container-fluid

Kurs „Podstawy Hipnozy Klinicznej dla Profesjonalistów – Kurs I stopnia”

Kurs „Podstawy Hipnozy Klinicznej dla Profesjonalistów – Kurs I stopnia” edycja 2020/2021

„Studiowanie hipnozy bez wątpienia zmieni twoje rozumienie ludzi i ich problemów, zachęcając do szerszego poszukiwania zasobów swoich klientów w sposób, jakiego mógłbyś wcześniej nie wziąć pod uwagę. Zdobycie umiejętności korzystania z hipnozy klinicznej będzie nieocenionym środkiem, który pozwoli na poprawę twoich umiejętności klinicznych. Integracja hipnozy z planem leczenia może pozwolić na uzyskanie trwałych wyników w pracy terapeutycznej. Być może najlepsze jest to, że wykorzystanie hipnozy może być sposobem na promowanie samowystarczalności i niezależności w klientach, z którymi współpracujesz, pomagając im poczuć, że mają kontrolę i zasoby, których mogą używać.”

Michael D. Yapko „Trancework”

Kurs „Podstawy Hipnozy Klinicznej dla Profesjonalistów – Kurs I stopnia” wprowadza w podstawowe pojęcia i zasady stosowania hipnozy.

 • od 19 lat profesjonalnie uczymy hipnozy terapeutycznej / klinicznej
 • prowadzone przez nas kursy to najbardziej kompletne i kompetentne kursy hipnozy terapeutycznej w Polsce
 • nasza kadra składa się z najwyższej klasy nauczycieli hipnozy a jednocześnie psychologów klinicznych i praktykujących psychoterapeutów mogących poszczycić się ogromnym doświadczeniem w wielu różnorodnych modalnościach
 • w unikalny, holistyczny sposób łączymy potężną wiedzę i doświadczenie z najnowszymi trendami i odkryciami naukowymi w zakresie hipnozy klinicznej, neuronauk, psychologii, psychoterapii i psychosomatyki
 • nasze kursy posiadają akredytację MEN i Międzynarodowej Federacji Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi i Badań nad Hipnozą (IGTH)
 • Oprócz kursów zintegrowanej hipnoterapii (Kurs Podstaw Hipnozy oraz Kurs zaawansowanej hipnozy II stopnia), ze względu na wysokie wymagania odnośnie kompetencji wyszkolonych psychoterapeutów. proponujemy dłuższe kształcenie w ramach Szkoły Metody H.I.T.T.® .
 • uczymy rzetelnie, z nastawieniem na profesjonalizm i praktyczne przygotowanie do pracy terapeutycznej
 • uczymy wyłącznie profesjonalistów pracujących z ludźmi (psychologów, terapeutów, psychoterapeutów, lekarzy, anestezjologów, fizjoterapeutów, stomatologów, pedagogów, itp.)
 • istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 50-80% do organizowanych przez nas Kursów (szczegóły: http://bit.ly/2MiS8um) lub nieoprocentowanego kredytu z możliwością umorzenia do 25% (szczegóły: https://bit.ly/2PoBeYr).

Dlaczego kurs jest rozciągnięty w czasie?

Zadaniem kursu jest wszechstronne przeszkolenie Uczestników w różnych rodzajach hipnozy, tak aby po jego ukończeniu mogli samodzielnie stosować hipnozę w praktyce terapeutycznej. Kurs przeznaczony jest dla profesjonalistów: psychoterapeutów, lekarzy, psychologów, terapeutów, coachów, trenerów i osób zbliżonych zawodów oraz dla studentów ostatnich lat medycyny i psychologii.

Organizacja kursu (jeden weekend w miesiącu na przestrzeni roku) ma na celu wykorzystanie przerw w nauce do utrwalenia (na poziomie świadomym i nieświadomym) zdobytych umiejętności. Absolwenci nauczą się praktycznego zastosowania hipnozy w medycynie (psychoterapia, medycyna psychosomatyczna, dentystyka, położnictwo, leczenie bólu, rehabilitacja, leczenie uzależnień) w sporcie oraz innych dziedzinach życia jak np. praca w zespołach czy coaching i rozwój osobisty.

Prowadzące:

Szkoła hipnozy. Program Kursu „Podstawy Hipnozy Klinicznej dla Profesjonalistów – Kurs I stopnia” – edycja 2019/2020 oraz 2020/2021 TERMINY ZJAZDÓW PODANE SĄ NA DOLE STRONY!

MODUŁ I  Podstawy hipnozy
 
 • podstawowe teorie hipnozy (wykład).
 • hipnoza grupowa (demonstracja).
 • podstawy kontaktu hipnotycznego (ćwiczenia w małych grupach).
 • co daje hipnoza?
 • zagadnienia etyczne.
KORZYŚCI: Podczas tego modułu poznasz różne spojrzenia na to czym jest hipnoza, doświadczysz hipnozy osobiście, dowiesz się czym jest dostrojenie i prowadzenie oraz jak istotne jest rozpoznawanie stanów emocjonalnych Pacjentów. Poznasz korzyści ze stosowania hipnozy w pracy z Klientem i podstawowe zagadnienia etyczne z nią związane.
MODUŁ II Wybrane techniki indukcyjne, ich możliwości i ograniczenia

Ogólne omówienie metod indukcji (wykład):

 • fiksacji,
 • relaksacyjnej,
 • wizualizacyjnej,
 • ericksonowskiej (niedyrektywnej),
 • dysocjacyjnej,
 • słuchowej.

Demonstracje i ćwiczenia.

KORZYŚCI: Czy wiesz, że system reprezentacji dominujący w normalnym stanie świadomości jest peryferyjny w hipnozie i odwrotnie? Podczas tego modułu nauczysz się korzystania z wielu różnorodnych technik wprowadzania w hipnozę, dzięki czemu zyskasz większą elastyczność i skuteczność w dotarciu do osób o różnych preferencjach.

MODUŁ III Metody komunikacji w hipnozie. Praca z oporem
 • kontakt
 • język hipnozy
 • reguły lingwistyczne
 • komunikacja pozawerbalna
 • podstawowe zasady NLP

Wykłady demonstracje i ćwiczenia w grupach.

KORZYŚCI: Podczas tego modułu dowiesz się jak w prowadzeniu hipnozy pomagają: nominalizacji, słowa-klucze, truizmy, presupozycje (prezentacje); poznasz wzorce werbalne pozwalające wprowadzać w głęboki stan hipnozy (słowa pomosty, słowa klucze, nominalizacja, itd.) Nauczysz się formułować skuteczne sugestie – wprowadzać w stan hipnozy, oraz KOMUNIKOWAĆ SIĘ z Pacjentem.

MODUŁ IV Techniki wyobrażeniowe
 • geneza powstania technik wyobrażeniowych.
 • symbole i ich znaczenie.
 • rola technik wyobrażeniowych w diagnozie i terapii.
 • most psychosomatyczny –most afektywny (somatyczny) Watkinsa twórcy terapii stanów ego (ego state therapy) i most somatyczny Trzcienieckiej-Green
 • Redefinicja Siebie (Redefinition of Self) Marie Wilson
 • techniki leunerowskie (Hans Carl Leuner)
 • psychosynteza
KORZYŚCI: Techniki wyobrażeniowe są podstawą wszystkiego co robimy – żeby cokolwiek wykonać musimy sobie to uprzednio wyobrazić. Wyobraźnia jest kluczowym narzędziem w procesie zmiany. Dzięki temu modułowi będziesz dysponować narzędziami, które pozwolą Ci skonceptualizować przypadek Twojego Pacjenta oraz zaplanować leczenie zgodne z jego potrzebami. Staniesz się terapetuą transteoretycznym/multimodalnym.
MODUŁ V Teoria i praktyka stosowania sugestii
 • struktura sugestii
 • sugestie bezpośrednie i pośrednie, negatywne i pozytywne
 • sugestie posthipnotyczne
 • zasiewanie idei

KORZYŚCI: Skuteczny terapeuta nie dostosowuje pacjenta do swojej teorii ale dobiera metodę do pacjenta. Dlatego rozumie różne systemy i potrafi stosować WSZYSTKIE możliwe sugestie aby mieć wybór i większe możliwości jako profesjonalista. Podczas tego modułu nauczysz się prawidłowo formułować różne sugestie – bezpośrednie i pośrednie, negatywne i pozytywne, i inne.

MODUŁ VI Metafory
 • struktura i elementy metafory
 • zasady stosowania metafor
 • symboliczne przedstawienie się
 • Corydon Hammond – trzy rodzaje metafor:
  • archetypowe
  • oparte na indywidualnym doświadczeniu
  • tworzone przez terapeutę na użytek konkretnego pacjenta
 • Metafory w psychoterapii Phillip Barker

KORZYŚCI: Ludzie uczą się przez słuchanie opowieści. Historie łatwiej przemawiają do nas niż sugestie bezpośrednie – umysł podążą za opowieścią a treści przekazywane są wprost do umysłu nieświadomego. Podczas tego modułu nauczysz się wykorzystywania różnego rodzaju metafor w pracy z Pacjentem, co pozwoli Ci na olbrzymie zwiększenie efektywności terapeutycznej.

MODUŁ VII Wybrane zjawiska hipnotyczne
 • halucynacje pozytywne
 • regresja wieku
 • most kataleptyczny
 • i inne

KORZYŚCI: Podczas tego modułu poznasz wybrane zjawiska hipnotyczne, wokół których narosło wiele mitów – rozpoznasz je i wypróbujesz niektóre z nich.

MODUŁ VIII Hipnoza w różnych modalnościach terapeutycznych
 • hipnoza w podejściu psychodynamicznym
 • hipnoza w podejściu behawioralno-poznawczym
 • analiza biograficzna w hipnozie (Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi)

Unikalna Metoda Wernera Meinholda łączy psychologię głębi z hipnozą, dlatego nazwał ją Hipnointegracyjną Psychoterapią Głębi (Metoda Terapeutyczna H.I.T.T.®). Metoda ta rozwiązuje między innymi problemy okresu około natalnego, nieosiągalne dla większości metod terapeutycznych, dlatego stanowi jedno z najdoskonalszych narzędzi terapeutycznych i jest wybierana przez wielu doświadczonych terapeutów wywodzących się z różnych szkół.

MODUŁ IX Seminarium z Claudią Manzini-Egger

Claudia Manzini – Egger jest Prezesem GTH Szwajcaria (Szwajcarskie Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą) oraz Prezesem GTH International. W pracy z klientami stosuje głównie psychodynamiczno-analityczną hipnoterapię (Metodę H.I.T.T.® Wernera Meinholda), jest także nauczycielem Treningu Autogennego.

Koszt udziału w seminarium dla osób biorących udział w kursie: w cenie kursu.

MODUŁ X Zastosowanie hipnozy
 • zastosowanie hipnozy w leczeniu bólu, wybranych zaburzeń i chorób
 • wykorzystanie hipnozy w autorozwoju
 • autohipnhoza, pismo automatyczne

KORZYŚCI: W tym module nauczymy Cię także w jaki sposób hipnoza może wpłynąć na zwiększenie własnych możliwości, rozwinięcie potencjału – jak się lepiej uczyć dzięki hipnozie, zdawać egzaminy, tworzyć, rozmowy o pracę, wyrażać, realizować, osiągać cele i lepsze wyniki w sporcie.

Wręczenie dyplomów

***

OPINIE UCZESTNIKÓW KURSU Kursu „Podstawy Hipnozy Klinicznej dla Profesjonalistów – Kurs I stopnia”:

***

„W opisie kursu prowadzący drobiazgowo opisują program zajęć. Program nie zawiera jednak osobistych odkryć jakie można poczynić podczas praktycznego trenowania hipnozy. Każdy uczestnik ma bowiem własne odkrycia. Biorąc udział w tym wyjątkowym kursie dowiedziałam się dużo nie tylko na temat hipnozy ale także wiele o sobie, co jest ogromną wartością w pracy terapeutycznej. Dziękuję!.”
Zuzanna Maryańczyk-Sitarz
psycholog, psychoterapeuta, członek PTP

http://medycynaholistyczna.com.pl/

***
„Bardzo gorąco i z całego serca polecam szkolenie z podstaw hipnozy. Przyznam, że przed rozpoczęciem szkolenia miałam dużo wątpliwości. Jednak teraz śmiało mogę powiedzieć, że to było jedno z moich najlepszych doświadczeń edukacyjnych, a skończyłam – myślę niemało szkoleń – ( około 10, w tym cztery kilkuletnie szkoły psychoterapii). Można powiedzieć, że ten kurs dał mi taki ostateczny „szlif”. Chociaż w moim zawodzie psychoterapeuty nic nie jest ostateczne, ciągle trzeba się uczyć i rozwijać.  Posiadam teraz narzędzie, z którego mogę skorzystać wtedy, kiedy potrzeba albo kiedy  inne środki zawodzą. Hipnozę stosuję z sukcesami w pracy indywidualnej i grupowej. Poza tym bardzo dużo skorzystałam osobiście – pracując w hipnozie nad indywidualnymi problemami, celami, potrzebami. Już nie wspomnę o wspaniałych i inspirujących ludziach, których miałam zaszczyt poznać – dwie charyzmatyczne prowadzące oraz kolegów i koleżanki z kursu. W ramach kursu uczestniczyłam w seminarium z Claudią Manzini-Egger, które wywarło na mnie ogromne wrażenie i zapoczątkowało fascynację metodą H.I.T.T. Z pewnością będę kontynuowała naukę hipnozy. Serdecznie polecam.”
mgr Agnieszka Sadło
psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień
Pracuje w Lublinie w Ośrodku Leczenia Uzależnień, stowarzyszeniu Agape, prowadzi indywidualną praktykę
***

Kurs Hipnozy dostarcza nie tylko wiedzę merytoryczną lecz przede wszystkim praktyczne umiejętności używania hipnozy w celach terapeutycznych w małej grupie. Polecam szczególnie psychoterapeutom i szkoleniowcom operującym słowem – by trans rozumieć, a dzieje się on na co dzień, i świadomie nim kierować.”

Edyta Naczulska
pedagog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny
www.pieknyumysl.org

***

„Bardzo gorąco i z całym sercem polecam kurs hipnozy I stopnia, na którym dowiedziałem się wiele nowych i ciekawych rzeczy
z zakresu psychologii głębi. O funkcjonowaniu ludzkiego mózgu, o świadomości i podświadomości. Całą tą zebraną wiedzę w czystej postaci z powodzeniem mogę teraz wykorzystać w swojej pracy terapeutycznej… Również bardzo poszerzyłem swoją samoświadomość i odkryłem jak wiele wiedzy jest jeszcze do odkrycia…”

Paweł Bergel
terapeuta zajęciowy, ratownik medyczny, masażysta, muzyk
www.bergmusic.pl

***

„Będąc absolwentem ponad 70 kursów podyplomowych, z pełną odpowiedzialnością i pewnością mogę polecić to szkolenie. Pomogło mi ono zarówno w pracy z pacjentami, zrozumieniu wielu mechanizmów biologicznych z punktu widzenia psychologii oraz hipnozy i nauk pokrewnych. Ogromną zaletą jest rozwój osobisty oraz praca jaką można wykonać z samym sobą, co przekłada się w szalenie pozytywny sposób na życie osobiste i zawodowe. Dziękuję.”

Jakub Stępnik

osteopata, fizjoterapeuta
***

„Bardzo rekomenduję ten kurs zarówno jako narzędzie do pracy z pacjentem jak i do rozwoju osobistego i duchowego. Wspaniali ludzie, wspaniały kurs. Polecam gorąco.”

Michał Urban

fizjoterapeuta, osteopata, dietetyk, trener personalny i trener przygotowania motorycznego

https://www.facebook.com/pg/fizjoterapiamu/

***

„Bardzo polecam kurs hipnozy I st. prowadzony przez Annę Trzcieniecką-Green i Bożenę Hanik. Dostałem obfitość wiedzy. Poznałem cudownych ludzi i przeżyłem wspaniałą przygodę. Dziękuję bardzo.”

Maciej Machnicki

lekarz dentysta
***

„Polecam kurs hipnozy I stopnia dla wszystkich osób, które chcą pracować z klientem/pacjentem z uwzględnieniem całościowego pojmowania człowieka w jego jedności. Kurs uczy autentycznej pracy z ludźmi oraz daje możliwość uzyskania dużej ilości merytorycznej wiedzy.”

Dorota Lewandowska

Hipnoza/ terapia czaszkowo- krzyżowa. Śląsk: http://bit.ly/2knW4gL

***
Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na dole strony. Rozmowy wstępne odbywać się będą we wrześniu, w Centrum Vivere przy ul. Sokołowskiego 24 w Krakowie.
Cena: 7900 zł płatne w całości lub w ratach:
I rata 2000 zł do końca września (po rozmowie wstępnej i decyzji o przyjęciu na Kurs)
II rata 2000 zł do końca listopada
III rata 2000 zł do końca stycznia
IV rata 1900 zł do końca marca

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 50-80% do organizowanych przez nas Kursów (szczegóły: http://bit.ly/2MiS8um) lub nieoprocentowanego kredytu z możliwością umorzenia do 25% (szczegóły: https://bit.ly/2PoBeYr).

Wpłat prosimy dokonywać na:

Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą
ul.Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków
Numer konta: 33 1050 1445 1000 0023 2618 8170
Tytuł przelewu: kurs „Podstawy hipnozy” (proszę dopisać: zaliczka lub całość lub numer raty)

Osoby, które potrzebują rachunek na działalność gospodarczą proszone są o wysłanie mailem przez formularz kontaktowy pełnej nazwy, adresu i numeru NIP firmy oraz wpisywanie w tytule przelewu jej nazwy. Jeśli przelew jest dokonywany z konta firmowego proszę umieścić informację o imieniu i nazwisku uczestnika kursu. Jeżeli przelew jest wykonywany z konta prywatnego a rachunek ma być wystawiony na firmę, proszę umieścić w opisie przelewu nazwę firmy.

W przypadku rezygnacji z udziału w kursie miesiąc przed zajęciami możliwy jest zwrot 80 % wpłaconej kwoty, a do 2 tygodni przed rozpoczęciem zajęć 50 %. Natomiast w późniejszym terminie wpłaty nie będą zwracane.

Harmonogram Kursu „Podstawy Hipnozy Klinicznej dla Profesjonalistów – Kurs I stopnia”edycji 2020/2021

(Strona usługi w BUR: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=517484)

Moduł I – 3/4.10.2020.
Moduł II – 7/8.11.2020
Moduł III – 5/6.12.2020
Moduł IV – 9/10.01.2021
Moduł V – 6/7.02.2021
Moduł VI – 6/7.03.2021
Moduł VII – 10/11.04.2021
Moduł VIII – 8/9.05.2021
Moduł IX – 22/23.05.2021
Moduł X – 19/20.06.2021

Zapisy i informacje poprzez formularz na stronie kursu lub tel. 502459707

Profesjonalna Szkoła Hipnozy Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą. Kursy Hipnozy Terapeutycznej i Klinicznej

Zajęcia odbywać się będą przy ulicy Sokołowskiego 24 w Centrum Terapii i Rozwoju „Vivere” w Krakowie

W sobotę zaczynamy o godzinie 10.30 do 19.30 z przerwą obiadową, w niedzielę 9.00 do 15.00.

Osoby zainteresowane udziałem w następnej edycji tego kursu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

  Chcę otrzymać rachunek