Seminarium „Praca ze snami i duchowością w Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi H.I.T.T.®” z Claudią Manzini-Egger.

Marzenie senne, nieuchwytne często doświadczenie, którego doświadczamy podczas snu, jest przedmiotem zainteresowania ludzkości od tysięcy lat.

Zygmunt Freud rozumiał sen jako „królewską drogę do nieświadomości” i swoją pracą „Interpretacja Snów” utorował od 1900 roku drogę psychologicznej interpretacji snów, która została rozszerzona przez C.G. Junga i innych badaczy  snów takich jak: Ann Faraday, Robert Moss, czy Marie Louise von Franz.

Pomimo tego, że istnieje kilka sposobów interpretacji snów, wciąż skrywają one wiele tajemnic i sekretów, których możemy nigdy w pełni nie zrozumieć. Nie istnieje też jedna , czy poprawna droga ich interpretacji.

Istnieją mocne dowody na to, że nasze sny używają języka poprzez archaiczne wyobrażenia, co jest pojmowane przez nas intuicyjnie, choć trudne do zrozumienia w naszym świadomym, przytomnym życiu. Dobrym narzędziem zbliżenia się do tego jest hipnoza.

Seminarium to daje wgląd w historyczny rozwój interpretacji snów i oferuje podstawowe rozumienie tych etapów snów, na których zachodzą marzenia senne.

Zostanie zaprezentowane podejście psychologii głębi, symbolizm i jego znaczenie dla interpretacji snów.

Rozumienie analizy marzeń sennych z perspektywy integracyjnej psychologii głębi w hipnozie zostanie również przedstawione.

Poprzez praktykę uczestnicy przemienią teorię w faktyczne doświadczenie.

Warsztat „Duchowość w Metodzie H.I.T.T.®” służy jako podstawa uproszczonego wyjaśnienia psychologii spirytualnej. Chodzi o to, by przy ogólnym kształceniu w metodzie H.I.T.T.®, zrozumieć treści warstwy duchowej.

Nazwy „Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi”, w skrócie HITT®, używana jest od 2001r. jako określenia stworzonej przez W.J. Meinholda w 1975 r. metody terapii. Nazwa ta ma podkreślać, że zarówno hipnoza, jak i psychologia głębi są warunkiem rozpoznania wypartych części osobowości i ich zdrowego zintegrowania w pełnię osobowości.

O PROWADZĄCEJ

Claudia Manzini – Egger jest Prezesem GTH Szwajcaria (Szwajcarskie Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą) oraz Prezesem GTH International. W pracy z klientami stosuje głównie psychodynamiczno-analityczną hipnoterapię (Metodę H.I.T.T.® Wernera Meinholda), jest także nauczycielem Treningu Autogennego.

W 2006 roku ukończyła Akamai University (USA) obroną pracy na temat anoreksji, zdobywając tytuł Master of Science in Consciousness Studies. Posiada Dyplom Metody H.I.T.T.® Wernera Meinholda, Meersburg (2004), Certyfikat Osiągnięć w Administracji Biznesowej, USA (1992), tytuł Mistrz Reiki, Ekwador (2003)., ASCA Accreditation for Autogenic Training (2013).

Claudia Manzini – Egger urodziła się w Bogocie w Kolumbii. Mieszkała w różnych krajach, takich jak Kolumbia, Boliwia, Szwajcaria, Ekwador, Anglia, USA i Włochy, dzięki czemu poznała wiele kultur języków w stopniu pozwalającym jej nie tylko mówić nimi, ale także je czuć. Wykłada w pięciu językach: niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i angielskim. Prowadzi seminaria i kursy z Metody H.I.T.T.® i treningu autogennego w wielu krajach (USA, Polska, Peru, Egipt, Kuba, Grecja i Ekwador).

Szczegóły Seminarium:

Miejsce: Kraków, ul. Pomorska 10/9

Plan godzinowy:

9 października 2020 – piątek – tylko dla terapeutów stosujących lub studiujących Metodę H.I.T.T.®:

10.00-11.00  Spotkanie nauczycieli, zarządu Towarzystwa z Claudią – wymiana doświadczeń i planów rozwojowych w Towarzystwie.

11.15 – 14.00  Superwizja w hipnozie dla zaawansowanych w stosowaniu Metody H.I.T.T.®

14.00-15.30 Obiad.

15.30-19.00  Superwizja w hipnozie dla wszystkich stosujących Metodę  H.I.T.T.®

19.15 Kolacja.

10 października 2020 r. – sobota – dla wszystkich zainteresowanych:

10:00 – 14:00  Sen, hipnoza, fantazja i realność oraz duchowość  w pracy z pacjentem prowadzonym Metodą H.I.T.T.® – wykład.

Demonstracja pracy z duchowością przeprowadzona przez Claudię Manzini-Egger.

14:00 – 15:00 Obiad.

15.00 – 19.00 Kontynuacja wykładu. Pytania i odpowiedzi oraz ćwiczenia grupowe w zakresie pracy z duchowością.

19.00- Kolacja

11 października 2020 r. – niedziela – dla wszystkich zainteresowanych

9.00-11.00  Praca ze snami w Metodzie H.I.T.T.®.

Analiza przykładowych snów przygotowanych przez uczestników Warsztatów.

Analiza przypadków prowadzonych przez Claudię Manzini-Egger.

11.15 -14.00  Praktyczne formy pracy nad snami pacjenta – ćwiczenia grupowe

14.00- 15.30  Obiad.

15.30- 18.30  Praktyczne ćwiczenia nad rozwojem ja z wykorzystaniem snów w Metodzie H.I.T.T.®. Refleksje. Podsumowanie zajęć.

Ceny za seminarium :

  • członkowie THTiBnH- 790
  • niezrzeszeni – 890

Ceny za superwizję:

  • dodatkowo 100 dla uczestników seminarium
  • 300 zł bez udziału w seminarium

Uczestnicy pierwszego stopnia Kursu Hipnozy edycji 2019/2020 mają to seminarium w cenie kursu!

Płatność za Seminarium prosimy dokonać na konto:

Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej
i Badań nad Hipnozą
pl. Gen. Władysława Sikorskiego 2/8
31-115 Kraków

33 1050 1445 1000 0023 2618 8170

z dopiskiem: „Seminarium z Claudią Manzini – Egger”

Zgłoszenia pod adresem: biuro@hipnoza.org.pl
lub przez formularz kontaktowy: www.hipnoza.org.pl/kontakt/