Dopłaty do kursów prowadzonych przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą

Nasze starania zostały uwieńczone sukcesem!  Informujemy, że Kurs Podstawy Hipnozy, Kurs Zaawansowanej Hipnozy II stopnia oraz Szkolenie w Metodzie H.I.T.T. Wernera Meinholda są już wpisane do BUR (Bazy Usług Rozwojowych), co oznacza, że możecie się starać o dofinansowaniejego wysokość i inne warunki zależą od miejsca zamieszkania osoby wnioskującej. Więcej szczegółów na temat udzielających dofinansowań można znaleźć na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Szczegółowych informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Lista lokalnych punktów informacyjnych znajduje się na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/ .

Strony naszych kursów hipnozy w BUR:
https://bit.ly/2Xmcwve

Informujemy także o możliwości uzyskania nieoprocentowanego kredytu na sfinansowanie Kursów z możliwością umorzenia do 25% (szczegóły: https://bit.ly/2PoBeYr).

Profesjonalna Szkoła Hipnozy Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą. Kursy Hipnozy Terapeutycznej i Klinicznej