Aktualności


OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA NASZE KURSY!

20 lipca 2016
Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na Kurs "Podstawy Hipnozy" i Kurs II stopnia. Chętnych prosimy o przesłanie wypelnionego kwestionariusza zgłoszeniowego do końca sierpnia 2016!

2 WARSZTATY: "TRENING AUTOGENNY, ESENCJONALNY" i "PRZENIESIENIE I PRZECIWPRZENIESIENIE - CZTERY TORY W TERAPII H.I.T.T."

05 czerwca 2016
W dniach 9-11 września 2016 będziemy mieli przyjemność ponownie gościć w Krakowie hipnoterapeutkę Claudię Manzini-Egger. Serdecznie zapraszamy.więcej

NABÓR DO SZKOŁY OD ZARAZ DO KOŃCA września 2016 R.

20 lipca 2016
 Rozpoczynamy nabór osób zainteresowanych podjęciem szkolenia w metodzie H.I.T.T. WERNERA MEINHOLDA.
Inauguracja szkoły nastąpi w październiku 2016 r. Zajęcia odbywać się będą w Krakowie, w soboty i niedziele w pierwszym tygodniu danego miesiąca, z przerwą wakacyjną.Wiosną 2017 roku przewidziany jest tygodniowy, intensywny, wyjazdowy warsztat prowadzony przez  Claudię Manzini- Egger na temat faz rozwojowych. Planujemy zakończenie szkolenia w 2019 r.Szkolenie uwieńczy dyplom międzynarodowy Hipnoterapeuty metody H.I.T.T. Szkolić będą , zarówno nauczyciele polscy jak i goście zagraniczni. Proponujemy również trzydniowy, wyjazdowy trening integracyjny dla osób, które pomyślnie zakończą procedurę kwalifikacyjną.więcej

O Nas


Stowarzyszenie powstało w roku 1999. Ma charakter eklektyczny i jest otwarte dla wszystkich, którzy zajmują się hipnozą w Polsce - nie tylko w psychoterapii, ale również w sporcie, kryminologii i w dziedzinie badań naukowych.

Nasze cele:

 • zdobywanie i szerzenie rzetelnej wiedzy na temat hipnozy.
 • działanie na rzecz promocji hipnozy i hipnoterapii.
 • propagowanie zasad etycznych, w tym szczególnie zasad przestrzegania tajemnicy lekarskiej i zasady informowania osoby hipnotyzowanej o istocie i  założeniach hipnozy.
 • wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy ośrodkami badawczymi.
 • pomoc istniejącym ośrodkom psychoterapeutycznym stosującym hipnozę.
 •  

  Co robimy?

  W ramach realizacji powyższych celów Towarzystwo propaguje w środowisku medycznym i psychologicznym wiedzę na temat hipnozy i hipnoterapii,organizuje szkolenia i seminaria naukowe, prowadzi badania nad hipnozą i jej zastosowaniem oraz organizuje współpracę i wymianę z różnymi ośrodkami stosującymi hipnozę.

   

  Images: Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net  Idea go / FreeDigitalPhotos.net Danilo Rizzuti / FreeDigitalPhotos.net suphakit73 / FreeDigitalPhotos.net