Komunikat w sprawie Pandemii wirusa SARS-CoV-2

Drodzy Pacjenci, Członkowie Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą Absolwenci naszych kursów i szkoleń oraz Terapeuci stosujący hipnozę pracy z pacjentami.

W tym trudnym czasie jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w niesienie pomocy psychologicznej i wsparcia terapeutycznego wszystkim potrzebującym. Szczególne wsparcie zapewniamy przedstawicielom środowiska medycznego i ratowniczego – część naszych Członków prowadzi darmowe sesje psychoterapeutyczne, udziela porad psychologicznych lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom. Większość z nas wprowadziła darmowe dyżury telefoniczne i online dla osób znajdujących się w kryzysie emocjonalnym i psychicznym.

Nieustannie, pracujemy nad rozszerzeniem form pomocy online w miarę naszych możliwości. Jednocześnie czynimy wszelkie starania aby kontynuować edukację kolejnych grup Terapeutów w zakresie niesienia pomocy z zastosowaniem hipnozy, poprzez zmianę formuły naszych kursów na kształcenie zdalne.

Członkom naszego Towarzystwa oraz absolwentom naszych kursów i szkoleń stosującym hipnozę pracy z pacjentami przypominamy, że Zarząd, Nauczyciele, Rada Starszych i Superwizorzy Towarzystwa nie zalecają praktykowania terapii w hipnozie zdalnie i online w normalnych warunkach. Jednak w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii wirusa COVID-19 jesteśmy zmuszeni do zrewidowania naszego stanowiska i otwarcia się na tego rodzaju funkcjonowanie, ponieważ nasi pacjenci wciąż wymagają naszego wsparcia. Być może szczególnie właśnie w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

Przedstawiamy Wam stanowisko i zalecenia I-GTH dotyczące terapii H.I.T.T.® online ogłoszone w związku z obecną sytuacją. Prosimy Was o zapoznanie się z ich treścią i zajęcie stanowiska zgodnego z własnym przekonaniem i doświadczeniem. Pamiętając o tym, że istnieją różne formy terapii w hipnozie możecie w okresie pandemii:

– kontynuować pracę Metodą H.I.T.T.® przez Internet z zachowaniem szczegółowych zaleceń I-GTH (dotyczy terapeutów stosujących Hipnointegracyjną Psychoterapię Głębi – Metodę H.I.T.T.® Wernera Meinholda)

– przejść tymczasowo na inne, klasyczne formy terapii z zastosowaniem technik hipnotycznych (hipnoza konwersacyjna, hipnoza sugestywna, relaksacyjna, wizualizacje, trans kierowany)

– kontynuować pracę z pacjentami z zastosowaniem metod psychoterapeutycznych nie odwołujących się do hipnozy, zgodnych z Waszym wykształceniem i doświadczeniem

My z własnej strony pragniemy zapewnić Wam wsparcie poprzez organizację grup superwizyjnych i grup wsparcia online. Osoby zainteresowane tego rodzaju wsparciem lub chcące porozmawiać z kimś z grona Nauczycieli, Rady Starszych i Superwizorów, proszone są o kontakt z Jerzym Pocicą, który pełni rolę koordynatora tych działań.

Życzymy Wam dużo cierpliwości i pogody ducha w tym niezwykłym dla nas czasie, aby był to czas refleksji i wewnętrznych wglądów i obyśmy wszyscy wyszli z tego mocniejsi i dojrzalsi, dzięki czemu będziemy mogli nieść jeszcze lepszą pomoc naszym pacjentom.

Z pozdrowieniami

Zarząd THTiBnH

Kontakt w sprawie grup wsparcia dla terapeutów i grup superwizyjnych:

Jerzy Pocica

Tel. +48 602 676 772

Skype: jerzy.pocica

email: jerzy@przystanekterapia.pl