Superwizje dla hipnoterapeutów

Superwizje

Od Nowego Roku rozpoczynamy organizację regularnych superwizji w ramach Towarzystwa – THTiBnH.

Jak zapewne wszyscy wiemy, superwizja jest nie tylko potrzebą chwili, kiedy trafiamy na problem w pracy z klientem i chcemy, „musimy” go z kimś przegadać, przepracować, superwizja jest koniecznością i stałą powinnością wobec pacjenta, wobec relacji terapeutycznej i wobec siebie jako osoby i profesjonalisty.

Rozumiemy superwizje, jako możliwość pełniejszego zrozumienia problematyki pacjenta i trudności terapeuty w relacji z pacjentem, jako powinność wobec pacjent i jego dobra, tak aby możliwie jak najbardziej uważnie i merytorycznie mu towarzyszyć, jako możliwość uczenia się i rozwoju zarówno profesjonalnego jak również osobistego oraz jako standard (warunek konieczny) zawodu psychoterapeuty i hipnoterapeuty, w prowadzeniu psychoterapii, hipnoterapii i Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi ( H.I.T.T.® )

Wychodząc od takiego rozumienia superwizji, wprowadzamy od lutego 2020 roku nowy warunek: rekomendowane – jako psychoterapeuci metody H.I.T.T.® i hipnoterapeuci – na stronie Towarzystwa będę tylko osoby, które uczestniczą w superwizji, organizowanych w ramach THTiBnH. Oczywiście dotyczy to tylko tych osób, które będąc członkami Towarzystwa chcą być rekomendowane na stronie Towarzystwa oraz osób, które pracują metodą Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi.

Pozostali członkowie i osoby spoza Towarzystwa po prostu zapraszamy na organizowane przez nas superwizje; gwarantujemy superwizje prowadzone przez doświadczonych psychoterapeutów i hipnoterapeutów, z bogatym i długoletnim doświadczeniem w prowadzeniu psychoterapii i superwizji.

Tworzymy w związku z tym program, która umożliwia każdemu członkowi Towarzystwa wybór i uczestnictwo w wybranym przez siebie wariancie superwizji, daje też możliwość do uczestnictwa w superwizjach również osobom, nie będącym członkami Towarzystwa.

 Proponujemy Wam kilka wariantów organizacji superwizji:

 1 – stała grupa superwizyjna, dla członków Towarzystwa, zbierająca się np. przez rok, na 6 spotkań, uczestnicy deklarują stałą gotowość uczestnictwa w grupie i stałą opłatę za uczestnictwo, nawet jeżeli zdarzy się im nie wziąć udziału w którymś spotkaniu, liczba osób w grupie 4 – 6,

 2 – regularna grupa superwizyjna, dla członków Towarzystwa, na początek 1 x na 2 miesiące, docelowo 1 x na miesiąc, za każdym razem w grupie mogą uczestniczyć inne osoby, liczba osób w grupie 4 – 6, deklaracja udziału w grupie do dwóch tygodni przed spotkaniem grupy,

 3 – regularna otwarta grupa superwizyjna, również dla osób spoza towarzystwa, pracujących hipnozą, stosujących w swojej praktyce również hipnoterapię, liczba osób w grupie 4 – 6, deklaracja udziału w grupie do dwóch tygodni przed spotkaniem grupy,

 4 – grupa Balinta, otwarta dla wszystkich osób, które prowadzą psychoterapię i hipnoterapię, liczba osób w grupie 10 – 16, deklaracja udziału w grupie na miesiąc przed planowanym spotkaniem grupy, realizacja spotkania grupy Balinta zależeć będzie od zebrania minimalnej liczby uczestników – 10 uczestników. Szczegóły: http://www.hipnoza.org.pl/bez-kategorii/trening-balintowski/

Warianty nie obejmują superwizji indywidualnej, zakładamy, że taką każdy z nas organizuje sobie sam z wybranym superwizorem; dla ułatwienia zamieścimy listę superwizorów Towarzystwa, z którymi można nawiązać współpracę w ramach superwizji indywidualnej.

Lista superwizorów:

Danuta Sobańska

Anna Trzcieniecka – Green

Bożena Hanik

Anna Orłowska

Halina Gąsior

Maria Stanisławiak

Janina Zmęłty-Okoń

Prosimy Was, osoby które byłyby zaineresowane udziałem w którejś z form proponowanych superwizji o informacje zwrotną, na adres e-milowy towarzystwa, którą z form jesteście zainteresowani, pomoże nam to w – najlepiej dopasowanej do Waszych potrzeb – organizacji całego procesu superwizji.

 Zapraszamy.

Uwaga!

Rozpoczynamy organizację i pierwsze spotkanie stałej grupy superwizyjnej.

Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się 1 lutego (najbliższa sobota) 2020 roku, na ulicy Konarskiego 48, w godzinach 10.00 – 15.00

 Deklaracja udziału w grupie jest deklaracją udziału we wszystkich zaplanowanych spotkaniach grupy, w tym przypadku byłyby to 3 spotkania do czerwca 2020 roku.

Superwizja może dotyczyć zarówno przypadków pacjentów prowadzonych H.I.T.T.® jak również prowadzonych w inny sposób. Rozumienie i analiza przypadków odbywała by się głównie w ramach paradygmatu H.I.T.T.® ale i innych metod, które każdy superwizor stosuje również w swojej praktyce.

 Grupa w tej chwili liczy 3 osoby, jest jeszcze zatem jedno wolne miejsce.

 Koszt superwizji za 4 – 7 godzinne spotkanie – 200 zł. od osoby.

 W tej chwili mamy już ustalone dwa terminy : 1.02 i 7.03, trzeci termin ustalimy wspólnie podczas pierwszego spotkania.

 Superwizorem na 1-ym spotkaniu będzie – Anna Orłowska.

Uczestnicy otrzymają ZAŚWIADCZENIA o odbyciu superwizji.

Profesjonalna Szkoła Hipnozy Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą. Kursy Hipnozy Terapeutycznej i Klinicznej

Serdecznie zapraszamy

    Chcę otrzymać rachunek