FAQ

Po co studiować hipnozę?

Według nas, hipnoza jako trzeci, naturalny stan świadomości obok stanu czuwania i snu, stan w którym wielokrotnie znajdujemy się każdego dnia, obecny jest w każdym procesie terapeutycznym, niezależnie od tego czy terapeuta i pacjent mają tego świadomość czy nie. W przeciwieństwie do szkół, w których rozumie się hipnozę wyłącznie lub głównie jako stan wywołany formalną indukcją, opierający się głównie na sugestiach i technikach konwersacyjnych, uważamy, że każda relacja terapeutyczna, angażująca i odnosząca się do warstw nieświadomych, odbywa się w większej mierze na stanach transowych i hipnotycznych niż w stanie pełnego czuwania. Przykładowo – technika wolnych skojarzeń, naszym zdaniem jest techniką, w której Pacjent zanurza się w stanach transowych, szczególnie w momentach czy stanach regresji (jako, że regresja jest zjawiskiem w stu procentach hipnotycznym) czy w momentach wglądu. Pełen skupienia dialog terapeutyczny przeważnie, co najmniej częściowo dotyka stanów hipnotycznych (zgodnie z definicją APA z 2004 roku: hipnoza to stan świadomości z udziałem skoncentrowanej uwagi i zmniejszoną percepcją bodźców peryferyjnych, który charakteryzuje się zwiększoną zdolnością reakcji na sugestie). Nasze doświadczenie uczy, że indukcją hipnotyczną może być cokolwiek, co w specyficzny sposób oddziałuje na uwagę Pacjenta – odpowiednie słowa, gesty, ton głosu, itd. Narzędzia hipnotyczne pojawiające się w wielu „niehipnotycznych” procesach terapeutycznych to także techniki regresyjne, wizualizacje, desensytyzacje czy ekspozycje wyobrażeniowe, metafory, sugestie, zasiewanie idei i wszystkie odpowiednio formułowane, zgodnie z językiem hipnotycznym komunikaty. Także techniki ustawieniowe, dialogowe (dialog części/dialog wewnętrznej rodziny) czy psychodramatyczne, polegające na odgrywaniu ról, czy – odbywają się w stanach transowych lub okołotransowych. Większość terapeutów używa ich nieświadomie lub w oderwaniu od rozumienia ich hipnotycznego oddziaływania, które z pewnością mogłoby poszerzyć skuteczność i moc oddziaływania. Techniki takie jak EMDR czy techniki oparte o pracę z ciałem i ruch (np. kinezjologia, TRE, Somatic Experiencing), są całkowicie opartymi na zjawiskach i narzędziach hipnotycznych – a więc sięgających do stanów hipnotycznych lub transowych. Studiowanie hipnozy pozwala na świadome i swobodne wykorzystywanie komunikacji hipnotycznej, narzędzi i technik hipnotycznych oraz stanu hipnozy w procesie terapeutycznym. Jesteśmy przekonani, że KAŻDY profesjonalista pracujący w obszarze pomocowym, terapeutycznym, medycznym i edukacyjnym powinien uczyć się hipnozy.