Zaproszenie na Warsztat pt. „DIAGNOZA KLINICZNA I MEINHOLDOWSKA”

Umiejętność diagnozowania pacjenta jest jedną z kluczowych umiejętności dla praktyki terapeutycznej. Postawienie właściwej diagnozy pozwala dobrać najskuteczniejszą metodę współpracy, nawiązać lepszy sojusz terapeutyczny i komunikację z pacjentem oraz uniknąć błędów terapeutycznych. Poruszanie się pomiędzy różnymi systemami klasyfikacji jest językiem łączącym pomiędzy modalnościami, pozwala rozpoznać problem w szerszym zakresie.

Serdecznie zapraszamy na warsztat pt. „DIAGNOZA KLINICZNA I MEINHOLDOWSKA” prowadzony przez wybitne psychoterapeutki i hipnotrapeutki: Annę Orłowską i Danutę Sobańską. Unikalność tego szkolenia polega na rozszerzeniu metod diagnostycznych o nieobecne w wielu modalnościach rozpoznanie zaburzeń mających swoje korzenie w poszczególnych fazach rozwojowych wg klasyfikacji psychologii głębi.

Uczestnicy tego warsztatu zapoznają się z etapami postępowania diagnostycznego i z integracją różnego rodzaju diagnoz. Poznają proces diagnozy służący planowanej psychoterapii osoby, ułatwiający jej prowadzenie. Zaprezentowane zostanie połączenie diagnozy klinicznej z diagnozą wg modelu Wernera Meinholda. Uczestnicy zapoznają się z opisami, w jaki sposób zaburzenia faz rozwojowych wpływają na powstawanie zaburzeń osobowości i kształtują kliniczny obraz różnych objawów. a także jak te procesy przebiegają w nurcie transgeneracyjnym. W czasie seminarium zostaną także przedstawione wybrane zagadnienia z neuronauki i epigenetyki.

Termin warsztatu : 8-9 czerwca 2018 r.

Miejsce: Kraków

Opłata: 700 zł

Czas trwania: piątek godz.11.00-18.00 z przerwą 1,5 godz., sobota godz.9.00-15.00 z przerwą 0,5 godz.

 

PLAN SZCZEGÓŁOWY:

Piątek, 08. 06.2018 r.

godz.11.00- 13.30

 • CASUSY WYBRANE UCZESTNIKÓW W GRUPIE: DIAGNOZA KLINICZNA I MEINHOLDOWSKA

godz. 15.00 – 18.00

 • PREZENTACJA DANUTY SOBAŃSKIEJ – CASUS, WE WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ-PREZENTACJA DIAGNOZY KLINICZNEJ I MEINHOLDOWSKIEJ.
 • ETAPY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO.
 • PREZENTACJA ANNY ORŁOWSKIEJ – MODEL ROZUMOWANIA W DIAGNOZIE KLINICZNEJ I MEINHOLDOWSKIEJ.
 • PREZENTACJA CASUSU WYBRANEGO.
 • WYKŁAD: Opis zaburzeń osobowości:
  -symbiotyczna,
  -schizoidalna,
  -oralna,
  -narcystyczna,
  -histrioniczna,
  -masochistyczna

Sobota 09.06.2018r.

Godz. 9.00-15.00.

 • CASUSY UCZESTNIKÓW-CD. OPRACOWYWANIE DIAGNOZY W ASPEKCIE KLINICZNYM I HITT®

Warsztat jest przeznaczony dla osób, które uczestniczyły w I edycji Szkoły Metody Psychoterapeutycznej HITT®, oraz nauczycieli Szkoły oraz wszystkich osób zainteresowanych dalszym pogłębianiem wiedzy i umiejętności na temat Metody HITT® nabytych podczas prowadzonych w minionych latach warsztatów z Wernerem Meinholdem.

Zgłoszenia mailowo: biuro@hipnoza.org.pl lub przez formularz kontaktowy: https://www.hipnoza.org.pl/kontakt/