Święta Bożego Narodzenia 2018

Święta Bożego Narodzenia 2018

Święta już stają w progach naszych domów
Z wiarą zapraszają do nas nadzieje i cisze

Miłość przynoszą by nie zabrakło jej nikomu
By mógł ją najmniejszy i najdalszy usłyszeć

Choinka za rękaw na radość nas chwyta
Wigilii zapach zaczyna się w oku kręcić

Dostaje nowinę ten kto z ufnością pyta
Że to już pora by Jezusa Narodziny święcić

I otworzyć się na dobre kochające słowa
Ręce rozłożyć głęboko do życzliwej rozmowy

Poczuć że zawsze zawsze można od nowa
Napełnić serce miłością po czubek głowy

Życzymy Nam i Wam
niech w te Święta Bożego Narodzenia

Dom niech ciepło rozjaśni się Nam dla miłości
Nadzieja na stałe w Nas się zapamięta

Karp niech otworzy bramy dla obfitości
Co dzień niech ma w sobie też czas od święta

Mądrość niech oświetla nam drogi i cele
Ciepło z akceptacją wita nas po wypraw trudach

Uważność świadczy, że mniej znaczy wiele
Daje nam pasje i ciekawość nasza wiara w cuda

I spotkania z bliskimi niech przyjaźń nam zasieją
Prezenty uśmiech zainstalują na rok cały

By wiara, miłość, zdrowie, mądrość, z nadzieją,
Każdego dnia i w każdej sprawie dobrze Nas wspierały.

Jerzy Pocica

w imieniu Zarządu THTiBnH