4 spotkanie Klubu HIT

11.06.2017

Tym razem (czwarte już) spotkanie klubu poświęcone było Freudowi i jego stosunkowi do hipnozy.

Odbywało się ono też w nieco innej, bardziej ustrukturowanej formule; był wykład Jerzego Korzewskiego na temat podejścia Freuda do hipnozy, potem pytania do Jerzego i dyskusja.

Analizowaliśmy połączenia pomiędzy metodą badania nieświadomości Z. Freuda i W. Meinholda, podejściem do hipnozy Freuda i Meinholda, różnicą i podobieństwem pomiędzy psychoanalityczną techniką wolnych skojarzeń a techniką hipnointegracyjnej psychologii głębi w badaniu nieświadomych procesów.

Jedną z tez wykładu Jerzego była teza, że Freud porzucił hipnozę, ponieważ min. uznał ją za mało precyzyjne narzędzie do badania treści głębin psychiki pacjentów (powody obiektywne), za narzędzie tworzące w relacji pacjent – psychoterapeuta zakłócające artefakty psychologiczne, np. seksualne zauroczenie (powody subiektywne) oraz za narzędzie, które poprzez „zaśnięcie” świadomości utrudnia pracę nad treściami psychicznymi, ich pełne przyjęcie, przepracowanie i aplikację.

Wynikało to z wiedzy na temat hipnozy jaka dostępna była w czasach Freuda. Hipnozę łączono wtedy i utożsamiano z sugestią i zakładano, że tylko głęboka hipnoza, w stanie somnambulizmu, umożliwia pracę terapeutyczną.

Teraz już wiemy, że hipnoza to nie sugestia, możliwa jest hipnoza bez sugestii oraz, że somnambulizm nie jest konieczny w hipnoterapii, lekkie i średnie stany hipnozy (bez „zaśnięcia” świadomego umysłu) są również bardzo pomocne i efektywne w badaniu nieświadomych treści psychicznych, w ich odsłonięciu, przepracowaniu i aplikacji w świadomość.

Ponadto lekkie i średnie stany hipnozy umożliwiają dobry kontakt pacjent – hipnoterapeuta, i zachowują potrzebne do analizy i wglądu poziomy świadomości.

Na obrzeżach naszych dyskusji pojawił się też temat podejścia do duchowości i jej znaczenia w życiu, psychopatologii i powrocie do zdrowia, w psychoterapii i relacji terapeutycznej, zarówno u Freuda i Meinholda, jak również w ogóle we współczesnej psychologii.

Wykład Jerzego był precyzyjny, świetnie przygotowany, czuło się jego głębokie zainteresowanie i dużą wiedzę na temat Freuda, psychoanalizy i hipnozy, a spokój i przejrzystość prezentacji pomagały nam podążać za wykładem i rozumieć. Było bardzo odkrywająco ( używając terminologii Wernera Meinholda) i inspirująco. Dziękujemy Jerzy.

Teraz przed nami przerwa wakacyjna, czas na umacniającą integracje wszystkich treści jakich doświadczyliśmy na klubach HIT, i w pierwszym półroczu 2017 roku, niech podczas urlopów, wypadów poza miasto i siebie, bezkresu morza lub szczytów, wypraw w miasto lub zacisze, integrują się one w optymalny, dobry dla nas sposób.

Życzymy Nam wszystkim – czytelnikom strony, uczestnikom klubu, naszym pacjentom, kolegom i współpracownikom z Towarzystwa dobrego urlopowego czasu, wracajmy pełni spokoju, przyjemnych wrażeń i wspomnień, siły i radości życia, pracy. 🙂 🙂

Zapraszamy na następne spotkanie Klubu – HIT – które tym razem odbędzie się dopiero we wrześniu. Jak zwykle na ulicy Sokołowskiego 24, w Vivere.

Dokładny termin podamy na początku sierpnia.

Zapraszamy, spotykajmy się, wymieńmy wakacyjnymi doświadczeniami, nową wiedzą i praktyką, mądrością, humorem, akceptacją; bądźmy dzięki sobie nawzajem mądrzejsi, lepsi; lepiej się rozwijać z innymi, rozpoznając głębiej w nich i dzięki nim i umacniając swoje zasoby, kompetencje.

Zapraszamy.
Pozdrawiam
Jerzy Pocica
W imieniu Zarządu THTiBnH: Bożeny, Haliny, Ani, Andrzeja, Jerzego.