Jerzy Korzewski

Psycholog kliniczny, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta (w trakcie szkolenia do certyfikatu) i certyfikowany hipnoterapeuta w zakresie Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi H.I.T.T.® metodą Wernera Meinholda. Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie również uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Posiada też tytuł magistra inżyniera mechanika, po ukończeniu Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Prowadzi gabinet psychologiczno-psychoterapeutyczny Klucz do wnętrza?, firmę szkoleniową Centrum Szkoleń Psychologicznych Academia Psyche, pracuje też jako wykładowca w Wyższej Szkole Humanitas. Od 2012 r. jest członkiem Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i członkiem Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W latach 2009-2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań Nad Hipnozą. Pracuje z pacjentami z zaburzeniami nerwicowymi i z zaburzeniami osobowości, zajmuje się też osobami cierpiącymi na zaburzenia psychosomatyczne i doświadczającymi nadmiernego stresu. Pomaga też pracownikom służb mundurowych i sportowcom. Kraków

Jest jednym z 19 specjalistów w Polsce w zakresie Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi (HITT®) certyfikowanym przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą i  Międzynarodową Federację Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi i Badań nad Hipnozą.)

Stosuje metodę H.I.T.T.® Wernera Meinholda.
tel: 606-681-595
email: jerzykorz@wp.pl
www.psychoterapiaindywidualna.pl

UWAGA! Towarzystwo nie pośredniczy w umawianiu z poszczególnymi terapeutami ani nie udziela żadnych informacji na temat prowadzonych przez nich terapii. W celu umówienia się na spotkanie lub uzyskania szczegółowych informacji konieczne jest skontaktowanie się bezpośrednio z wybranym terapeutą.