Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą zwołuje sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie członków w dniu 19 września 2020 r. o godz. 13:45 w I-szym terminie i o godz. 14.00 w II-gim terminie.

Zebranie odbędzie się w Centrum VIVERE przy ul. Sokołowskiego 24 w Krakowie. Ze względu na aktualną sytuację zebranie będzie przeprowadzone w formie hybrydowej – częściowo online. W związku z powyższym prosimy o uprzednie zgłoszenie udziału w Zebraniu pod adresem biuro@hipnoza.org.pl lub nr tel. 502459707.

Osoby biorące udział w Zebraniu stacjonarnie będą proszone o użycie maseczek ochronnych.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności THTiBnH za rok 2019.
 6. Sprawozdanie finansowe THTiBnH za rok 2019.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Sprawozdanie Komisji Etycznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności THTiBnH za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego THTiBnH za rok 2019.
 11. Wybór nowego składu Zarządu Towarzystwa.
 12. Informacje o planowanej działalności Zarządu.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie zebrania.

Przypominamy równocześnie o konieczności uregulowania zaległych składek członkowskich, w wysokości 100 pln. Składki należy przesyłać na rachunek: Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą, Bank ING: 33 1050 1445 1000 0023 2618 8170

W przypadku, kiedy niemożliwy będzie udział osobisty, przypominamy o możliwości upoważnienia innego członka towarzystwa do głosowania. Pobierz formularz upoważnienia.

Zarząd THTiBnH