Warsztaty „Psychosomatyka w hipnozie”

Wszystkich absolwentów Kursu Podstawy Hipnozy oraz osoby posiadające doświadczenie w hipnoterapii zapraszamy na warsztaty pt. „PSYCHOSOMATYKA w hipnozie”

Według Światowej Organizacji Zdrowia choroby psychosomatyczne to „choroby przebiegające albo pod postacią zaburzeń funkcji, albo zmian organicznych dotyczących poszczególnych narządów czy układów, w przebiegu których czynniki psychiczne odgrywają istotną rolę w występowaniu objawów chorobowych i ich zaostrzeniu”.

Są to więc problemy, w przypadku których możliwe jest obiektywne potwierdzenie występowania objawów somatycznych w odróżnieniu od zaburzeń nerwicowych, w których odczuwane przez pacjentów symptomy spowodowane są wyłącznie zaburzeniami psychicznymi, a nie dysfunkcjami organicznymi.

Źródła zaburzeń psychosomatycznych tkwią w głębokich warstwach podświadomości, niezwykle trudno dostępnych dla większości metod psychoterapeutycznych. Hipnoza jest najdoskonalszym narzędziem, które pomaga nam dotrzeć do tych warstw i uzdrowić choroby duszy na najgłębszym poziomie.

Warsztat „PSYCHOSOMATYKA w hipnozie” odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2018

Zajęcia odbywać się będą przy ulicy Sokołowskiego 24 w Centrum Terapii i Rozwoju „Vivere” w Krakowie. W sobotę zaczynamy o godzinie 10.30 do 19.30 z przerwą obiadową, w niedzielę 9.00 do 15.00.

Zgłoszenia: biuro@hipnoza.org.pl

Koszt: 700 zł (przy wpłacie do 12.11.2018.) lub 800 zł (przy wpłacie po 12.11.2018.)

Wpłat prosimy dokonywać na:

Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą
ul.Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków
Numer konta: 33 1050 1445 1000 0023 2618 8170
Tytuł przelewu: „PSYCHOSOMATYKA