Mamy akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty!

Jako Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą w Krakowie , od kilku już lat, korzystając z pomocy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, organizujemy dwustopniowe kursy hipnozy oraz jako jedyni w kraju kurs unikalnej (co nas wyróżnia), wyjątkowej Metody Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi (H.I.T.T.®) Wernera Meinholda. Od 5 grudnia 2017 r. posiadamy akredytację Małopolskiego Kuratorium Oświaty na całość prowadzonego przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą w Krakowie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie kursów:

1. Kurs Hipointegracyjnej Psychoterapii Głębi (H.I.T.T.®) Wernera Meinholda

2. Kurs Hipnozy I stopnia

3. Kurs Hipnozy II stopnia

Ze względu na kadrę jak i autorski program są to zdecydowanie najbardziej profesjonalne kursy hipnozy w naszym kraju, właściwie jedyne ukierunkowane na jej zastosowanie w praktyce i przygotowujące do posługiwania się hipnozą w terapeutycznej pracy z ludźmi.
W opinii absolwentów cieszą się dużym uznaniem, bo choć ich celem nie jest rozwój osobisty, to poprzez specyfikę hipnozy, staje się on nieuniknionym, a jakże pożądanym i przyjemnym efektem ubocznym.

Akredytacja – to potwierdzenie przez kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę wnioskującej o akredytację placówki spełnienia przez nią określonych kryteriów jakości w zakresie kształcenia ustawicznego zgłoszonego do akredytacji, o których mowa w § 4 ww. rozporządzenia w sprawie akredytacji. Akredytacja jest rodzajem gwarancji, że w danym obszarze placówka jest kompetentna i spełnia określone wymagania dotyczące jakości.