5 spotkanie Klubu HIT – 10.09.2017

Za nami kolejne (5) spotkanie klubu poświęcone tym razem definicji hipnozy wg. Wernera Meinholda.

Czym jest hipnoza?

Jak definicja hipnozy Wernera Meinholda wpływa na rozumienie i naszą praktykę hipnoterapii i psychoterapii, jak możemy z niej dobrze i praktycznie skorzystać ?

To pytania na które szukaliśmy odpowiedzi.

Było nas 7 osób, kameralna i ciekawa tematu grupa. Kameralność pozwoliła na osobiste i głębokie dyskusje. Szybko okazało się też, że każdy z nas ma swoje doświadczenie i swoją bogatszą od innych wiedzę w poszczególnych tematach z dziedziny hipnozy.

Magda pisało pracę o świadomości, a w definicji hipnozy Wernera świadomość ma duże znaczenie, Jerzy ma wiedzę na temat stadiów rozwoju mózgu i stanów hipnotycznych jakie można im przypisać, Bożena ma bogate doświadczenie w stosowaniu hipnozy metodą Wernera _ HITT; wszyscy mamy praktykę terapeutyczną, w której na co dzień możemy sprawdzać użyteczność definicji hipnozy zaproponowanej przez Wernera. I wszyscy mamy w sobie ciekawość i gotowość do słuchania, do dyskusji, aby zrozumieć myśl Wernera, i odnieś ją do naszej wiedzy psychologicznej i praktyki stosowania hipnozy.

Dyskusja otworzyła zasoby wiedzy i rozumienia każdego uczestnika spotkania, była dobrą okazją do wymiany, do dochodzenia do zrozumienia definicji hipnozy Wernera i przełożenia jej na praktykę. Nie byliśmy oczywiście bezkrytyczni, szukaliśmy jasności, tego co wspólne i dobre dla nas, ale też akceptowaliśmy pytania, wątpliwości i różnice w rozumieniu.

Definicje mogą (powinny) wyjaśniać pojęcie w sposób, który czyni je zrozumiały dla innych, jak też użyteczny, powinny pomagać rozumieć i wskazywać jak używać hipnozy efektywnie i dobrze dla pacjenta.

Definicje hipnozy jakie spotykamy wśród hipnoterapeutów zawierają elementy, które warunkują i akcentują sposób praktykowania hipnozy przez konkretnego hipnoterapeutę w konkretnej sytuacji. Przez to warunkują np. rodzaj indukcji wprowadzenia i wyprowadzenia z hipnozy, sposoby osiągania i głębokość transu, sposób pracy z treściami jakie pojawiają się w trakcie hipnozy, rodzaj i sposób podawania sugestii hipnotycznych i posthipnotycznych, relacje i zależność hipnoterapeuta – hipnotyzowany. Stąd taka różnorodność definicji hipnozy, w której czasem trudno odnaleźć „swoją” definicję.

Definicja hipnozy Wernera jest unikalna, akcentuje rolę świadomości i mózgu oraz rolę rozwoju świadomości i rozwoju mózgu w rozwoju człowieka jako rodzaju i jako osoby – w naturze powstawania i przejawiania się fenomenu hipnozy.

Wyłania się ponadto z niej bardzo wyraźnie powinność hipnoterapeuty, aby pracował głównie nad przyczyną problemu, a nie jedynie nad objawem.

Oto kilka fragmentów z rozbudowanej definicji hipnozy Wernera Meinholda:

„Pod pojęciem hipnozy czy też zjawisk hipnotycznych rozumiemy z jednej strony różne warstwy świadomości, a z drugiej strony różne stany psychiczne i procesy zachodzące w archaicznych (wcześniejszych rozwojowo) warstwach mózgu, wraz ze specyficznymi programami, które zawiadują funkcjami organizmu, jego zdolnościami i blokadami; są to zatem wszystkie warstwy świadomości lub warstwy mózgu i ich funkcje nie podlegające dominacji lewej półkuli mózgowej.” (Werner Meinhold, Wielka księga hipnozy)

„Każdy bodziec, który całościowo lub częściowo aktywizuje filogenetycznie i/lub ontogenetycznie wcześniejsze warstwy świadomości, prowadzi do hipnozy lub stanu hipnotycznego. Dotyczy to sytuacji, gdy bodziec ten bez udziału świadomości, „automatycznie” uzyskuje dostęp do programów bodziec/reakcja, zakodowanych w archaicznych warstwach świadomości i ich funkcjach.” (Werner Meinhold, Wielka księga hipnozy)

„Hipnoza to naturalny stan świadomości (nie stan snu), ze skoncentrowanym lub zawężonym pasmem percepcji zewnętrznej, wyostrzoną uwagą w kierunku procesów wewnętrznych i poszerzeniem świadomości o nieświadome obszary duchowe, intelektualne i fizyczne. Hipnoza prowadzi do fizycznych, duchowych i intelektualnych osiągnięć, które w innej sytuacji nie byłyby możliwe.” (Werner Meinhold, Wielka księga hipnozy)

Pracowaliśmy korzystając z przygotowanej przez Anie Szereszewską prezentacji.

To było inspirujące i chwilami też bardzo wesołe i przyjemne doświadczenie. Jedzenie i smaki, które mogłyby być dumą i wzorem dla niejednej restauracji, herbata i kuluary na tarasie, winogrona prosto z ogrodu, wszystko to dawało nam oddech i napędzało pozytywnie do badania i dyskusji.

Przyjdźcie i sprawdźcie sami, jak można poznawać i bawić się przy tym dobrze.

Zapraszamy na następne spotkanie Klubu – HIT – które odbędzie się w niedzielę – 29.10.2017, w godzinach 15.00 – 17.00, jak zwykle na ulicy Sokołowskiego 24, w Vivere.

Dokładny termin podamy na początku października.

Zapraszamy, spotykajmy się, dyskutujmy, dyskusja sprawia, że odkrywamy jak dużo wiemy i jak dużo wiedzą inni, i ile dobrego z tej wymiany myśli możemy otrzymać; dzięki sobie, w dialogu możemy stawać się coraz lepsi; z innymi łatwiej się uczyć, rozumieć lepiej, docierać do dobrych odpowiedzi i dobrych pytań.

Zapraszamy.

Pozdrawiamy

Jerzy

W imieniu Zarządu THTiBnH.