Historia Towarzystwa

Towarzystwo, zainspirowane przez twórcę Hipnointegracyjnej Terapii Opartej na Psychologii Głębii Wernera Meinholda (Metody H.I.T.T.®), zostało utworzone w 1999 roku przez grupę psychologów klinicznych i psychoterapeutów skupionych wokół prof. dr hab. Jerzego Aleksandrowicza, współtworzących wówczas Sekcję Naukową Psychoterapii, Sekcję Naukową Terapii Rodzin oraz Grupę Hipnoterapii Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wśród nich znajdowały się takie osoby jak prof. dr hab. Andrzej Cechnicki, dr Anna Trzcieniecka-Green, mgr Danuta Łopalewska (superwizor PTP), mgr Danuta Sobańska (superwizor PTP), mgr Janina Zełty-Okoń (superwizor PTP), mgr Bożena Hanik, mgr Anna Orłowska , mgr Halina Gąsior, mgr Maria Stanisławiak, i mgr Grażyna Skibniewska.

Członkowie-założyciele zdobywali swoje umijętności w dziedzinie hipnoterapii klinicznej pod okiem takich nauczycieli jak prof. dr hab. Jerzy Aleksandrowicz, prof. Stanislav Kratochvil, Richard Bandler i John Grinder (twórcy NLP), Betty Alice Erickson i Roxanna Erickson Klein (córki Miltona Ericksona), Brian Alman, Steven Gilligan, Kate Thompson i Jeffrey K. Zeig (uczniowie Miltona Ericksona), John G. Watkins i Helen Watkins (twórcy Terapi Stanów Ego) oraz Werner Meinhold (twórca Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębii). Wśród nazwisk nauczycieli, nie związanych bezpośrednio z hipnozą, wymieniają m.in. prof.dr hab. Antoniego Kępińskiego, Carla Rogersa czy Anne Ancelin Schützenberger.

Werner Meinhold został zaproszony do Polski przez prof. Cechnickiego po raz pierwszy w roku 1999. Prof. Cehnicki pełnił wówczas rolę kierownika Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Collegium Medicum UJ. Na początku działalności THTiBnH był również członkiem Zarządu a obecnie jest Członkiem Honorowym. Po serii interesujących wykładów pojawiła się idea zawiązania Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą integrującego i propagującego klasyczne, krótkoterminowe, zorientowane na cel podejście do hipnoterapii (psychoterapii z użyciem hipnozy) z nurtem analitycznym, opartym na psychologii głębii. Znalazło to odzwierciedlenie w ofercie szkoleniowej Towarzystwa, które od początku swojego istnienia prowadzi Dwuletni Kurs Zaawansowanej Hipnozy Terapeutycznej ( Hipnoterapii ) i Klinicznej dla Profesjonalistów początkowo jako szkolenie dwustopniowe, od 2022 roku w formie jednolitego, dwuletniego szkolenia. Szkolenie to, zaprojektowane i prowadzone przez dwie dekady przez dr Annę Trzcieniecką-Green i mgr Bożenę Hanik, skierowane jest do psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, fizjoterapeutów, pedagogów, coachów oraz absolwentów podobnych kierunków. Uczy ono zaawansowanego, twórczego użycia hipnozy i narzędzi hipnotycznych głównie w podejściu krótkoterminowym, zorientowanym na cel i przede wszystkim pozwala integrować te narzędzia z posiadanym wykształceniem i doświadczeniem studentów, w zakresie wykonywanych przez nich zawodów. Drugim filarem oferty szkoleniowej Towarzystwa jest szkoła Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi (Hipnointegracyjnej Terapii Opartej na Psychologii Głębii) – Metody H.I.T.T.® Wernera Meinholda. Pierwsza edycja szkoły Metody H.I.T.T.® odbyła się w latach 2012-14. Kolejna zamknęła się w roku 2021. Podczas pandemii prowadziliśmy kursy hipnozy, przestawiając się na tryb on-line. W obecnej chwili trwają prace nad opracowaniem programu czteroletniej szkoły Psychoterapii Zintegrowanej Opartej na Hipnozie łączącej oba te podejścia psychoterapii, w której głównym narzędziem są świadomie wykorzystywane narzędzia i stany hipnotyczne. (Zobacz: FAQ)

Pierwszym Prezesem Zarządu Towarzystwa została dr Anna Trzcieniecka-Green. Po dwóch latach to stanowisko objęła mgr Bożena Hanik i prowadziła Towarzystwo przez kolejne 19 lat aż do roku 2024. Aktualnie rolę Prezesa pełni mgr Adam Kita.

Czonkowie Towarzystwa przeprowadzili także szereg badań naukowych odnoszących się do zastosowań hipnozy i technik hipnotycznych w terapii, w czym wyróżnia się dorobek dr Anny Trzcienieckiej-Green. Obecnie Towarzystwo prowadzi badania pod kierownictwem mgr Bożeny Hanik, nad skutecznością Metody H.I.T.T.®. Obecnie jesteśmy także w trakcie organizowania Sekcji Naukowej Towarzystwa.

W 2009 roku odbył się pierwszy i jak dotąd jedyny zjazd Towarzystwa, w którym wzięło udział 12 osób oraz seminarium wyjazdowe Mindfullness w Jordanowie, w Dworze na Wysokiej, prowadzone przez zaproszoną Jolantę Berezowską.

12-18 sierpnia 2011 roku w Mandali w Targoszowie miało miejsce seminarium z Wernerem Meinholdem, które zapadło w pamięć wielu uczestnikom. To był jedyny raz, gdy mogliśmy wyjechać z Wernerem Meinholdem w polskie góry i móc wspólnie spędzić czas merytorycznie oraz towarzysko. W podobnym czasie (pierwsze spotkanie 3-6 czerwca) rozpoczęło się również szkolenie “Psychoterapia więzi egzystencjalnej (prenatalnej i perynatalnej)” prowadzone przez Barbarę Jakiel, organizowane przez dra Jerzego Korzewskiego w ramach THTiBnH. Trwało ono ok. 2 lata.

5-7 września 2014 zorganizowaiśmy warsztat z amerykańskim hipnoterapeutą polskiego pochodzenia Johnem Ryderem pt. Coaching w hipnozie i Zaawansowane techniki hipnozy. Także w 2014 roku, Bożena Hanik i ówczesna sekretarz Magdalena Spyt udały się w podróż do Meersburga w listopadzie 2014 w celu zapoznania się z działalnością GTH Niemcy, poznania ich sposobów pracy oraz uczestniczenia w ich zebraniach. Rok później, w 2015 roku grupowo wyjechaliśmy do Meersburga na coroczny Kongres. Możliwość spotkania międzynarodowego i zetknięcia z różnymi formami pracy była dla polskich uczestników Kongresu bardzo znaczącym doświadczeniem.

W 2017 roku w Zawoi, Rada Starszych spotkała się w celu omówienia pomysłów dalszego rozwoju Towarzystwa, na które został zaproszony Adam Kita, wówczas jako konsultant. Rok później rozpoczął on działalność w Zarządzie w charakterze sekretarza.

W styczniu 2017 roku rozpoczął swoją działalność Klub HIT. Spotkania odbywające się mniej więcej co 2-3 miesiące przerwał dopiero COVID. Ideą klubu jest organizowanie spotkań, podczas których poznajemy i dzielimy się inspirującyi ideami. Gośćmi Klubu HIT byli m.in. mistrz zen Aleksander Poraj-Żakiej jungistka Ilona Szewczyk, psychoterapeuta i niegdyś bliski współpracownik Ernesta Rossiego Jan Dyba (absolwent naszego kursu Podstaw hipnozy klinicznej), hipnotyzer Maksym Komar. Podczas spotkań klubu niezwykle ciekawe wykłady wygłosili także członkowie Towarzystwa: Maria Stanisławiak (wykład o Medytacji Transcendentalnej), Jerzy Kutaj (wykład o wolnej woli), Adam Kita (opowiadał o łagodnej bioenergetyce i demonstrował masaż Dotyk Motyla). Spotykaliśmy się także oglądając i wspólnie dyskutując nagrania z warsztatów prowadzonych przez Wernera Meinholda. Organizując wykład pt. Holografia Mózgu dr-a hab. Mirosława Harciarka 23 kwietnia 2023 wznowiliśmy działalność klubu.

We współpracy z wydawnictwem 16&16 w 1997 roku ukazała się książka Wernera Meinholda “Psychoterapia w hipnozie dla pacjentów i członków ich rodzin”. W kolejnych latach przetłumaczyliśmy i wydaliśmy kolejne książki Wernera: “Sen o podświadomości. Mały podręcznik hipnozy” w 2014 roku, “Wielka księgę hipnozy. Teoria i praktyka hipnozy i autohipnozy” w 2020, wreszcie w 2024 roku napisany wspólnie z Claudią Manzini-Egger podręcznik “Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi. Metoda H.I.T.T.®”. Oferta wydawnicza Towarzystwa znajduje się w zakładce Wydawnictwo.

Od 2014 roku imieniu Wernera Meinholda seminaria na temat metody H.I.T.T.® w Polsce prowadzi Claudia Manzini-Egger. Dotychczas odbyło się 10 seminariów z jej udziałem oraz jedne warsztaty dla terapeutów i nauczycieli Metody. Podczas pobytów Claudii w Polsce terapeuci i nauczyciele Metody H.I.T.T.® korzystają także z grupowych superwizji.

Werner Meinhold zmarł 17 października 2019 roku. W imieniu Towarzystwa w pogrzebie uczestniczyła ówczesna prezes Bożena Hanik.