Święta Wielkiej Nocy 2018

W ten czas Świąt Wielkiej Nocy
Życzymy Nam Wszystkim
Z każdej strony stołu

Nadziei, niech wypełnia nam serca, ręce, oczy
Radości, która wita z ciekawością dalekich i bliskich
Spojrzenia z dystansu, jak z lotu gołębi i sokołów
Wiary, która głęboko każdą grań przeskoczy

Stołu, co jedzeniem i miłością wciąż się nakrywa
Baranka, co jeden, ale miłość bez liczby rozdaje
Święconki, niech smakiem w ustach się rozpływa,
Spotkań i rozmów, którym wszystko się udaje

Z każdym oddechem niech nas wypełnia spokój,
Pogoda ducha, niech się zasieje na cały rok,
Odnowi się myślenie w sercu, czynach, oku,
Pewniejszym będzie odtąd słowo, uśmiech i krok.

Dobrych, spokojnych, duchowych, umacniających Świąt.

Zarząd THTiBnH; Bożena, Halina, Ania, Jerzy, Andrzej.