container-fluid

Kurs Zaawansowanej Hipnozy Klinicznej II Stopnia

Kurs Zaawansowanej Hipnozy Klinicznej II Stopnia jest przeznaczony dla osób o pewnym stopniu zaawansowania w posługiwaniu się metodą hipnozy. Z uwagi na niemożność ustalenia progu oczekiwanych umiejętności preferowane są osoby, które ukończyły proponowany przez nas kurs podstawowy. Nasze doświadczenie uczy, iż absolwenci innych szkoleń mają duże trudności z podążaniem za tokiem kursu i sami decydują się na równoległe uzupełnianie wiedzy i kompetencji poprzez nasz kurs podstaw hipnozy.
Kurs hipnozy jest organizowany we współpracy z krakowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.


PROGRAM KURSU HIPNOZY II st

Szkoła hipnozy. Program Kursu Zaawansowanej Hipnozy Klinicznej II Stopnia –  TERMINY ZJAZDÓW PODANE SĄ NA DOLE STRONY!

MODUŁ I Depresja

Prowadząca: Bożena Hanik

 • przyczyny depresji
 • charakterystyka depresji
 • techniki i strategie pracy z depresją w hipnozie

KORZYŚCI: Podczas tego modułu zrozumiesz mechanizmy powstawania depresji, jej przyczyny, poznasz różne charakterystyki depresji oraz różne techniki i strategie pracy z depresją w hipnozie.

MODUŁ II Zastosowanie hipnozy w leczeniu bólu

Prowadząca: Anna Trzcieniecka-Green

 • analgezja (zniesienie poczucia bólu) i hipnoanastezja podczas zabiegów medycznych i operacyjnych (np. operacja, poród, ekstrakcja zęba, operacje plastyczne)
 • uśmierzanie bólów porodowych
 • bólów pooparzeniowych
 • dolegliwości bólowych w przebiegu AIDS
 • leczenie bolów chronicznych i przewlekłych
 • zwalczanie bólów fantomowych
 • walka z migrenami i naczyniowymi bólami głowy

KORZYŚCI: Ból jest zjawiskiem psychosomatycznym. Jego natężenie jest zależne od uwarunkowanego psychologicznie stopnia wrażliwości jednostki. Dzięki hipnozie nauczysz się jak zmniejszyć wrażliwość na ból, oddalić go, całkowicie znieczulić lub nauczyć swojego pacjenta kontrolowania jego odczuwania bólu.

MODUŁ III Psychosomatyka

Prowadząca: Anna Trzcieniecka-Green

 • biomedyczny model zdrowia i choroby
 • techniki i strategie pracy z zaburzeniami psychosomatycznymi w hipnozie
  • ogólna sugestia samouzdrawiania
  • wczesna interwencja i program ambulatoryjny dla pacjentów kardiologicznych
  • program dla pacjentów z chorobą nowotworową
  • program dla pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi

KORZYŚCI: Źródła zaburzeń psychosomatycznych tkwią w głębokich warstwach podświadomości, niezwykle trudno dostępnych dla większości metod psychoterapeutycznych. Hipnoza jest najdoskonalszym narzędziem, które pomaga nam dotrzeć do tych warstw i uzdrowić choroby duszy i ciała na najgłębszym poziomie, uruchamiając cudowne mechanizmy samouzdrawiania jakie każdy z nas posiada. Tego nauczy Cię ten moduł Kursu hipnozy II stopnia.

MODUŁ IV Superwizja w Hipnozie 

Prowadzące: Anna Trzcieniecka-Green, Danuta Łopalewska

Superwizja, w której weźmiesz udział w tym module nie jest zwykła superwizją. Jest to Superwizja w Hipnozie. Dzięki tego rodzaju pracy masz szansę dotrzeć do wielu informacji, zgromadzonych na poziomie nieświadomym, które mają wpływ na twoją pracę z konkretnym Klientem, do których nie dotrzesz w zwykłym procesie superwizyjnym, bez użycia hipnozy. Daje to głęboki wgląd w relację z Klientem i otwiera całkiem nowe jej poziomy dla dalszej pracy.

MODUŁ V Hipnoza w uzależnieniach

Prowadząca: Anna Trzcieniecka-Green

 • rodzaje uzależnień
 • terapia w uzależnieniach od substancji i uzależnieniach behawioralnych
  • program dla alkoholików i narkomanów
  • program dla palaczy

KORZYŚCI: Nałogi są mechanizmem obronnym kompensującym ogromną i bolesną stratę – środkiem przeciwbólowym. Niewłaściwa (zbyt szybka i powierzchowna) praca z nałogami często może prowadzić do przesunięcia objawu jakim jest uzależnienie w inne obszary życia pacjenta, zamiast uwolnienia go od przyczyny jego cierpienia i stać się źródłem innego rodzaju problemów pychosomatycznych. Podczas tego modułu nauczysz się uważnego i delikatnego postępowania z chorobami duszy stojącymi za uzależnieniami.

MODUŁ VI Superwizja w Hipnozie 

Prowadzące: Anna Trzcieniecka-Green, Danuta Łopalewska

Moduł VII Praca z traumą w hipnozie

Prowadząca: Anna Trzcieniecka-Green

 • John Watkins
 • Marie Wilson
 • Peter Levine
 • i inni

KORZYŚCI: Hipnoza jest najlepszym narzędziem umożliwiającym dotarcie do głębokich napięć i traum, wypieranych i odrzucanych przez świadomy umysł oraz uwolnienie ich.

Zgodnie z teorią E. Rossiego dotyczącą uczenia się i pamięci „zależnej od stanu”, do przeżyć zakodowanych w określonym stanie umysłu możemy dotrzeć najszybciej przywołując ten stan. Hipnoza umożliwia regresję do stanu, w którym powstał zapis traumy i stwarza bezpieczne warunki umożliwiające jej ponowne przeżycie i uwolnienie poprzez zmianę / rozszerzenie perspektywy. Podczas tego modułu poznasz zasady pracy z traumą w hipnozie. Dowiesz się jaki jest najlepszy czas na interwencję, poznasz indukcje uwalniające traumę.

 MODUŁ VIII Hipnoza z dziećmi 

Prowadząca: Anna Trzcieniecka-Green

naturalne elementy rozwoju dziecka

 • wskazania do hipnozy
 • cele hipnoterapii
 • specyficzne zachowania i problemy związane z wiekiem
 • podejście skoncentrowane na rozwiązaniu
 • techniki i strategie pracy z dziećmi w hipnozie

KORZYŚCI: Czy wiesz, że dzieci do ok. 10 roku życia znajdują się w naturalnym stanie hipnozy? Podczas tego modułu Kursu Hipnozy II st. nauczysz się jak pracować z dziećmi poprzez zabawę, opowiadanie bajek, metafory, i inne techniki, stosownie do i w harmonii z poziomem rozwojowym Twojego pacjenta.

 

MODUŁ IX Terapia par

Prowadząca: Bożena Hanik

 • Wybrane teorie terapii par
 • Co wpływa na efekt terapii
 • Przebieg procesu terapii
 • Wybrane techniki hipnotyczne w terapii par

KORZYŚCI: Para zmagająca się problemami w komunikacji tkwi w regresyjnym uwikłaniu przeniesień i przeciwprzeniesień zakorzenionych w głębokich fazach wczesnego rozwoju obu stron relacji. Hipnoza daje możliwość dotarcia do źródeł tych uwikłań i umożliwia wgląd pozwalający na uwolnienie od nich.

MODUŁ X Ciąża i poród w hipnozie

Prowadząca: Anna Trzcieniecka-Green

 • relaks i rozluźnienie w ciąży
 • praca z lękiem przed porodem
 • przygotowanie do porodu, budowanie zaufania do własnego ciała
 • budowanie prenatalnej i postnatalnej więzi z dzieckiem
 • indukcje na zahamowanie niepowściągliwych wymiotów
 • bezbolesny poród w hipnozie

KORZYŚCI: Hipnoza jest tym co najlepsze, co może spotkać mamę i dziecko przygotowujące się do porodu. Jest najskuteczniejszym i bodaj jedynym remedium na niepowstrzymane wymioty, które zdarzają się właśnie w pierwszym trymestrze ciąży. Pozwala także na piękne przygotowanie się do rozluźnienia, spokojnego przejścia przez cały okres ciąży, zbudowanie zaufania do własnego ciała a przez to bezbolesnego przeżycia porodu a także zbudowanie głębokiej i cudownej prenatalnej i postnatalnej relacji z własnym dzieckiem. Właśnie dlatego ciąża i porody w hipnozie są bardzo popularne na Zachodzie – dwójkę swoich dzieci urodziła w hipnozie księżna Kate, w hipnozie rodziły też inne sławne mamy: Meryl Streep, Demi Moore, Pamela Anderson czy Cindy Crawford.

Obowiązuje bezzwrotna opłata rekrutacyjna w wys. 300 zł. Do zgłoszenia konieczne jest dołączenie potwierdzenia wpłaty tej opłaty na podany niżej numer konta. Zgłoszenia bez wniesionej opłaty nie będą rejestrowane.
W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, opłata rekrutacyjna potraktowana zostanie jako zaliczka na poczet opłaty za kurs i odliczona od pierwszej wpłaty.
Cena: 7900 zł netto (9717 zł brutto) zł płatne w całości lub w ratach:
I rata 2000 zł netto (2460 zł brutto) do końca września (po rozmowie wstępnej i decyzji o przyjęciu na Kurs)
II rata 2000 zł netto (2460 zł brutto)do końca listopada
III rata 2000 zł netto (2460 zł brutto) do końca stycznia
IV rata 1900 zł netto (2337 zł brutto) do końca marca

Wpłat prosimy dokonywać na
Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą
pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków
Numer konta: 33 1050 1445 1000 0023 2618 8170
Tytuł przelewu: „Kurs Zaawansowanej Hipnozy Klinicznej II Stopnia” (proszę dopisać numer raty)

Osoby, które potrzebują rachunku na działalność gospodarczą proszone są o podanie w formularzu, pełnej nazwy, adresu i numeru NIP firmy oraz wpisywanie w tytule przelewu jej nazwy. Jeśli przelew jest dokonywany z konta firmowego proszę umieścić informację o imieniu i nazwisku uczestnika kursu. Jeżeli przelew jest wykonywany z konta prywatnego a rachunek ma być wystawiony na firmę, proszę umieścić w opisie przelewu nazwę firmy.

Zajęcia odbywać się będą przy ulicy Sokołowskiego 24 w Centrum Terapii i Rozwoju „Vivere” w Krakowie

W sobotę zajęcia będą trwały od 10.30 do 19.30 z przerwą obiadową,w niedzielę od 9.00 do 14.00.

Terminy zjazdów edycji 2021/2022:

Moduł I – 9/10.10.2021
Moduł II – 13/14.11.2021
Moduł III – 27/28.11.2021
Moduł IV – 11/12.12.2021
Moduł V – 15/16.01.2022
Moduł VI – 12/13.02.2022
Moduł VII – 12/13.03.2022
Moduł VIII – 9/10.04.2022
Moduł IX – 14/15.05.2022
Moduł X – 11/12.06.2022

Osoby zainteresowane uczestnictwem w najbliższej edycji tego kursu hipnozy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Profesjonalna Szkoła Hipnozy Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą, Kurs Hipnozy Terapeutycznej i Klinicznej

  Chcę otrzymać rachunek