Zaproszenie na seminarium z Claudią Manzini – Egger 11-13 maja 2018 r

Zapraszamy na dwudniowe seminarium prowadzone przez Claudię Manzini – Egger pt. „FAZA SYMBIOTYCZNA – LECZENIE METODĄ PSYCHOTERAPEUTYCZNĄ H.I.T.T.®w dniach od 11 do 12 maja 2018r. oraz na superwizję – 13 maja 2018r.

Tematyka Seminarium

Okres około natalny jest bodaj najważniejszym okresem w rozwoju człowieka – a z pewnością kluczowym dla jego dalszego rozwoju. Tymczasem stosunkowo niewiele szkół terapeutycznych poświęca odpowiednią ilość uwagi temu etapowi życia pacjenta. Zdarza się często, że w pracy z Klientem, terapeuta natrafia na głęboki konflikt, pochodzący z tego okresu i brak mu narzędzi czy technik umożliwiających przepracowanie go z Klientem.

Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi wg W. J. Meinholda (Metoda H.I.T.T.® ) jest metodą rozwiązującą także tego rodzaju problemy okresu około natalnego i stanowi jedno z najdoskonalszych narzędzi terapeutycznych, dlatego jest wybierana i stosowana przez wielu doświadczonych terapeutów wywodzących się z różnych szkół.

Seminarium „Faza symbiotyczna- Leczenie metodą H.I.T.T.®” prowadzone przez Claudię Manzini – Egger jest częścią Szkolenia w Metodzie Psychoterapeutycznej H.I.T.T.® Wernera Meinholda.

Uczestnicy Seminarium nauczą się rozpoznawać deficyty o pochodzeniu symbiotyczno- prenatalnym i mechanizmy kompensowania ich treściami kolejnych faz rozwoju. Poznają także kroki i środki terapeutyczne stosowane w Metodzie H.I.T.T.®, zgodne ze specyfiką poszczególnych faz rozwoju około natalnego. Dowiedzą się dlaczego wszystkie terapie w prenatalnej regresji niezgodne z specyfiką rozwojową w poszczególnych fazach są nie tylko nieskuteczne, ale mogą być również szkodliwe.

Zobacz: Fazy rozwoju i regresja prenatalna

O prowadzącej

Claudia Manzini – Egger jest Prezesem GTH Szwajcaria (Szwajcarskie Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą) oraz Prezesem GTH International. W pracy z klientami stosuje głównie psychodynamiczno-analityczną hipnoterapię (Metodę H.I.T.T.® Wernera Meinholda), jest także nauczycielem Treningu Autogennego.

W 2006 roku ukończyła Akamai University (USA) obroną pracy na temat anoreksji, zdobywając tytuł Master of Science in Consciousness Studies. Posiada Dyplom Metody H.I.T.T.® Wernera Meinholda, Meersburg (2004), Certyfikat Osiągnięć w Administracji Biznesowej, USA (1992), tytuł Mistrz Reiki, Ekwador (2003)., ASCA Accreditation for Autogenic Training (2013).

Claudia Manzini – Egger urodziła się w Bogocie w Kolumbii. Mieszkała w różnych krajach, takich jak Kolumbia, Boliwia, Szwajcaria, Ekwador, Anglia, USA i Włochy, dzięki czemu poznała wiele kultur języków w stopniu pozwalającym jej nie tylko mówić nimi, ale także je czuć. Wykłada w pięciu językach: niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i angielskim. Prowadzi seminaria i kursy z Metody H.I.T.T.® i treningu autogennego w wielu krajach (USA, Polska, Peru, Egipt, Kuba, Grecja i Ekwador).

Szczegóły Seminarium:

Miejsce: Kraków, ul. Pomorska 10/9

Plan godzinowy:

11.05.18 piątek

godz. 10.00 – 19.00 dla zaawansowanych, początkujących, zainteresowanych

godz. 19:00 – 20:00 koncert niespodzianka

12.05.18 sobota

godz. 10.00 – 14.00 dla zaawansowanych, początkujących, zainteresowanych

godz. 14.00 – 15.00 Walne Zebranie Członków THTiBnH (GTH Polska)

godz. 16.00 – 19.00 dla zaawansowanych

13.05.18 niedziela

godz. 10.00 – 19.00 dla zaawansowanych, superwizja (dla hipnoterapeutów stosujących Metodę H.I.T.T.® Wernera Meinholda)

Ceny za seminarium :

  • członkowie THTiBnH- 450 zł, przy wniesionej opłacie do 1.03.2018r. ; 550 zł do 29.03.2018r. lub 650 zł do 1.05.2018r.

  • niezrzeszeni – 600 zł, przy wniesionej opłacie do 1.03.2018r.; 700 zł do 29.03.2018r. lub 800 zł do 1.05.2018r.

Ceny za superwizję:

  • dodatkowo 100zł dla uczestników seminarium

  • 400 zł bez udziału w seminarium

Uczestnicy pierwszego bądź drugiego stopnia Kursu Hipnozy prowadzonego przez GTH Polska (Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą), mają to seminarium w cenie kursu!

Płatność za Seminarium prosimy dokonać na konto:

Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej
i Badań nad Hipnozą
pl. Gen. Władysława Sikorskiego 2/8
31-115 Kraków

33 1050 1445 1000 0023 2618 8170

z dopiskiem: „Seminarium z Claudią Manzini – Egger”

Zgłoszenia pod adresem: biuro@hipnoza.org.pl
lub przez formularz kontaktowy: www.hipnoza.org.pl/kontakt/