Seminarium „Faza genitalno-edypalna i analiza fokalna FAH w Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi” z Claudią Manzini-Egger.

Rozwój psychiki człowieka odbywa się fazowo. Deficyty doświadczane w którejś z faz (nie w pełni doświadczone treści z danej fazy rozwojowej) wymagają „nadrobienia”w kolejnych etapach. Może to prowadzić do zaburzeń o charakterze psychicznym lub fizycznym, których przyczyny pozostają ukryte w nieświadomości i z tego powodu trudno je rozpoznać.

Im wcześniej dziecko doświadczyło deficytu lub wadliwego utrwalenia treści właściwych dla danej fazy rozwojowej, tym bardziej całościowe jest ich oddziaływanie w późniejszym życiu. Każda choroba fizyczna lub psychiczna może być konsekwencją takiego nieświadomego utrwalenia (syndrom konwersji). Choroba pacjenta to nic innego, jak najlepsze rozwiązanie, jakie potrafił znaleźć dla całościowego problemu. Również wtedy, gdy to rozwiązanie wiąże się z cierpieniem lub wykazuje znamiona autoagresji.

Faza genitalno-edypalna przebiega między 4 a 6 rokiem życia i zawiera świadome doświadczanie własnej płci, seksualności, roli seksualnej i społecznej. Zaburzenia z tej fazy mogą objawić się w późniejszym życiu trudnościami w kontaktach, przenoszeniem roli matki lub ojca na partnera.

Przeniesienia edypalne aktywowane są także w każdej sytuacji terapeutycznej (nie tylko w psycho- lub hipnoterapii) i nie powinno się na nie reagować przeciwprzeniesieniami.

Uczestnicy Seminarium nauczą się rozpoznawać deficyty o pochodzeniu genitalno-edypalnym i mechanizmy kompensowania ich treściami kolejnych faz rozwojowych. Poznają także kroki i środki terapeutyczne stosowane w Metodzie HITT®, zgodne ze specyfiką tej fazy.

Analiza fokalna (FAH) wg W. J. Meinholda

Nazwy „Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi”, w skrócie HITT®, używana jest od 2001r. jako określenia stworzonej przez W.J. Meinholda w 1975 r. metody terapii. Nazwa ta ma podkreślać, że zarówno hipnoza, jak i psychologia głębi są warunkiem rozpoznania wypartych części osobowości i ich zdrowego zintegrowania w pełnię osobowości.

HITT® to dwie metody:

  1. Analiza historii życia w hipnozie (LAH) – metoda rozbudowana.
  2. Analiza fokalna w hipnozie (FAH) – metoda krótsza .

Analiza historii życia w hipnozie (LAH) wg W. J. Meinholda służy odnalezieniu przyczyn choroby ukrytych w historii życia (z reguły w dzieciństwie) i zepchniętych do podświadomości, uświadomieniu ich sobie z całościowego punktu widzenia psychologii głębi i ich przepracowaniu.

Dla takiej formy terapii zorientowanej na historię życia hipnoza zalecana jest szczególnie, gdyż wczesne dzieciństwo przebiega w hipnotycznym stanie świadomości. Dotarcie do nich lub możliwość zmiany zachodzi tylko w hipnozie.

Analiza fokalna (FAH) jako terapia krótkoterminowa i zorientowana na cel, oddziałuje wg podobnych zasad co LAH, jednak ogranicza się do mniejszej liczby sesji (3-20). Zalecana jest w przypadku wyizolowanych zaburzeń przy generalnym braku innych dolegliwości, np. w przypadku pojedynczego (wybiórczego) lęku lub jednej choroby organicznej. Terapia skupia się wtedy na tym jednym problemie, który zostaje uzgodniony z pacjentem.

Uczestnicy Seminarium poznają zasady stosowania analizy fokalne oraz kroki i środki terapeutyczne stosowane w tej wersji Metody HITT®. Dowiedzą się jak rozpoznać czy dany problem pacjenta może zostać przepracowany metodą FAH czy też wymaga przeprowadzenia analizy historii całego życia (LAH) w hipnozie.

O prowadzącej

Claudia Manzini – Egger jest Prezesem GTH Szwajcaria (Szwajcarskie Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą) oraz Prezesem GTH International. W pracy z klientami stosuje głównie psychodynamiczno-analityczną hipnoterapię (Metodę H.I.T.T.® Wernera Meinholda), jest także nauczycielem Treningu Autogennego.

W 2006 roku ukończyła Akamai University (USA) obroną pracy na temat anoreksji, zdobywając tytuł Master of Science in Consciousness Studies. Posiada Dyplom Metody H.I.T.T.® Wernera Meinholda, Meersburg (2004), Certyfikat Osiągnięć w Administracji Biznesowej, USA (1992), tytuł Mistrz Reiki, Ekwador (2003)., ASCA Accreditation for Autogenic Training (2013).

Claudia Manzini – Egger urodziła się w Bogocie w Kolumbii. Mieszkała w różnych krajach, takich jak Kolumbia, Boliwia, Szwajcaria, Ekwador, Anglia, USA i Włochy, dzięki czemu poznała wiele kultur języków w stopniu pozwalającym jej nie tylko mówić nimi, ale także je czuć. Wykłada w pięciu językach: niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i angielskim. Prowadzi seminaria i kursy z Metody H.I.T.T.® i treningu autogennego w wielu krajach (USA, Polska, Peru, Egipt, Kuba, Grecja i Ekwador).

Szczegóły Seminarium:

Miejsce: Kraków, ul. Pomorska 10/9

Plan godzinowy:

31.05.2019. piątek

10:00 – 13:30 – spotkanie z nauczycielami Szkoły Metody H.I.T.T.® Wernera Meinholda)

13:30 – 15:00 – przerwa obiadowa

15:00 – 19:00 – dla zaawansowanych, superwizja (dla hipnoterapeutów stosujących Metodę H.I.T.T.® Wernera Meinholda)

19:00 – dancing 😉

01.06.2019. sobota

godz. 10.00 – 14.00 – Seminarium Faza genitalno-edypalna cz. I. Dla zaawansowanych, początkujących, zainteresowanych

godz. 14.00 – 15.00 – Walne Zebranie Członków THTiBnH (GTH Polska)

godz. 15:00 – 16:00 – Przerwa obiadowa

godz. 16.00 – 19.00 Seminarium Faza genitalno-edypalna cz.II . Dla zaawansowanych, początkujących, zainteresowanych.

godz. 19:00 – 20:00 koncert niespodzianka

01.06.2019. niedziela

godz. 10.00 – 13:30 – Seminarium Analiza Fokalna (FAH) w Metodzie HITT® Wernera Meinholda cz. I. Dla zaawansowanych, początkujących, zainteresowanych

godz. 13:30 – 15.00 – Przerwa obiadowa

godz. 16.00 – 19.00 – Seminarium Analiza Fokalna (FAH) w Metodzie HITT® Wernera Meinholda cz. II. Dla zaawansowanych, początkujących, zainteresowanych

Ceny za seminarium :

  • członkowie THTiBnH- 790 zł, przy wniesionej opłacie 15.05. 2019r. lub 890 do 30.05.2019r.
  • niezrzeszeni – 890

Ceny za superwizję:

  • dodatkowo 100 dla uczestników seminarium
  • 300 zł bez udziału w seminarium

Uczestnicy pierwszego stopnia Kursu Hipnozy prowadzonego aktualnie przez GTH Polska (Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą), mają to seminarium w cenie kursu!

Płatność za Seminarium prosimy dokonać na konto:

Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej
i Badań nad Hipnozą
pl. Gen. Władysława Sikorskiego 2/8
31-115 Kraków

33 1050 1445 1000 0023 2618 8170

z dopiskiem: „Seminarium z Claudią Manzini – Egger”

Zgłoszenia pod adresem: biuro@hipnoza.org.pl
lub przez formularz kontaktowy: www.hipnoza.org.pl/kontakt/