Zmarł prof. Jerzy Aleksandrowicz.

Kochani,
Z ogromnym smutkiem i bólem przekazujemy informację o śmierci Pana Profesora Jerzego Aleksandrowicza, który zmarł w Krakowie w dniu 17.10.2018.

Pan Profesor Jerzy Aleksandrowicz był jednym z naszych Mentorów i Nauczycieli, pod okiem którego wielu z nas zdobywało swoje pierwsze szlify na polu psychoterapii. Był lekarzem psychiatrą, psychoterapeutą i filozofem. Był jednym z najbardziej znaczących postaci, legendą polskiej psychoterapii. Nauczyciel wielu pokoleń psychiatrów i psychoterapeutów.

 

Profesor urodził się w 1936 roku w Krakowie. Tamże ukończył Akademię Medyczną. Był kierownikiem Zakładu, a póżniej Katedry Psychoterapii. Organizatorem i wykładowcą podczas szkoleń i całościowych kursów psychoterapii. Autorem kilkudziesięciu książek i kilkuset publikacji w czasopismach.

Uczestniczył w tworzeniu Katedry Psychoterapii Akademii Medycznej w Krakowie. W 1979 roku uzyskał habilitację, a 11 lat później tytuł profesora nauk medycznych. W 2001 roku został wyróżniony tytułem profesora zwyczajnego Collegium Medicum UJ.

Od 1968 r. prof. Aleksandrowicz brał udział w pracach Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (przewodniczący zarządu w latach 1989-93). Był reprezentantem polskich psychoterapeutów w Zarządzie European Association of Psyhotherapy. W Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym kierował pracami Komitetu Redakcyjno-Wydawniczego ZGPTP, a od 1992 był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Psychiatria Polska”. Uczestniczył w komitetach i radach programowych kilku czasopism krajowych i zagranicznych, m.in.: „American Journal of Psychotherapy”, „European Psychiatry”, „European Journal of Psychotherapy”. Był też członkiem kilkunastu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. European Society of Hypnosis in Psychotherapy and Psychosomatic Medicine, European Association of Psychotherapy i wiceprezes Polsko-Francuskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – oraz członkiem-korespondentem Swedish Society of Clinical and Experimental Hypnosis.

Jak sam pisał: „Podejmowałem działania zmierzające do wprowadzania różnych oddziaływań psychospołecznych w praktyce lecznictwa psychiatrycznego, jednym z nich była hipnoterapia. Analizy zjawisk hipnozy i procedur hipnoterapeutycznych łączyłem z kształceniem w posługiwaniu się metodą leczenia, zapoznając z nią kolejne grupy lekarzy, lekarzy – stomatologów i psychologów”.

Profesor będzie nam towarzyszył dalej, poprzez swoje dzieła, swoich Uczniów i to wszystko co stworzył i przekazał dla dobra pacjentów i całego naszego środowiska.

Cześć Jego pamięci.

Pogrzeb Profesora Jerzego Aleksandrowicza odbędzie się w piątek, 26 października 2018 o godz. 13:40 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 

(fot. ANNA KACZMARZ / POLSKA PRESS)