Anna Trzcieniecka-Green

Dr n. hum. Anna Trzcieniecka-Green jest współzałożycielem i byłym prezesem Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą oraz wiceprezydentem International Federation of Integrative Depth Psychology in Therapy and Reserch of Hypnosis INFIDEPTH (dzisiaj I-GTH), które zajmuje się psychologią głębi i badaniami nad hipnozą analityczną. Kierowała Zakładem Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i wykładała psychologię kliniczną w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim, tytuł doktora psychologii (Ph.D) uzyskała na Uniwersytecie Londyńskim. Jest psychologiem klinicznym (specjalistą II st.) i psychoterapeutą, członkiem Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, British Psychological Society oraz jedyną Polką, która uzyskała w Wielkiej Brytanii status Chartered Psychologist (prawo do wykonywania zawodu w Wielkiej Brytanii). Pracuje z pacjentami cierpiącymi na nerwice i zaburzenia osobowości. Zajmuje się również leczeniem uzależnień oraz pracą z pacjentami chorymi somatycznie przy pomocy metod psychologicznych. Prowadzi praktykę w Krakowie. Prowadzi wykłady i warsztaty w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Meksyku.

Swoją przygodę z hipnozą rozpoczęła zaraz po studiach w ośrodku leczenia nerwic prowadzonym przez Prof. Jerzego Aleksandrowicza, dzięki któremu ostatecznie hipnozy uczyła się u światowo uznanego Prof. Stanislava Kratochvila. Bardzo szybko zrozumiała, że hipnoza jest niezwykle skuteczną metodą terapeutyczną. W ramach doskonalenia swoich umiejętności uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez twórców NLP –  Richarda Bandlera i Johna Grindera, Betty Alice Erickson i Roxannę Erickson Klein (córki Miltona Ericksona), Briana Almana, Stevena Gilligana i Kate Thompson (uczniów Miltona Ericksona), Anne Ancelin Schützenberger, Johna G. Watkinsa i Helen Watkins oraz  wielu innych.

Jest współautorką i redaktorem podręcznika „Psychologia. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych” (Univeristas, 2012) oraz autorką publikacji „Wczesna interwencja psychologiczna w chorobie niedokrwiennej serca i jej terapeutyczne znaczenie” (Księgarnia Akademicka, 2014).

Jest członkiem Rady Starszych Towarzystwa, jedną z 19 specjalistów w Polsce w zakresie Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi (H.I.T.T.®) a także nauczycielem i superwizorem (certyfikat nr S/6/2020) metody H.I.T.T.® certyfikowanym przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą i  Międzynarodową Federację Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi i Badań nad Hipnozą.

Posiada tytuł Członka Nadzwyczajnego Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą.

Lista publikacji związanych z hipnozą.

 

Kraków

Kontakt: a_green_@poczta.onet.pl  (wiadomość proszę koniecznie oznaczyć jako pilną)

Stosuje metodę H.I.T.T.® Wernera Meinholda.

UWAGA! Towarzystwo nie pośredniczy w umawianiu z poszczególnymi terapeutami ani nie udziela żadnych informacji na temat prowadzonych przez nich terapii. W celu umówienia się na spotkanie lub uzyskania szczegółowych informacji konieczne jest skontaktowanie się bezpośrednio z wybranym terapeutą.