container-fluid

Polityka prywatności

 

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest

Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej
i Badań nad Hipnozą
pl. Gen. Władysława Sikorskiego 2/8
31-115 Kraków
NIP: 676-23-67-357
REGON: 356573869
adres e-mail: biuro@hipnoza.org.pl
(dalej również jako ,,ADO”)

Jak możesz się z nami skontaktować?
Z ADO można kontaktować się pisemnie na adres siedziby lub drogą mailową pisząc na adres biuro@hipnoza.org.pl

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?
ADO przetwarza dane wskazane w czasie składania aplikacji, w czasie podpisywania umowy lub zaktualizowane w czasie dalszej współpracy z ADO, tj.: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres pocztowy, numer NIP, PESEL, nr i seria dokumentu tożsamości, skany dyplomów oraz dane kontaktowe, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail.

Jaki jest cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu: realizacji usług szkoleniowych, kontaktów zawodowych, wystawiania faktur i przyjmowania płatności, wysyłania informacji na temat płatności, wysyłania informacji marketingowych od ADO i jej partnerów jeśli wyraziłeś na to zgodę, kontaktu telefonicznego na podany w formularzu nr telefonu w celu marketingu bezpośredniego jeśli wyraziłeś na to zgodę.

Kto może zapoznać się z Twoimi danymi osobowymi?
Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy oraz uczestnictwa w działalności Towarzystwa. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w punktach powyżej.

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Dane absolwentów kursów, członków i sympatyków Towarzystwa przechowywane są bezterminowo.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy musisz podać swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres korespondencyjny, mail lub numer telefonu uniemożliwiał skuteczny kontakt.

Informacje dodatkowe
• ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
• ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.