I stopień – Podstawy Hipnozy

I stopień – Podstawy Hipnozy – kurs dla Profesjonalistów edycja 2018/2019.

Kurs „Podstawy hipnozy” wprowadza w podstawowe pojęcia i zasady stosowania hipnozy.

Zadaniem kursu jest wszechstronne przeszkolenie Uczestników w różnych rodzajach hipnozy, tak aby po jego ukończeniu mogli samodzielnie stosować hipnozę w praktyce terapeutycznej. Kurs przeznaczony jest dla profesjonalistów: psychoterapeutów, lekarzy, psychologów, terapeutów, coachów, trenerów i osób zbliżonych zawodów oraz dla studentów ostatnich lat medycyny i psychologii.

Organizacja kursu (jeden weekend w miesiącu na przestrzeni roku) ma na celu wykorzystanie przerw w nauce do utrwalenia (na poziomie świadomym i nieświadomym) zdobytych umiejętności. Absolwenci nauczą się praktycznego, profesjonalnego stosowania hipnozy w medycynie (psychoterapia, medycyna psychosomatyczna, dentystyka, leczenie bólu, rehabilitacja, leczenie uzależnień) w sporcie oraz innych dziedzinach życia jak np. rozwój osobisty czy praca w zespołach.

Prowadzące:

Program kursu Podstawy Hipnozy – edycja 2018/ 2019

MODUŁ I  Podstawy hipnozy
(6-7.09.2018)
 • podstawowe teorie hipnozy (wykład).
 • hipnoza grupowa (demonstracja).
 • podstawy kontaktu hipnotycznego (ćwiczenia w małych grupach).
 • co daje hipnoza?
 • zagadnienia etyczne.
KORZYŚCI: Podczas tego modułu poznasz różne spojrzenia na to czym jest hipnoza, doświadczysz hipnozy osobiście, dowiesz się czym jest dostrojenie i prowadzenie oraz jak istotne jest rozpoznawanie stanów emocjonalnych Pacjentów. Poznasz korzyści ze stosowania hipnozy w pracy z Klientem i podstawowe zagadnienia etyczne z nią związane.
MODUŁ II Wybrane techniki indukcyjne, ich możliwości i ograniczenia
(10-11.11.2018)

Ogólne omówienie metod indukcji (wykład):

 • fiksacji,
 • relaksacyjnej,
 • wizualizacyjnej,
 • ericksonowskiej (niedyrektywnej),
 • dysocjacyjnej,
 • słuchowej.

Demonstracje i ćwiczenia.

KORZYŚCI: Czy wiesz, że system reprezentacji dominujący w normalnym stanie świadomości jest peryferyjny w hipnozie i odwrotnie? Podczas tego modułu nauczysz się korzystania z wielu różnorodnych technik wprowadzania w hipnozę, dzięki czemu zyskasz większą elastyczność i skuteczność w dotarciu do osób o różnych preferencjach.

MODUŁ III Metody komunikacji w hipnozie. Praca z oporem
(8-9.12.2018)
 • kontakt
 • język hipnozy
 • reguły lingwistyczne
 • komunikacja pozawerbalna
 • podstawowe zasady neurolingwistyczna

Wykłady demonstracje i ćwiczenia w grupach.

KORZYŚCI: Podczas tego modułu dowiesz się jak w prowadzeniu hipnozy pomagają: nominalizacji, słowa-klucze, truizmy, presupozycje (prezentacje); poznasz wzorce werbalne pozwalające wprowadzać w głęboki stan hipnozy (słowa pomosty, słowa klucze, nominalizacja, itd.) Nauczysz się formułować skuteczne sugestie – wprowadzać w stan hipnozy, oraz KOMUNIKOWAĆ SIĘ z Pacjentem.

MODUŁ IV Techniki wyobrażeniowe
(5-6.01.2019)
 • geneza powstania technik wyobrażeniowych.
 • symbole i ich znaczenie.
 • rola technik wyobrażeniowych w diagnozie i terapii.
 • most psychosomatyczny –most afektywny (somatyczny) Watkinsa twórcy terapii stanów ego (ego state therapy) i most somatyczny Trzcienieckiej-Green
 • Redefinicja Siebie (Redefinition of Self) Marie Wilson
 • techniki leunerowskie (Hans Carl Leuner)
 • Epstein (psychodynamika – uzdrowienie przez wizualizacje)
 • Arnold Lazarus (konceptualizacja przypadku)
KORZYŚCI: Techniki wyobrażeniowe są podstawą wszystkiego co robimy – żeby cokolwiek wykonać musimy sobie to uprzednio wyobrazić. Wyobraźnia jest kluczowym narzędziem w procesie zmiany. Dzięki temu modułowi będziesz dysponować narzędziami, które pozwolą Ci skonceptualizować przypadek Twojego Pacjenta oraz zaplanować leczenie zgodne z jego potrzebami. Staniesz się terapetuą transteoretycznym/multimodalnym.
MODUŁ V Teoria i praktyka stosowania sugestii
(16-17.02.2019)
 • struktura sugestii
 • sugestie bezpośrednie i pośrednie, negatywne i pozytywne
 • sugestie posthipnotyczne
 • zasiewanie idei
 • sugestie paradoksalne

KORZYŚCI: Skuteczny terapeuta nie dostosowuje pacjenta do swojej teorii ale dobiera metodę do pacjenta. Dlatego rozumie różne systemy i potrafi stosować WSZYSTKIE możliwe sugestie aby mieć wybór i większe możliwości jako profesjonalista. Podczas tego modułu nauczysz się prawidłowo formułować różne sugestie – bezpośrednie i pośrednie, negatywne i pozytywne, i inne.

MODUŁ VI Metafory
(9-10.03.2019)
 • struktura i elementy metafory
 • zasady stosowania metafor
 • symboliczne przedstawienie się
 • Corydon Hammond – trzy rodzaje metafor:
  • archetypowe
  • oparte na indywidualnym doświadczeniu
  • tworzone przez terapeutę na użytek konkretnego pacjenta
 • Metafory w psychoterapii Phillip Barker

KORZYŚCI: Ludzie uczą się przez słuchanie opowieści. Historie łatwiej przemawiają do nas niż sugestie bezpośrednie – umysł podążą za opowieścią a treści przekazywane są wprost do umysłu nieświadomego. Podczas tego modułu nauczysz się wykorzystywania różnego rodzaju metafor w pracy z Pacjentem, co pozwoli Ci na olbrzymie zwiększenie efektywności terapeutycznej.

MODUŁ VII Wybrane zjawiska hipnotyczne
(13-14.04.2019)
 • halucynacje pozytywne
 • regresja wieku
 • most kataleptyczny
 • i inne

KORZYŚCI: Podczas tego modułu poznasz wybrane zjawiska hipnotyczne, wokół których narosło wiele mitów – rozpoznasz je i wypróbujesz niektóre z nich.

MODUŁ VIII Wprowadzenie do Metody Terapeutycznej H.I.T.T.® Wernera Meinholda
(11-12.05.2019)

Unikalna Metoda Wernera Meinholda łączy psychologię głębi z hipnozą, dlatego nazwał ją Hipnointegracyjną Psychoterapią Głębi (Metoda Terapeutyczna H.I.T.T.®). Metoda ta rozwiązuje między innymi problemy okresu około natalnego, nieosiągalne dla większości metod terapeutycznych, dlatego stanowi jedno z najdoskonalszych narzędzi terapeutycznych i jest wybierana przez wielu doświadczonych terapeutów wywodzących się z różnych szkół.

MODUŁ IX Seminarium z Claudią Manzini-Egger „Faza genitalna i Analiza fokalna”
(31.05 – 1.06.2019)

Claudia Manzini – Egger jest Prezesem GTH Szwajcaria (Szwajcarskie Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą) oraz Prezesem GTH International. W pracy z klientami stosuje głównie psychodynamiczno-analityczną hipnoterapię (Metodę H.I.T.T.® Wernera Meinholda), jest także nauczycielem Treningu Autogennego.

Koszt udziału w seminarium dla osób biorących udział w kursie: w cenie kursu.

MODUŁ X Zastosowanie hipnozy
(15-16.06.2019)
 • leczenie zaburzeń psychosomatycznych leczenie bólu
 • hipnoza w pracy z dziećmi
 • leczenie uzależnień
 • leczenie depresji
 • porody w hipnozie

KORZYŚCI: W tym module nauczymy Cię także w jaki sposób hipnoza może wpłynąć na zwiększenie własnych możliwości, rozwinięcie potencjału – jak się lepiej uczyć dzięki hipnozie, zdawać egzaminy, tworzyć, rozmowy o pracę, wyrażać, realizować, osiągać cele i lepsze wyniki w sporcie.

Wręczenie dyplomów

 

***

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na dole strony. Rozmowy wstępne odbywać się będą 22 września 2018 od godziny 11.00, przy ul. Sokołowskiego 24 w Krakowie.
Cena: 6900 zł płatne w czterech ratach
I rata 2000 zł do końca września 2018
II rata 1700 zł do końca listopada 2018
III rata 1600 zł do końca stycznia 2019
IV rata 1600 zł do końca marca 2019

 

Wpłat prosimy dokonywać na:

Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą
ul.Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków
Numer konta: 33 1050 1445 1000 0023 2618 8170
Tytuł przelewu: kurs „Podstawy hipnozy” (proszę dopisać: zaliczka lub całość lub numer raty)

Osoby, które potrzebują rachunek na działalność gospodarczą proszone są o wysłanie mailem przez formularz kontaktowy pełnej nazwy, adresu i numeru NIP firmy oraz wpisywanie w tytule przelewu jej nazwy. Jeśli przelew jest dokonywany z konta firmowego proszę umieścić informację o imieniu i nazwisku uczestnika kursu. Jeżeli przelew jest wykonywany z konta prywatnego a rachunek ma być wystawiony na firmę, proszę umieścić w opisie przelewu nazwę firmy.

W przypadku rezygnacji z udziału w kursie miesiąc przed zajęciami możliwy jest zwrot 80 % wpłaconej kwoty, a do 2 tygodni przed rozpoczęciem zajęć 50 %. Natomiast w poźniejszym terminie wpłaty nie będą zwracane.

Zapisów i informacji udziela Paulina Kubiszowska, biuro@www.hipnoza.org.pl

Zajęcia odbywać się będą przy ulicy Sokołowskiego 24 w Centrum Terapii i Rozwoju „Vivere” w Krakowie

W sobotę zaczynamy o godzinie 10.30 do 19.30 z przerwą obiadową, w niedzielę 9.00 do 15.00.

Osoby zainteresowane udziałem w następnej edycji tego kursu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Chcę otrzymać rachunek