Adam Kita

członek Zarządu i sekretarz Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą GTH Polska.

Jest w trakcie studiów na kierunku Psychologia w Zarządzaniu na UJ. Ukończył kurs masażu Dotyk Motyla dr Evy Reich, Kurs Podstawy Hipnozy Klinicznej dla Profesjonalistów oraz Kurs Zaawansowanej Hipnozy Klinicznej Kurs II Stopnia w Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą, uczestniczył w seminariach Claudii Manzini-Egger. Certyfikowany praktyk Trauma Collapse Technique (TCT). Ukończył także pełne szkolenie w zakresie metody Recall Healing® (Totalna Biologia) dr Gilberta Renaud i jest certyfikowanym facylitatorem tej metodyJest jednym z dwudziestu specjalistów w Polsce w zakresie terapii analitycznej w hipnozie metodą Wernera Meinholda (Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi – Metody H.I.T.T.® Wernera Meinholda).

Pracuje głównie Metodą H.I.T.T.®, integrując elementy terapii multimodalnej, analitycznej, podejścia transpersonalnego, poznawczo-behawioralnego, terapii systemowej, terapii schematów, sterowane wyobrażenia, pracę z ciałem, psychogenealogię, hipnoterapię oraz Recall Healing®. Pomaga w leczeniu nerwic, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych, traumy pourazowej (PTSD) oraz traumy symbiotycznej i rozwojowej. Specjalizuje się w pracy z problemami psychosomatycznymi.

Prowadzi szkolenia, treningi, coaching. Jest także konsultantem w zakresie marketingu, e-marketingu, zarządzania wizerunkiem, komunikacji i PRu.

Kraków

Stosuje metodę H.I.T.T. Wernera Meinholda.

email: adamfkita[at]gmail.com

tel: 502 459 707 (SMS)