Terapeuci

Terapeuci Towarzystwa

Pragnąc pomóc Państwu w znalezieniu rzetelnie pracującego hipnoterapeuty stworzyliśmy listę rekomendowanych przez nas osób leczących hipnozą.

Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą udziela rekomendacji swoim członkom i osobom, które ukończyły prowadzone przez nas kursy hipnozy. Rekomendacje dotyczą posługiwania się metodą hipnozy w pracy klinicznej. Staramy się w ten sposób polecać hipnoterapeutów klientom, którzy szukają pomocy i nie są zorientowani, czym kierować się w doborze właściwej osoby.

Polecani przez nas hipnoterapeuci zostali zweryfikowani pod względem posiadanych umiejętności, sposobu pracy oraz stosowania zasad etycznych

Bożena Hanik

Bożena Hanik

Przewodnicząca i jedna z założycieli Stowarzyszenia – mgr Bożena Hanik jest psychologiem klinicznym i specjalistą II stopnia, psychoterapeutą Sekcji Naukowej

Halina Gąsior

Halina Gąsior

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Psychologię ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, a następnie uzyskała specjalizację w zakresie psychologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada

Anna Trzcieniecka-Green

Anna Trzcieniecka-Green

Dr n. hum. Anna Trzcieniecka-Green była prezesem Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą oraz wiceprezydentem International Federation of Integrative

Anna Orłowska

Anna Orłowska

Anna Orłowska jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, psychoterapeutą posiadającym certyfikat Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Terapii

Maria Stanisławiak

Maria Stanisławiak

Psychoterapeuta, psycholog kliniczny. Studia z psychologii odbyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie psychoterapeutyczne. Prowadziła psychoterapię

Danuta B. Sobańska

Danuta B. Sobańska

Ukończyła wydział psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest specjalistą II stopnia w zakresie psychologii klinicznej. Posiada certyfikaty psychoterapeuty i superwizora wydane przez

Paulina Kołosowska

Paulina Kołosowska

Magister psychologii, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, trener, mediator, doula. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w

Anna Szereszewska-Niechwiej

Anna Szereszewska-Niechwiej

Psychoterapeutka, posiada Certyfikat Psychoterapety Gestalt Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, Europejski Certyfikat Psychoteraputy (EPC) wydany przez European Association for Psychotherapy, certyfikat

Jerzy Pocica

Jerzy Pocica

Psycholog kliniczny, psychologię ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenia jako coach, konsultant psychologiczny, trener grupowego treningu psychologicznego, psychoterapeuta i

Artur Kulig

Artur Kulig

Posiada Certyfikat Psychoterapeuty (nr 492) i Superwizora (nr 160) SN Psychoterapii i SN Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Europejski Certyfikat

Jerzy Korzewski

Jerzy Korzewski

Psycholog kliniczny, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta (w trakcie szkolenia do certyfikatu) i certyfikowany hipnoterapeuta w zakresie Hipnointegracyjnej

Marek Dawidowicz

Marek Dawidowicz

Psychoterapeuta certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne SNP i SNTR. Prowadzi sesje psychoterapii grupowej, indywidualnej i rodzinnej/par. W swojej codziennej pracy

Andrzej Chmiel

Andrzej Chmiel

dr Andrzej Chmiel – psycholog, doktor nauk nauk humanistycznych w zakresie psychologii klinicznej, terapeuta Terapii Skoncencentrowanej na Rozwiązaniu (TSR), terapeuta

Magdalena Sagan

Magdalena Sagan

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie pracuje na stanowisku wykładowcy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od wielu

Małgorzata Trawińska

Małgorzata Trawińska

Absolwentka studiów podyplomowych „Poradnictwo i pomoc psychologiczna” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła dwustopniowe czteroletnie szkolenie dla terapeutów w zakresie

Martyna Koryciak

Martyna Koryciak

Psychoterapeuta, hipnoterapeuta. Specjalizuje się w psychoterapii zorientowanej psychodynamicznie, oraz w hipnoterapii. Prowadzi terapię indywidualną oraz terapię par. Kraków, Tarnów tel:

Jerzy Kutaj

Jerzy Kutaj

Psychoterapeuta, Kraków Stosuje metodę H.I.T.T.® Wernera Meinholda tel: 605 058 778 email: j.kutaj@vp.pl

Janina Zmełty-Okoń

Janina Zmełty-Okoń

Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest specjalistą II stopnia w zakresie psychologii klinicznej i psychoterapeutą.

Grażyna Skibniewska

Grażyna Skibniewska

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest psychologiem klinicznym i specjalistą II stopnia oraz psychoterapeutą (posiada certyfikat Sekcji Naukowej Psychoterapii

Iwona Lorenz

Iwona Lorenz

Psychoterapeuta w drodze do certyfikatu. Specjalista terapii uzależnień. Obecnie pracuje w NSZOP „CALM-MED”, ul. Krucza 12, 49-251 Pniówek. tel. 501

Kodeks etyczny psychoterapeuty

Ogólne zasady etyki, jakimi winien się kierować psychoterapeuta, określają aktualne kodeksy etyczno-deontologiczne, zwłaszcza Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa i Kodeksy Zasad Etycznych Towarzystw i Stowarzyszeń zrzeszonych w Polskiej Radzie Psychoterapii

więcej

64696F92C4

Kodeks etyczny hipnoterapeuty

THTiBnB

Kodeks etyczny Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą wzorowany na kodeksie Międzynarodowego Towarzystwa Hipnozy (ISH) .

więcej

8AJACV2YDX