container-fluid

Co nas wyróżnia?

Co nas wyróżnia?

W Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą trzon stanowią psychoterapeuci o wszechstronnym wykształceniu, wychodzący z hipnozy klinicznej (naszymi nauczycielami byli prof. Jerzy Aleksandrowicz i prof. Stanislaw Kratochwil), posiadający wiedzę kliniczną, połączoną z różnorodnymi podejściami i metodami terapeutycznymi, które składają się na model psychoterapii zintegrowanej.

 Większość naszej kadry nauczycieli legitymuje się certyfikatami psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskimi Certyfikatami Psychoterapeuty. Jako organizacja jesteśmy członkiem instytucjonalnym Międzynarodowej Federacji Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi i Badań nad Hipnozą (IGTH).  oraz Polskiej Federacji Psychoterapii.

Od 19 lat uczymy hipnozy klinicznej prowadząc najbardziej kompletne i profesjonalne kursy hipnozy w Polsce. Uczymy podejścia zintegrowanego, łączącego różne nurty hipnoterapii i wieloletnie doświadczenie nauczycieli z najnowszymi teoriami i odkryciami naukowymi.

Łączymy także podejście kliniczne w psychoterapii z analityczną metodą pracy w hipnozie według Wernera Meinholda (Metoda Psychoterapeutyczna H.I.T.T.®) w ujęciu psychologii głębi. Uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia terapii analitycznej w hipnozie oraz do nauczania tej metody wydane przez Międzynarodową Federację Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi i Badań nad Hipnozą (IGTH).

Uznajemy 5 wartości terapeuty, które sformułował Werner Meinhold:
– miłość,
– wiedza,
– autentyczność,
– obecność,
– niezachwiana wiara terapeuty w możliwości zmiany lub przemiany pacjenta.

Z pewnością wyróżnia nas sposób podejścia do zjawiska, nazywanego chorobą.

 Choroba traktowana jest przez nas nie jako zbędny element życia, którego należy szybko się pozbyć, lecz jako cenna informacja (a więc na sposób kwantowy), która może być wyrażona tylko poprzez chorobę/symptomy. Praca terapeutyczna polega między innymi na zrozumieniu tej informacji oraz przekształceniu jej dla dobra i rozwoju pacjenta.

 Zgodnie z podejściem Meinholda, uznajemy włączenie wymiaru duchowego, transcendentnego za integralną część procesu psychoterapii.

 W hipnozie analitycznej chodzi o samopoznanie i rozwój w kierunku uzdrowienia osobowości, rozwoju świadomości.

Zintegrowane zostają wszystkie wyparte części osobowości, a terapia hipnozą staje się, używając języka Wernera Meinholda, uwolnieniem od codziennej hipnozy życia – reliktu zuniformowanego dzieciństwa, które kładzie się cieniem na całe dorosłe życie większości ludzi.

Ten rodzaj terapii hipnozą jest terapią odhipnotyzowania i odsugerowania.
 Analiza w hipnozie wydobywa do świadomości stare, ale wciąż aktywne obciążenia, umożliwiając przepracowanie ich, uwolnienie się i wyzdrowienie u źródeł.
 Można pomóc pacjentowi odnaleźć drogę do takiego sposobu kształtowania własnego życia, że symptomy choroby przestają już mu być potrzebne. Praca terapeutyczna daje tu możliwość odnalezienia sensu osadzonego w duchowości, co daje szansę zaakceptowania własnego życia, własnej historii.

Dla analizy biograficznej w hipnozie największe znaczenie mają fazy najwcześniejsze. Do ok. 6 roku życia dzieciństwo przebiega w hipnotycznym stanie świadomości (im wcześniej, tym głębsza hipnoza), stąd w analitycznej terapii w hipnozie mogą być powtórnie doświadczone i przepracowane przede wszystkim treści fazy symbiotycznej i oralnej. Przebieg tych faz jest najbardziej brzemienny w skutki dla późniejszych zaburzeń i chorób dorosłego życia.

Tymczasem większość metod psychoterapii jest w stanie dotrzeć najdalej do fazy analnej.
 Analiza biograficzna w hipnozie w ramach psychologii głębi jest skierowana nie tylko na uzdrowienie symptomów choroby, ale przede wszystkim na całościowy indywidualny rozwój człowieka.
Jest to „Królewska Droga” do osiągnięcia wyższych stanów świadomości i zadowalającego, odpowiedzialnego życia.

Hipnoza integratywna (hipnoza „świadoma/odhipnotyzowująca”) , stosowana także w Hipnointegracyjnej Terapii Psychologii Głębi – Metodzie H.I.T.T.®) to hipnoza w której kluczowa jest zdolność pacjenta do odsłaniania i analizy istotnych dla jego rozwoju doświadczeń z konkretnego „badanego” okresu życia, w skupieniu, bez cenzury racjonalizującego umysłu, w pełnym, odciętym od otoczenia, kontakcie z osobą i słowami hipnoterapeuty, w dialogu ze sobą samym i hipnoterapeutą.

Dlatego nazywamy ten stan hipnozą świadomą/odhipnotyzowującą, ponieważ nie jest w niej ważny stan somnambulizmu jako stan gotowości do pracy terapeutycznej jak również nie stosuje się w niej sugestii bezpośrednich, nie jest to hipnoza sugestywna.

Oprócz kursów zintegrowanej hipnoterapii (Kurs Podstaw Hipnozy oraz Kurs zaawansowanej hipnozy II stopnia), ze względu na wysokie wymagania odnośnie kompetencji wyszkolonych psychoterapeutów. proponujemy dłuższe kształcenie w ramach Szkoły Metody H.I.T.T.® .

Anna Orłowska