Oświadczenie w sprawie Tomasza Kuca

Zarząd Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą oświadcza, iż Tomasz Kuc prowadzący praktykę terapeutyczną w Manchester, UK, został skreślony z listy członków Towarzystwa i nie jest członkiem żadnej z jego asocjacji, w tym International GTH. Tomasz Kuc nie jest uczestnikiem żadnego ustrukturyzowanego szkolenia w metodzie H.I.T.T.® i nie posiada certyfikacji ani uprawnień do stosowania tej metody w pracy z Pacjentami. Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, wywołane działaniami Tomasza Kuca.