Co nas wyróżnia?

Co nas wyróżnia?

W Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą trzon stanowią psychoterapeuci o wszechstronnym wykształceniu, wychodzący z hipnozy klinicznej (naszymi nauczycielami byli prof. Jerzy Aleksandrowicz i prof. Stanislaw Kratochwil), posiadający wiedzę kliniczną, połączoną z różnorodnymi podejściami i metodami terapeutycznymi, które składają się na model psychoterapii zintegrowanej.

 Zespół legitymuje się certyfikatami psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskimi Certyfikatami Psychoterapeuty.

Od 19 lat uczymy hipnozy klinicznej prowadząc najbardziej profesjonalne kursy hipnozy w Polsce. Łączymy podejście kliniczne w psychoterapii z analityczną metodą pracy w hipnozie według Wernera Meinholda (Metoda Psychoterapeutyczna H.I.T.T.®) w ujęciu psychologii głębi. Uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia terapii analitycznej w hipnozie oraz do nauczania tej metody wydane przez Międzynarodową Federację Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi i Badań nad Hipnozą (IGTH).

Uznajemy 5 wartości terapeuty, które sformułował Werner Meinhold:
– miłość,
– wiedza,
– autentyczność,
– obecność,
– niezachwiana wiara terapeuty w możliwości zmiany lub przemiany pacjenta.

Z pewnością wyróżnia nas sposób podejścia do zjawiska, nazywanego chorobą.

 Choroba traktowana jest przez nas nie jako zbędny element życia, którego należy szybko się pozbyć, lecz jako cenna informacja – a więc na sposób kwantowy – która może być wyrażona tylko poprzez chorobę/symptomy. Praca terapeutyczna polega między innymi na zrozumieniu tej informacji oraz przekształceniu jej dla dobra i rozwoju pacjenta.

 Zgodnie z podejściem Meinholda, uznajemy włączenie wymiaru duchowego, transcendentnego za integralną część procesu psychoterapii.

 W hipnozie analitycznej chodzi o samopoznanie i rozwój w kierunku uzdrowienia osobowości, rozwoju świadomości.

Zintegrowane zostają wszystkie wyparte części osobowości, a terapia hipnozą staje się, używając języka Wernera Meinholda, uwolnieniem od codziennej hipnozy życia – reliktu zuniformowanego dzieciństwa, które kładzie się cieniem na całe dorosłe życie większości ludzi.

Ten rodzaj terapii hipnozą jest terapią odhipnotyzowania i odsugerowania.
 Analiza w hipnozie wydobywa do świadomości stare, ale wciąż aktywne obciążenia, umożliwiając przepracowanie ich, uwolnienie się i wyzdrowienie u źródeł.
 Można pomóc pacjentowi odnaleźć drogę do takiego sposobu kształtowania własnego życia, że symptomy choroby przestają już mu być potrzebne. Praca terapeutyczna daje tu możliwość odnalezienia sensu osadzonego w duchowości, co daje szansę zaakceptowania własnego życia, własnej historii.

Dla analizy biograficznej w hipnozie największe znaczenie mają fazy najwcześniejsze. Do ok. 6 roku życia dzieciństwo przebiega w hipnotycznym stanie świadomości (im wcześniej, tym głębsza hipnoza), stąd w analitycznej terapii w hipnozie mogą być powtórnie doświadczone i przepracowane przede wszystkim treści fazy symbiotycznej i oralnej. Przebieg tych faz jest najbardziej brzemienny w skutki dla późniejszych zaburzeń i chorób dorosłego życia.

Tymczasem większość metod psychoterapii jest w stanie dotrzeć najdalej do fazy analnej.
 Analiza biograficzna w hipnozie w ramach psychologii głębi jest skierowana nie tylko na uzdrowienie symptomów choroby, ale przede wszystkim na całościowy indywidualny rozwój człowieka.
Jest to „Królewska Droga” do osiągnięcia wyższych stanów świadomości i zadowalającego, odpowiedzialnego życia.

Hipnoza integratywna (hipnoza „świadoma/odhipnotyzowująca”) używana w hipnointegracyjnej terapii psychologii głębi (Metodzie Psychoterapeutycznej H.I.T.T.®) to hipnoza w której kluczowa jest zdolność pacjenta do odsłaniania i analizy istotnych dla jego rozwoju doświadczeń z konkretnego „badanego” okresu życia, w skupieniu, bez cenzury racjonalizującego umysłu, w pełnym, odciętym od otoczenia, kontakcie z osobą i słowami hipnoterapeuty, w dialogu ze sobą samym i hipnoterapeutą.

Dlatego nazywamy ten stan hipnozą świadomą/odhipnotyzowującą, ponieważ nie jest w niej ważny stan somnambulizmu jako stan gotowości do pracy terapeutycznej jak również nie stosuje się w niej sugestii bezpośrednich, nie jest to hipnoza sugestywna.

W ramach Szkoły dla terapeutów uczących się tej metody proponujemy dłuższe kształcenie, traktując je jako atut ze względu na wysokie wymagania odnośnie kompetencji wyszkolonych psychoterapeutów.

Anna Orłowska