokój, być i nie być, zdrowy czy chory, doczesność i tamten świat, obłęd czy rzeczywistość.
Duchowe wibracje mistycznego boga Hypnos wpływają – w sensie symbolicznym – na wszystkie centralne tematy życia poruszane w tej książce. Hypnos, czyli podświadomość wraz z jej potężnymi siłami duchowymi, stanowi o przeważającej większości ludzkiego życia psychicznego (psychiki). Dla większości ludzi pozostaje ona jednak – nawet wobec samych siebie – przez całe życie w znacznej mierze tajemnicą. Celem niniejszej książki jest kształtowanie bardziej pokojowego, skutecznego i satysfakcjonującego zrozumienia samego siebie i swoich bliźnich.
Wielki filozof Schopenhauer określił hipnozę jako największe z wszystkich kiedykolwiek dokonanych odkryć: „gdyż czyni możliwym, co było uznawane za niemożliwe.”

Niezwykła książka, pobudzająca własne przemyślenia we wszystkich naprawdę ważnych dziedzinach życia.

Książki dostępne są na stronach księgarni wysyłkowych: https://indygobook.pl/ i https://virgobooks.pl/ .