Kurs „Podstawy hipnozy” wprowadza w podstawowe pojęcia i zasady stosowania hipnozy.

Zadaniem kursu jest wszechstronne szkolenie uczestników w różnych rodzajach hipnozy, tak aby po jego ukończeniu mogli samodzielnie stosować hipnozę w praktyce.

Organizacja kursu (jeden weekend w miesiącu na przestrzeni roku) ma na celu wykorzystanie przerw w nauce do utrwalenia (na poziomie świadomym i nieświadomym) zdobytych umiejętności. Celem kursu jest praktyczne zastosowanie hipnozy w medycynie (psychoterapia, medycyna psychosomatyczna, dentystyka, leczenie bólu, rehabilitacja, leczenie uzależnień) w sporcie oraz innych dziedzinach życia jak np. praca w zespołach.

Kurs przeznaczony jest dla psychoterapeutów, lekarzy, psychologów i osób zbliżonych zawodów pracujących w służbie zdrowia oraz dla studentów ostatnich lat medycyny i psychologii.

Poniżej zamieszczamy aktualny harmonogram kursu 2017/2018.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na dole strony. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą 30 września 2017 od godziny 10.00, przy ul. Sokołowskiego 24 w Krakowie.

Prowadzące:

Program kursu

Podstawy Hipnozy – edycja 2017/ 2018

I moduł 7-8.X.2017
Podstawy hipnozy

Podstawowe teorie hipnozy (wykład). Hipnoza grupowa (demonstracja). Podstawy kontaktu hipnotycznego (ćwiczenia w małych grupach). Co daje hipnoza? Zagadnienia etyczne.

II moduł 4-5.XI.2017
Wybrane techniki indukcyjne, ich możliwości i ograniczenia

Ogólne omówienie metod indukcji (wykład). Demonstracje i ćwiczenia techniki fiksacji, relaksacyjnej, wizualizacyjnej, ericksonowskiej (niedyrektywnej), dysocjacyjnej, słuchowej. Demonstracje i ćwiczenia.

III moduł 9-10.XII.2017
Metody komunikacji w hipnozie. Praca z oporem

Kontakt. Język hipnozy – reguły lingwistyczne, komunikacja pozawerbalna, podstawowe zasady neurolingwistyczne. Wykłady demonstracje i ćwiczenia w grupach.

IV moduł 13-14.I.2018
Techniki wyobrażeniowe

Geneza powstania technik wyobrażeniowych. Symbole i ich znaczenie. Rola technik wyobrażeniowych w diagnozie i terapii. Most psychosomatyczny.

V moduł 10-11.II.2018
Teoria i praktyka stosowania sugestii

Struktura sugestii. Sugestie bezpośrednie i pośrednie, negatywne i pozytywne. Sugestie posthipnotyczne. Zasiewanie idei. Sugestie paradoksalne.

VI moduł 10-11.III.2018
Metafory

Historie, opowieści, dowcipy, analogie, symbole. Struktura i elementy metafory, zasady stosowania.

VII moduł 14-15.IV.2018
Wprowadzenie do metody HITT Wernera Meinholda

12-13.V.2018
Seminarium z Claudią Manzini-Egger „Faza symbiotyczna”

Koszt udziału w seminarium dla osób biorących udział w kursie: w cenie kursu.

VIII moduł 26-27.V.2018
Wybrane zjawiska hipnotyczne

IX moduł 9-10 .VI.2018
Zastosowanie hipnozy

Cena: 6400 zł płatne w czterech ratach
I rata 2000 zł do końca września 2017
II rata 1400 zł do końca listopada 2017
III rata 1500 zł do końca stycznia 2018
IV rata 1500 zł do końca marca 2018
Opłata obejmuje tez 1 seminarium organizowane przez nasze Towarzystwo. Termin i szczegóły podamy do wiadomości w późniejszym czasie.

Wpłat prosimy dokonywać na:

Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą
ul.Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków
Numer konta: 33 1050 1445 1000 0023 2618 8170
Tytuł przelewu: kurs „Podstawy hipnozy” (proszę dopisać: zaliczka lub całość lub numer raty)

Osoby, które potrzebują rachunek na działalność gospodarczą proszone są o wysłanie mailem przez formularz kontaktowy pełnej nazwy, adresu i numeru NIP firmy oraz wpisywanie w tytule przelewu jej nazwy. Jeśli przelew jest dokonywany z konta firmowego proszę umieścić informację o imieniu i nazwisku uczestnika kursu. Jeżeli przelew jest wykonywany z konta prywatnego a rachunek ma być wystawiony na firmę, proszę umieścić w opisie przelewu nazwę firmy.

W przypadku rezygnacji z udziału w kursie miesiąc przed zajęciami możliwy jest zwrot 80 % wpłaconej kwoty, a do 2 tygodni przed rozpoczęciem zajęć 50 %. Natomiast w poźniejszym terminie wpłaty nie będą zwracane.

Zapisów i informacji udziela Paulina Kubiszowska, biuro@www.hipnoza.org.pl

Zajęcia odbywać się będą przy ulicy Sokołowskiego 24 w Centrum Terapii i Rozwoju „Vivere” w Krakowie

W sobotę zaczynamy o godzinie 10.30 do 19.30 z przerwą obiadową, w niedzielę 9.00 do 15.00.

Osoby zainteresowane udziałem w następnej edycji tego kursu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.