OPISY MODUŁOW

OPIS MODUŁÓW

ABY POWRÓCIĆ DO OPISU KURSU KLIKNIJ TUTAJ

PROGRAM I ROKU (PROGRAM WSPÓLNY)

MODUŁ I Podstawy hipnozy
 • podstawowe teorie hipnozy (wykład).
 • hipnoza grupowa (demonstracja).
 • podstawy kontaktu hipnotycznego (ćwiczenia w małych grupach).
 • co daje hipnoza?
 • zagadnienia etyczne.

KORZYŚCI: Podczas tego modułu poznasz różne spojrzenia na to czym jest hipnoza, doświadczysz hipnozy osobiście, dowiesz się czym jest dostrojenie i prowadzenie oraz jak istotne jest rozpoznawanie stanów emocjonalnych Pacjentów. Poznasz korzyści ze stosowania hipnozy w pracy z Klientem i podstawowe zagadnienia etyczne z nią związane.

MODUŁ II Wybrane techniki indukcyjne, ich możliwości i ograniczenia

Ogólne omówienie metod indukcji (wykład):

 • fiksacji
 • relaksacyjnej
 • wizualizacyjnej
 • ericksonowskiej (niedyrektywnej)
 • dysocjacyjnej
 • słuchowej

Demonstracje i ćwiczenia.

KORZYŚCI: Czy wiesz, że system reprezentacji dominujący w normalnym stanie świadomości jest peryferyjny w hipnozie i odwrotnie? Podczas tego modułu nauczysz się korzystania z wielu różnorodnych technik wprowadzania w hipnozę, dzięki czemu zyskasz większą elastyczność i skuteczność w dotarciu do osób o różnych preferencjach.

MODUŁ III Metody komunikacji w hipnozie. Praca z oporem
 • kontakt
 • język hipnozy
 • reguły lingwistyczne
 • komunikacja pozawerbalna
 • podstawowe zasady NLP

Wykłady demonstracje i ćwiczenia w grupach.

KORZYŚCI: Podczas tego modułu dowiesz się jak w prowadzeniu hipnozy pomagają: nominalizacji, słowa-klucze, truizmy, presupozycje (prezentacje); poznasz wzorce werbalne pozwalające wprowadzać w głęboki stan hipnozy (słowa pomosty, słowa klucze, nominalizacja, itd.) Nauczysz się formułować skuteczne sugestie – wprowadzać w stan hipnozy, oraz KOMUNIKOWAĆ SIĘ z Pacjentem.

MODUŁ IV Techniki wyobrażeniowe
 • geneza powstania technik wyobrażeniowych.
 • symbole i ich znaczenie.
 • rola technik wyobrażeniowych w diagnozie i terapii.
 • most psychosomatyczny –most afektywny (somatyczny) Watkinsa twórcy terapii stanów ego (ego state therapy) i most somatyczny Trzcienieckiej-Green
 • Redefinicja Siebie (Redefinition of Self) Marie Wilson
 • techniki leunerowskie (Hans Carl Leuner)
 • psychosynteza

KORZYŚCI: Techniki wyobrażeniowe są podstawą wszystkiego co robimy – żeby cokolwiek wykonać musimy sobie to uprzednio wyobrazić. Wyobraźnia jest kluczowym narzędziem w procesie zmiany. Dzięki temu modułowi będziesz dysponować narzędziami, które pozwolą Ci skonceptualizować przypadek Twojego Pacjenta oraz zaplanować leczenie zgodne z jego potrzebami. Staniesz się terapetuą transteoretycznym/multimodalnym.

MODUŁ V Teoria i praktyka stosowania sugestii
 • struktura sugestii
 • sugestie bezpośrednie i pośrednie, negatywne i pozytywne
 • sugestie posthipnotyczne
 • zasiewanie idei

KORZYŚCI: Skuteczny terapeuta nie dostosowuje pacjenta do swojej teorii ale dobiera metodę do pacjenta. Dlatego rozumie różne systemy i potrafi stosować WSZYSTKIE możliwe sugestie aby mieć wybór i większe możliwości jako profesjonalista. Podczas tego modułu nauczysz się prawidłowo formułować różne sugestie – bezpośrednie i pośrednie, negatywne i pozytywne, i inne.

MODUŁ VI Metafory
 • struktura i elementy metafory
 • zasady stosowania metafor
 • symboliczne przedstawienie się
 • Corydon Hammond – trzy rodzaje metafor:
  • archetypowe
  • oparte na indywidualnym doświadczeniu
  • tworzone przez terapeutę na użytek konkretnego pacjenta
 • Metafory w psychoterapii Phillip Barker

KORZYŚCI: Ludzie uczą się przez słuchanie opowieści. Historie łatwiej przemawiają do nas niż sugestie bezpośrednie – umysł podążą za opowieścią a treści przekazywane są wprost do umysłu nieświadomego. Podczas tego modułu nauczysz się wykorzystywania różnego rodzaju metafor w pracy z Pacjentem, co pozwoli Ci na olbrzymie zwiększenie efektywności terapeutycznej.

MODUŁ VII Wybrane zjawiska hipnotyczne
 • halucynacje pozytywne
 • regresja wieku
 • most kataleptyczny
 • i inne

KORZYŚCI: Podczas tego modułu poznasz wybrane zjawiska hipnotyczne, wokół których narosło wiele mitów – rozpoznasz je i wypróbujesz niektóre z nich.

MODUŁ VIII Hipnoza w różnych modalnościach terapeutycznych
 • hipnoza w podejściu psychodynamicznym
 • hipnoza w podejściu behawioralno-poznawczym
 • analiza biograficzna w hipnozie (Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi)

Unikalna Metoda Wernera Meinholda łączy psychologię głębi z hipnozą, dlatego nazwał ją Hipnointegracyjną Psychoterapią Głębi (Metoda Terapeutyczna H.I.T.T.®). Metoda ta rozwiązuje między innymi problemy okresu około natalnego, nieosiągalne dla większości metod terapeutycznych, dlatego stanowi jedno z najdoskonalszych narzędzi terapeutycznych i jest wybierana przez wielu doświadczonych terapeutów wywodzących się z różnych szkół.

MODUŁ IX Zastosowanie hipnozy
 • zastosowanie hipnozy w leczeniu bólu, wybranych zaburzeń i chorób
 • wykorzystanie hipnozy w autorozwoju
 • autohipnhoza, pismo automatyczne

KORZYŚCI: W tym module nauczymy Cię także w jaki sposób hipnoza może wpłynąć na zwiększenie własnych możliwości, rozwinięcie potencjału – jak się lepiej uczyć dzięki hipnozie, zdawać egzaminy, tworzyć, rozmowy o pracę, wyrażać, realizować, osiągać cele i lepsze wyniki w sporcie.

MODUŁ X Seminarium z Claudią Manzini-Egger

Claudia Manzini – Egger jest Prezesem GTH Szwajcaria (Szwajcarskie Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą) oraz Prezesem GTH International. W pracy z klientami stosuje głównie psychodynamiczno-analityczną hipnoterapię (Metodę H.I.T.T.® Wernera Meinholda), jest także nauczycielem Treningu Autogennego.

PROGRAM II ROKU (PROGRAM WSPÓLNY)

MODUŁ XI Superwizja w Hipnozie
MODUŁ XII Praca z traumą w hipnozie
 • John Watkins
 • Marie Wilson
 • Peter Levine
 • i inni

KORZYŚCI: Hipnoza jest najlepszym narzędziem umożliwiającym dotarcie do głębokich napięć i traum, wypieranych i odrzucanych przez świadomy umysł oraz uwolnienie ich.

Zgodnie z teorią E. Rossiego dotyczącą uczenia się i pamięci „zależnej od stanu”, do przeżyć zakodowanych w określonym stanie umysłu możemy dotrzeć najszybciej przywołując ten stan. Hipnoza umożliwia regresję do stanu, w którym powstał zapis traumy i stwarza bezpieczne warunki umożliwiające jej ponowne przeżycie i uwolnienie poprzez zmianę / rozszerzenie perspektywy. Podczas tego modułu poznasz zasady pracy z traumą w hipnozie. Dowiesz się jaki jest najlepszy czas na interwencję, poznasz indukcje uwalniające traumę.

MODUŁ XIII Zastosowanie hipnozy w leczeniu bólu
 • analgezja (zniesienie poczucia bólu) i hipnoanastezja podczas zabiegów medycznych i operacyjnych (np. operacja, poród, ekstrakcja zęba, operacje plastyczne)
 • uśmierzanie bólów porodowych
 • bólów pooparzeniowych
 • dolegliwości bólowych w przebiegu AIDS
 • leczenie bolów chronicznych i przewlekłych
 • zwalczanie bólów fantomowych
 • walka z migrenami i naczyniowymi bólami głowy

KORZYŚCI: Ból jest zjawiskiem psychosomatycznym. Jego natężenie jest zależne od uwarunkowanego psychologicznie stopnia wrażliwości jednostki. Dzięki hipnozie nauczysz się jak zmniejszyć wrażliwość na ból, oddalić go, całkowicie znieczulić lub nauczyć swojego pacjenta kontrolowania jego odczuwania bólu.

MODUŁ XIV Psychosomatyka
 • biomedyczny model zdrowia i choroby
 • techniki i strategie pracy z zaburzeniami psychosomatycznymi w hipnozie
  • ogólna sugestia samouzdrawiania
  • wczesna interwencja i program ambulatoryjny dla pacjentów kardiologicznych
  • program dla pacjentów z chorobą nowotworową
  • program dla pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi

KORZYŚCI: Źródła zaburzeń psychosomatycznych tkwią w głębokich warstwach podświadomości, niezwykle trudno dostępnych dla większości metod psychoterapeutycznych. Hipnoza jest najdoskonalszym narzędziem, które pomaga nam dotrzeć do tych warstw i uzdrowić choroby duszy i ciała na najgłębszym poziomie, uruchamiając cudowne mechanizmy samouzdrawiania jakie każdy z nas posiada. Tego nauczy Cię ten moduł Kursu hipnozy II stopnia.

MODUŁ XV Superwizja w Hipnozie

Superwizja, w której weźmiesz udział w tym module nie jest zwykła superwizją. Jest to Superwizja w Hipnozie. Dzięki tego rodzaju pracy masz szansę dotrzeć do wielu informacji, zgromadzonych na poziomie nieświadomym, które mają wpływ na twoją pracę z konkretnym Klientem, do których nie dotrzesz w zwykłym procesie superwizyjnym, bez użycia hipnozy. Daje to głęboki wgląd w relację z Klientem i otwiera całkiem nowe jej poziomy dla dalszej pracy. Prowadzące: Anna Trzcieniecka-Green, Danuta Łopalewska

ROZWINIĘCIE (obowiązkowe) dla zawodów psychologicznych (psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, trenerów, coachów, pedagogów, itp.)
MODUŁ XVI Depresja
 • przyczyny depresji
 • charakterystyka depresji
 • techniki i strategie pracy z depresją w hipnozie

KORZYŚCI: Podczas tego modułu zrozumiesz mechanizmy powstawania depresji, jej przyczyny, poznasz różne charakterystyki depresji oraz różne techniki i strategie pracy z depresją w hipnozie.

MODUŁ XVII Hipnoza w uzależnieniach
 • rodzaje uzależnień
 • terapia w uzależnieniach od substancji i uzależnieniach behawioralnych
  • program dla alkoholików i narkomanów
  • program dla palaczy

KORZYŚCI: Nałogi są mechanizmem obronnym kompensującym ogromną i bolesną stratę – środkiem przeciwbólowym. Niewłaściwa (zbyt szybka i powierzchowna) praca z nałogami często może prowadzić do przesunięcia objawu jakim jest uzależnienie w inne obszary życia pacjenta, zamiast uwolnienia go od przyczyny jego cierpienia i stać się źródłem innego rodzaju problemów pychosomatycznych. Podczas tego modułu nauczysz się uważnego i delikatnego postępowania z chorobami duszy stojącymi za uzależnieniami.

MODUŁ XVIII Terapia par
 • Wybrane teorie terapii par
 • Co wpływa na efekt terapii
 • Przebieg procesu terapii
 • Wybrane techniki hipnotyczne w terapii par

KORZYŚCI: Para zmagająca się problemami w komunikacji tkwi w regresyjnym uwikłaniu przeniesień i przeciwprzeniesień zakorzenionych w głębokich fazach wczesnego rozwoju obu stron relacji. Hipnoza daje możliwość dotarcia do źródeł tych uwikłań i umożliwia wgląd pozwalający na uwolnienie od nich.

ROZWINIĘCIE (obowiązkowe) dla zawodów okołomedycznych (fizjoterapetów, lekarzy, anestezjologów, położnych, itd.)
MODUŁ XIX Hipnoza z dziećmi
 • naturalne elementy rozwoju dziecka
 • wskazania do hipnozy
 • cele hipnoterapii
 • specyficzne zachowania i problemy związane z wiekiem
 • podejście skoncentrowane na rozwiązaniu
 • techniki i strategie pracy z dziećmi w hipnozie

KORZYŚCI: Czy wiesz, że dzieci do ok. 10 roku życia znajdują się w naturalnym stanie hipnozy? Podczas tego modułu nauczysz się jak pracować z dziećmi poprzez zabawę, opowiadanie bajek, metafory, i inne techniki, stosownie do i w harmonii z poziomem rozwojowym Twojego pacjenta.

MODUŁ XX Ciąża i poród w hipnozie
 • relaks i rozluźnienie w ciąży
 • praca z lękiem przed porodem
 • przygotowanie do porodu, budowanie zaufania do własnego ciała
 • budowanie prenatalnej i postnatalnej więzi z dzieckiem
 • indukcje na zahamowanie niepowściągliwych wymiotów
 • bezbolesny poród w hipnozie

KORZYŚCI: Hipnoza jest tym co najlepsze, co może spotkać mamę i dziecko przygotowujące się do porodu. Jest najskuteczniejszym i bodaj jedynym remedium na niepowstrzymane wymioty, które zdarzają się właśnie w pierwszym trymestrze ciąży. Pozwala także na piękne przygotowanie się do rozluźnienia, spokojnego przejścia przez cały okres ciąży, zbudowanie zaufania do własnego ciała a przez to bezbolesnego przeżycia porodu a także zbudowanie głębokiej i cudownej prenatalnej i postnatalnej relacji z własnym dzieckiem. Właśnie dlatego ciąża i porody w hipnozie są bardzo popularne na Zachodzie – dwójkę swoich dzieci urodziła w hipnozie księżna Kate, w hipnozie rodziły też inne sławne mamy: Meryl Streep, Demi Moore, Pamela Anderson czy Cindy Crawford.

MODUŁ XXI Zastosowanie hipnozy w medycynie i fizjoterapii

KORZYŚCI: Moduł praktyczny.

ABY POWRÓCIĆ DO OPISU KURSU KLIKNIJ TUTAJ