Zmiany w Zarządzie Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą

8 czerwca b.r. odbyły się wybory do Zarządu Towarzystwa, podczas których nastąpiły znaczące zmiany. Ze stanowiska Prezesa Zarządu ustąpiła piastująca je przez 19 lat Bożena Hanik. Anna Orłowska będąca wiceprezesem przez dwie ostatnie kadencje przekazała swoją rolę Jerzemu Pocicy, z kolei Anna Szereszewska-Niechwiej, od 12 lat zarządzająca finansami Towarzystwa jako jego skarbniczka, oddała swoje zadania Martynie Koryciak. Z Zarządu, po dwóch kadencjach zrezygnował także Paweł Bergel. Nowym Prezesem został wybrany dotychczasowy sekretarz Adam Kita, którego w roli sekretarza zastąpił Sebastian Florek-Paszkowski. Do Zarządu dołączyła także Teresa Foszcz-Sławińska.

Nowy Zarząd wraz z uczestnikami zebrania podziękował Bożenie Hanik za 22 lata odważnej, konsekwentnej, twórczej, integracyjnej i społecznej pracy „pro bono” na rzecz Towarzystwa w tym 19 lat na stanowisku Prezesa. Była Prezes opowiedziała o tym jak wygladał wzrost Towarzystwa pod jej skrzydłami. Z kolei Adam Kita przedstawił wizję nowego Zarządu dotyczącą dalszych działań i rozwoju.

Skład nowego Zarządu Towarzystwa jaki ukonstytuował się po wyborach:

Adam Kita – Prezes Zarządu

Jerzy Pocica – Wiceprezes Zarządu

Martyna Koryciak – Skarbnik

Sebastian Florek-Paszkowski – Sekretarz

Teresa Foszcz-Sławińska – Członek Zarządu