Od kilku już lat, korzystając z pomocy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, organizujemy dwustopniowe kursy hipnozy. Ze względu na kadrę jak i autorski program są to zdecydowanie najbardziej profesjonalne kursy hipnozy w naszym kraju, właściwie jedyne ukierunkowane na jej zastosowanie w praktyce i przygotowujące do posługiwania się hipnozą w pracy z ludźmi.

W opinii absolwentów cieszą się dużym uznaniem, bo choć ich celem nie jest rozwój osobisty, to poprzez specyfikę hipnozy, staje się on nieuniknionym, a jakże pożądanym i przyjemnym efektem ubocznym.

Poza wspomianymi kursami, które stały się już naszą wizytówką, coraz częściej, dzięki zwiększającej się aktywności naszych członków organizujemy warsztaty z zakresu technik terapeutycznych bazujących na stanach hipnotycznych.