Seminarium z Claudią Manzini-Egger MAJ 2022

Seminarium z Claudią Manzini-Egger MAJ 2022 szczegóły:

Temat: Techniki Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi – H.I.T.T.® w fazie symbiozy wewnątrzmacicznej


Praca z okresem prenatalnym i porodem, w tym praca z zapłodnieniem i okresem przed zapłodnieniem, w połączeniu z duchowym wymiarem w terapii metodą H.I.T.T.®. Symbole związane z fazą symbiotyczną.

W programie: wykłady, demonstracje, pytania i odpowiedzi oraz ćwiczenia praktyczne

Miejsce: sala RUBINOWA – Sala szkoleniowa w Krakowie ul. św. Filipa 7

Plan szczegółowy:

Piątek, 27 maja 2022 – tylko dla terapeutów stosujących Metodę H.I.T.T.® lub będących w trakcie kursu Metody H.I.T.T.® prowadzonego przez THTiBnH

Sobota, 28 maja 2022 – dla wszystkich zainteresowanych

10:00 – 19:00 (przerwa obiadowa 14:00-16:30) W przerwie obiadowej odbędzie się Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

Niedziela – 29 maja 2022 – dla wszystkich zainteresowanych

10.00-17.00 (przerwa obiadowa 13:00-14:30)

Claudia Manzini – Egger jest Prezesem GTH Szwajcaria (Szwajcarskie Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą) oraz Prezesem GTH International. W pracy z klientami stosuje Hipnointegracyjną Psychoterapię Głębi (Metodę H.I.T.T.® Wernera Meinholda), jest także nauczycielem Treningu Autogennego.

W 2006 roku ukończyła Akamai University (USA) obroną pracy na temat anoreksji, zdobywając tytuł Master of Science in Consciousness Studies. Posiada Dyplom Metody H.I.T.T.® Wernera Meinholda, Meersburg (2004), Certyfikat Osiągnięć w Administracji Biznesowej, USA (1992), tytuł Mistrz Reiki, Ekwador (2003)., ASCA Accreditation for Autogenic Training (2013).

Claudia Manzini – Egger urodziła się w Bogocie w Kolumbii. Mieszkała w różnych krajach, takich jak Kolumbia, Boliwia, Szwajcaria, Ekwador, Anglia, USA i Włochy, dzięki czemu poznała wiele kultur języków w stopniu pozwalającym jej nie tylko mówić nimi, ale także je czuć. Wykłada w pięciu językach: niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i angielskim. Prowadzi seminaria i kursy z Metody H.I.T.T.® i treningu autogennego w wielu krajach (USA, Polska, Peru, Egipt, Kuba, Grecja i Ekwador).

Ceny za seminarium

Zgłoszenia do końca kwietnia 2022 – cena promocyjna bez VAT:

  • członkowie THTiBnH- 990 zł
  • niezrzeszeni – 1190 zł

Zgłoszenia od 1 maja 2022 – cena z VAT:

  • członkowie THTiBnH- 1217 zł
  • niezrzeszeni – 1464 zł

Ceny za superwizję:

  • dodatkowo 150 zł dla uczestników seminarium
  • 400 zł bez udziału w seminarium

Uczestnicy aktualnej edycji (2021/2022) Kursu Podstaw Hipnozy Klinicznej (Kurs I stopnia) mają to seminarium w cenie kursu!

Płatność za Seminarium prosimy dokonać na konto:

Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej
i Badań nad Hipnozą
pl. Gen. Władysława Sikorskiego 2/8
31-115 Kraków

33 1050 1445 1000 0023 2618 8170

z dopiskiem: „Seminarium z Claudią Manzini – Egger”

Zgłoszenia pod adresem: biuro@hipnoza.org.pl
lub przez formularz kontaktowy: www.hipnoza.org.pl/kontakt/