container-fluid

Kurs „Podstawy Hipnozy Klinicznej dla Profesjonalistów – Kurs I stopnia”

Kurs „Podstawy Hipnozy Klinicznej dla Profesjonalistów – Kurs I stopnia” edycja 2020/2021

„Studiowanie hipnozy bez wątpienia zmieni twoje rozumienie ludzi i ich problemów, zachęcając do szerszego poszukiwania zasobów swoich klientów w sposób, jakiego mógłbyś wcześniej nie wziąć pod uwagę. Zdobycie umiejętności korzystania z hipnozy klinicznej będzie nieocenionym środkiem, który pozwoli na poprawę twoich umiejętności klinicznych. Integracja hipnozy z planem leczenia może pozwolić na uzyskanie trwałych wyników w pracy terapeutycznej. Być może najlepsze jest to, że wykorzystanie hipnozy może być sposobem na promowanie samowystarczalności i niezależności w klientach, z którymi współpracujesz, pomagając im poczuć, że mają kontrolę i zasoby, których mogą używać.”

Michael D. Yapko „Trancework”

Kurs „Podstawy Hipnozy Klinicznej dla Profesjonalistów – Kurs I stopnia” wprowadza w podstawowe pojęcia i zasady stosowania hipnozy.

 • od 19 lat profesjonalnie uczymy hipnozy terapeutycznej / klinicznej
 • prowadzone przez nas kursy to najbardziej kompletne i kompetentne kursy hipnozy terapeutycznej w Polsce
 • nasza kadra składa się z najwyższej klasy nauczycieli hipnozy a jednocześnie psychologów klinicznych i praktykujących psychoterapeutów mogących poszczycić się ogromnym doświadczeniem w wielu różnorodnych modalnościach
 • w unikalny, holistyczny sposób łączymy potężną wiedzę i doświadczenie z najnowszymi trendami i odkryciami naukowymi w zakresie hipnozy klinicznej, neuronauk, psychologii, psychoterapii i psychosomatyki
 • nasze kursy posiadają akredytację Międzynarodowej Federacji Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi i Badań nad Hipnozą (IGTH)
 • Oprócz kursów zintegrowanej hipnoterapii (Kurs Podstaw Hipnozy oraz Kurs zaawansowanej hipnozy II stopnia), ze względu na wysokie wymagania odnośnie kompetencji wyszkolonych psychoterapeutów. proponujemy dłuższe kształcenie w ramach Szkoły Metody H.I.T.T.® .
 • uczymy rzetelnie, z nastawieniem na profesjonalizm i praktyczne przygotowanie do pracy terapeutycznej
 • uczymy wyłącznie profesjonalistów pracujących z ludźmi (psychologów, terapeutów, psychoterapeutów, lekarzy, anestezjologów, fizjoterapeutów, stomatologów, pedagogów, itp.)

Dlaczego kurs jest rozciągnięty w czasie?

Zadaniem kursu jest wszechstronne przeszkolenie Uczestników w różnych rodzajach hipnozy, tak aby po jego ukończeniu mogli samodzielnie stosować hipnozę w praktyce terapeutycznej. Kurs przeznaczony jest dla profesjonalistów: psychoterapeutów, lekarzy, psychologów, terapeutów, coachów, trenerów i osób zbliżonych zawodów oraz dla studentów ostatnich lat medycyny i psychologii.

Organizacja kursu (jeden weekend w miesiącu na przestrzeni roku) ma na celu wykorzystanie przerw w nauce do utrwalenia (na poziomie świadomym i nieświadomym) zdobytych umiejętności. Absolwenci nauczą się praktycznego zastosowania hipnozy w medycynie (psychoterapia, medycyna psychosomatyczna, dentystyka, położnictwo, leczenie bólu, rehabilitacja, leczenie uzależnień) w sporcie oraz innych dziedzinach życia jak np. praca w zespołach czy coaching i rozwój osobisty.

Prowadzące:

Szkoła hipnozy. Program Kursu „Podstawy Hipnozy Klinicznej dla Profesjonalistów – Kurs I stopnia”

 TERMINY ZJAZDÓW PODANE SĄ NA DOLE STRONY!

MODUŁ I  Podstawy hipnozy
 
 • podstawowe teorie hipnozy (wykład).
 • hipnoza grupowa (demonstracja).
 • podstawy kontaktu hipnotycznego (ćwiczenia w małych grupach).
 • co daje hipnoza?
 • zagadnienia etyczne.
KORZYŚCI: Podczas tego modułu poznasz różne spojrzenia na to czym jest hipnoza, doświadczysz hipnozy osobiście, dowiesz się czym jest dostrojenie i prowadzenie oraz jak istotne jest rozpoznawanie stanów emocjonalnych Pacjentów. Poznasz korzyści ze stosowania hipnozy w pracy z Klientem i podstawowe zagadnienia etyczne z nią związane.
MODUŁ II Wybrane techniki indukcyjne, ich możliwości i ograniczenia

Ogólne omówienie metod indukcji (wykład):

 • fiksacji,
 • relaksacyjnej,
 • wizualizacyjnej,
 • ericksonowskiej (niedyrektywnej),
 • dysocjacyjnej,
 • słuchowej.

Demonstracje i ćwiczenia.

KORZYŚCI: Czy wiesz, że system reprezentacji dominujący w normalnym stanie świadomości jest peryferyjny w hipnozie i odwrotnie? Podczas tego modułu nauczysz się korzystania z wielu różnorodnych technik wprowadzania w hipnozę, dzięki czemu zyskasz większą elastyczność i skuteczność w dotarciu do osób o różnych preferencjach.

MODUŁ III Metody komunikacji w hipnozie. Praca z oporem
 • kontakt
 • język hipnozy
 • reguły lingwistyczne
 • komunikacja pozawerbalna
 • podstawowe zasady NLP

Wykłady demonstracje i ćwiczenia w grupach.

KORZYŚCI: Podczas tego modułu dowiesz się jak w prowadzeniu hipnozy pomagają: nominalizacji, słowa-klucze, truizmy, presupozycje (prezentacje); poznasz wzorce werbalne pozwalające wprowadzać w głęboki stan hipnozy (słowa pomosty, słowa klucze, nominalizacja, itd.) Nauczysz się formułować skuteczne sugestie – wprowadzać w stan hipnozy, oraz KOMUNIKOWAĆ SIĘ z Pacjentem.

MODUŁ IV Techniki wyobrażeniowe
 • geneza powstania technik wyobrażeniowych.
 • symbole i ich znaczenie.
 • rola technik wyobrażeniowych w diagnozie i terapii.
 • most psychosomatyczny –most afektywny (somatyczny) Watkinsa twórcy terapii stanów ego (ego state therapy) i most somatyczny Trzcienieckiej-Green
 • Redefinicja Siebie (Redefinition of Self) Marie Wilson
 • techniki leunerowskie (Hans Carl Leuner)
 • psychosynteza
KORZYŚCI: Techniki wyobrażeniowe są podstawą wszystkiego co robimy – żeby cokolwiek wykonać musimy sobie to uprzednio wyobrazić. Wyobraźnia jest kluczowym narzędziem w procesie zmiany. Dzięki temu modułowi będziesz dysponować narzędziami, które pozwolą Ci skonceptualizować przypadek Twojego Pacjenta oraz zaplanować leczenie zgodne z jego potrzebami. Staniesz się terapetuą transteoretycznym/multimodalnym.
MODUŁ V Teoria i praktyka stosowania sugestii
 • struktura sugestii
 • sugestie bezpośrednie i pośrednie, negatywne i pozytywne
 • sugestie posthipnotyczne
 • zasiewanie idei

KORZYŚCI: Skuteczny terapeuta nie dostosowuje pacjenta do swojej teorii ale dobiera metodę do pacjenta. Dlatego rozumie różne systemy i potrafi stosować WSZYSTKIE możliwe sugestie aby mieć wybór i większe możliwości jako profesjonalista. Podczas tego modułu nauczysz się prawidłowo formułować różne sugestie – bezpośrednie i pośrednie, negatywne i pozytywne, i inne.

MODUŁ VI Metafory
 • struktura i elementy metafory
 • zasady stosowania metafor
 • symboliczne przedstawienie się
 • Corydon Hammond – trzy rodzaje metafor:
  • archetypowe
  • oparte na indywidualnym doświadczeniu
  • tworzone przez terapeutę na użytek konkretnego pacjenta
 • Metafory w psychoterapii Phillip Barker

KORZYŚCI: Ludzie uczą się przez słuchanie opowieści. Historie łatwiej przemawiają do nas niż sugestie bezpośrednie – umysł podążą za opowieścią a treści przekazywane są wprost do umysłu nieświadomego. Podczas tego modułu nauczysz się wykorzystywania różnego rodzaju metafor w pracy z Pacjentem, co pozwoli Ci na olbrzymie zwiększenie efektywności terapeutycznej.

MODUŁ VII Wybrane zjawiska hipnotyczne
 • halucynacje pozytywne
 • regresja wieku
 • most kataleptyczny
 • i inne

KORZYŚCI: Podczas tego modułu poznasz wybrane zjawiska hipnotyczne, wokół których narosło wiele mitów – rozpoznasz je i wypróbujesz niektóre z nich.

MODUŁ VIII Hipnoza w różnych modalnościach terapeutycznych
 • hipnoza w podejściu psychodynamicznym
 • hipnoza w podejściu behawioralno-poznawczym
 • analiza biograficzna w hipnozie (Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi)

Unikalna Metoda Wernera Meinholda łączy psychologię głębi z hipnozą, dlatego nazwał ją Hipnointegracyjną Psychoterapią Głębi (Metoda Terapeutyczna H.I.T.T.®). Metoda ta rozwiązuje między innymi problemy okresu około natalnego, nieosiągalne dla większości metod terapeutycznych, dlatego stanowi jedno z najdoskonalszych narzędzi terapeutycznych i jest wybierana przez wielu doświadczonych terapeutów wywodzących się z różnych szkół.

MODUŁ IX Zastosowanie hipnozy
 • zastosowanie hipnozy w leczeniu bólu, wybranych zaburzeń i chorób
 • wykorzystanie hipnozy w autorozwoju
 • autohipnhoza, pismo automatyczne

KORZYŚCI: W tym module nauczymy Cię także w jaki sposób hipnoza może wpłynąć na zwiększenie własnych możliwości, rozwinięcie potencjału – jak się lepiej uczyć dzięki hipnozie, zdawać egzaminy, tworzyć, rozmowy o pracę, wyrażać, realizować, osiągać cele i lepsze wyniki w sporcie.

MODUŁ X Seminarium z Claudią Manzini-Egger

Claudia Manzini – Egger jest Prezesem GTH Szwajcaria (Szwajcarskie Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą) oraz Prezesem GTH International. W pracy z klientami stosuje głównie psychodynamiczno-analityczną hipnoterapię (Metodę H.I.T.T.® Wernera Meinholda), jest także nauczycielem Treningu Autogennego.

Koszt udziału w seminarium dla osób biorących udział w aktualnej edycji kursu: w cenie kursu.

Wręczenie dyplomów

***

OPINIE UCZESTNIKÓW KURSU Kursu „Podstawy Hipnozy Klinicznej dla Profesjonalistów – Kurs I stopnia”:

***

„W opisie kursu prowadzący drobiazgowo opisują program zajęć. Program nie zawiera jednak osobistych odkryć jakie można poczynić podczas praktycznego trenowania hipnozy. Każdy uczestnik ma bowiem własne odkrycia. Biorąc udział w tym wyjątkowym kursie dowiedziałam się dużo nie tylko na temat hipnozy ale także wiele o sobie, co jest ogromną wartością w pracy terapeutycznej. Dziękuję!.”
Zuzanna Maryańczyk-Sitarz
psycholog, psychoterapeuta, członek PTP

http://medycynaholistyczna.com.pl/

***
„Bardzo gorąco i z całego serca polecam szkolenie z podstaw hipnozy. Przyznam, że przed rozpoczęciem szkolenia miałam dużo wątpliwości. Jednak teraz śmiało mogę powiedzieć, że to było jedno z moich najlepszych doświadczeń edukacyjnych, a skończyłam – myślę niemało szkoleń – ( około 10, w tym cztery kilkuletnie szkoły psychoterapii). Można powiedzieć, że ten kurs dał mi taki ostateczny „szlif”. Chociaż w moim zawodzie psychoterapeuty nic nie jest ostateczne, ciągle trzeba się uczyć i rozwijać.  Posiadam teraz narzędzie, z którego mogę skorzystać wtedy, kiedy potrzeba albo kiedy  inne środki zawodzą. Hipnozę stosuję z sukcesami w pracy indywidualnej i grupowej. Poza tym bardzo dużo skorzystałam osobiście – pracując w hipnozie nad indywidualnymi problemami, celami, potrzebami. Już nie wspomnę o wspaniałych i inspirujących ludziach, których miałam zaszczyt poznać – dwie charyzmatyczne prowadzące oraz kolegów i koleżanki z kursu. W ramach kursu uczestniczyłam w seminarium z Claudią Manzini-Egger, które wywarło na mnie ogromne wrażenie i zapoczątkowało fascynację metodą H.I.T.T. Z pewnością będę kontynuowała naukę hipnozy. Serdecznie polecam.”
mgr Agnieszka Sadło
psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień
Pracuje w Lublinie w Ośrodku Leczenia Uzależnień, stowarzyszeniu Agape, prowadzi indywidualną praktykę
***

Kurs Hipnozy dostarcza nie tylko wiedzę merytoryczną lecz przede wszystkim praktyczne umiejętności używania hipnozy w celach terapeutycznych w małej grupie. Polecam szczególnie psychoterapeutom i szkoleniowcom operującym słowem – by trans rozumieć, a dzieje się on na co dzień, i świadomie nim kierować.”

Edyta Naczulska
pedagog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny
www.pieknyumysl.org

***

„Bardzo gorąco i z całym sercem polecam kurs hipnozy I stopnia, na którym dowiedziałem się wiele nowych i ciekawych rzeczy
z zakresu psychologii głębi. O funkcjonowaniu ludzkiego mózgu, o świadomości i podświadomości. Całą tą zebraną wiedzę w czystej postaci z powodzeniem mogę teraz wykorzystać w swojej pracy terapeutycznej… Również bardzo poszerzyłem swoją samoświadomość i odkryłem jak wiele wiedzy jest jeszcze do odkrycia…”

Paweł Bergel
terapeuta zajęciowy, ratownik medyczny, masażysta, muzyk
www.bergmusic.pl

***

„Będąc absolwentem ponad 70 kursów podyplomowych, z pełną odpowiedzialnością i pewnością mogę polecić to szkolenie. Pomogło mi ono zarówno w pracy z pacjentami, zrozumieniu wielu mechanizmów biologicznych z punktu widzenia psychologii oraz hipnozy i nauk pokrewnych. Ogromną zaletą jest rozwój osobisty oraz praca jaką można wykonać z samym sobą, co przekłada się w szalenie pozytywny sposób na życie osobiste i zawodowe. Dziękuję.”

Jakub Stępnik

osteopata, fizjoterapeuta
***

„Bardzo rekomenduję ten kurs zarówno jako narzędzie do pracy z pacjentem jak i do rozwoju osobistego i duchowego. Wspaniali ludzie, wspaniały kurs. Polecam gorąco.”

Michał Urban

fizjoterapeuta, osteopata, dietetyk, trener personalny i trener przygotowania motorycznego

https://www.facebook.com/pg/fizjoterapiamu/

***

„Bardzo polecam kurs hipnozy I st. prowadzony przez Annę Trzcieniecką-Green i Bożenę Hanik. Dostałem obfitość wiedzy. Poznałem cudownych ludzi i przeżyłem wspaniałą przygodę. Dziękuję bardzo.”

Maciej Machnicki

lekarz dentysta
***

„Polecam kurs hipnozy I stopnia dla wszystkich osób, które chcą pracować z klientem/pacjentem z uwzględnieniem całościowego pojmowania człowieka w jego jedności. Kurs uczy autentycznej pracy z ludźmi oraz daje możliwość uzyskania dużej ilości merytorycznej wiedzy.”

Dorota Lewandowska

Hipnoza/ terapia czaszkowo- krzyżowa. Śląsk: http://bit.ly/2knW4gL

***
UWAGA!
Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na dole strony.
Obowiązuje bezzwrotna opłata rekrutacyjna w wys. 300 zł. Do zgłoszenia konieczne jest dołączenie potwierdzenia wpłaty tej opłaty na podany niżej numer konta. Zgłoszenia bez wniesionej opłaty nie będą rejestrowane.
W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, opłata rekrutacyjna potraktowana zostanie jako zaliczka na poczet opłaty za kurs i odliczona od pierwszej wpłaty.
Rozmowy wstępne odbywać się będą we wrześniu, w Centrum Vivere przy ul. Sokołowskiego 24 w Krakowie.

Cena: 7900 zł netto (9717 zł brutto) zł płatne w całości lub w ratach:
I rata 2000 zł netto (2460 zł brutto) przed pierwszym zjazdem (po rozmowie wstępnej i decyzji o przyjęciu na Kurs)
II rata 2000 zł netto (2460 zł brutto) do końca listopada
III rata 2000 zł netto (2460 zł brutto) do końca stycznia
IV rata 1900 zł netto (2337 zł brutto) do końca marca

Wpłat prosimy dokonywać na:

Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą
ul.Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków
Numer konta: 33 1050 1445 1000 0023 2618 8170
Tytuł przelewu: kurs „Podstawy hipnozy” (proszę dopisać: „opłata rekrutacyjna” lub „całość” lub „numer raty”)

Osoby, które potrzebują rachunek na działalność gospodarczą proszone są o wysłanie mailem przez formularz kontaktowy pełnej nazwy, adresu i numeru NIP firmy oraz wpisywanie w tytule przelewu jej nazwy. Jeśli przelew jest dokonywany z konta firmowego proszę umieścić informację o imieniu i nazwisku uczestnika kursu. Jeżeli przelew jest wykonywany z konta prywatnego a rachunek ma być wystawiony na firmę, proszę umieścić w opisie przelewu nazwę firmy.

W przypadku rezygnacji z udziału w kursie miesiąc przed zajęciami możliwy jest zwrot 80 % wpłaconej kwoty, a do 2 tygodni przed rozpoczęciem zajęć 50 %. Natomiast w późniejszym terminie wpłaty nie będą zwracane.

Harmonogram Kursu „Podstawy Hipnozy Klinicznej dla Profesjonalistów – Kurs I stopnia”edycji 2021/2022

Moduł I – 25/26.09.2021
Moduł II – 2/3.10.2021
Moduł III – 6/7.11.2021
Moduł IV – 4/5.12.2021
Moduł V – 8/9.01.2022
Moduł VI – 5/6.02.2022
Moduł VII – 5/6.03.2022
Moduł VIII – 2/3.04.2022
Moduł IX – 7/8.05.2022
Moduł X – 28/29.05.2022

Zapisy i informacje poprzez formularz na stronie kursu lub tel. 502459707

Profesjonalna Szkoła Hipnozy Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą. Kursy Hipnozy Terapeutycznej i Klinicznej

Zajęcia odbywać się będą przy ulicy Sokołowskiego 24 w Centrum Terapii i Rozwoju „Vivere” w Krakowie

W sobotę zaczynamy o godzinie 10.30 do 19.30 z przerwą obiadową, w niedzielę 9.00 do 15.00.

Osoby zainteresowane udziałem w następnej edycji tego kursu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

  Chcę otrzymać rachunek