Szkolenie w Metodzie H.I.T.T.® Wernera Meinholda

NABÓR UCZESTNIKÓW SZKOLENIA W METODZIE PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ H.I.T.T.® (HIPNOINTEGRACYJNEJ PSYCHOTERAPII GŁĘBI WERNERA MEINHOLDA) do końca stycznia 2019 r. Inaugurację szkoły przewidujemy w lutym 2019 r.

Metoda Psychoterapeutyczna H.I.T.T.®  Wernera Meinholda to wyjątkowo skuteczne połączenie analizy głębi z hipnozą, w której terapeuta dysponuje skutecznymi środkami do pracy z deficytami z okresu wczesnodziecięcego, niedostępnymi w innych modalnościach.

Dlaczego polecamy Metodę Psychoterapeutyczną H.I.T.T.®  Wernera Meinholda: Co nas wyróżnia?

Organizator: TOWARZYSTWO HIPNOZY TERAPEUTYCZNEJ I BADAŃ NAD HIPNOZĄ W KRAKOWIE (GTH POLSKA) we współpracy z INTERNATIONAL GESELLSCHAFT FUR THERAPEUTISCHE HYPNOSE UND HYPNOSEFORSCHUNG (IGTH)

Adresat: psychoterapeuci certyfikowani, psychoterapeuci będący w trakcie atestowanych kursów psychoterapii, psycholodzy, absolwenci I stopnia kursu hipnozy terapeutycznej organizowanej przez nasze Towarzystwo.

Od kandydatów oczekuje się nienagannej postawy etycznej w procesie pomagania innym oraz elementarnych umiejętności stosowania hipnozy.

Wymaga się, żeby były to osoby, które:
• Ukończyły przynajmniej kurs Podstawy Hipnozy organizowany przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą lub są certyfikowanymi psychoterapeutami (bądź są w trakcie atestowanych kursów psychoterapii) posiadającymi doświadczenie w stosowaniu hipnozy klinicznej
• Gotowi są do podjęcia własnej terapii treningowej w Metodzie Psychoterapeutycznej H.I.T.T.®  Wernera Meinholda
• Pomyślnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną w trakcie naboru do szkoły

Osoby zamierzające skorzystać z naszego szkolenia proszone są o przysłanie najpóźniej w terminie do 16 lutego 2019 r. swojego zgłoszenia na adres biura Towarzystwa : biuro@hipnoza.org.pl.

Należy dostarczyć następujące dokumenty:

1. Formularz CV (kliknij aby pobrać).
2. Kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz odbytych szkoleń psychoterapeutycznych, w tym kursu Podstawy Hipnozy lub zaświadczenie o byciu jego uczestnikiem.
3. List motywacyjny zawierający uzasadnienie podjęcia nauki w szkole.

Po analizie dostarczonych dokumentów, zaprosimy kandydatów na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną. Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 10.02.2019 (szczegóły w indywidualnej korespondencji). Inauguracja szkoły: 21-24.02. 2019 r.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 50-80% do organizowanych przez nas Kursów (szczegóły: http://bit.ly/2MiS8um) lub nieoprocentowanego kredytu z możliwością umorzenia do 25% (szczegóły: https://bit.ly/2PoBeYr).

Kadra szkoły: Anna Trzcieniecka-Green, Halina Gąsior, Bożena Hanik, Jerzy Kutaj, Anna Orłowska, Danuta Sobańska, Maria Stanisławiak, oraz Claudia Manzini- Egger i zaproszeni goście zagraniczni.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w Krakowie godz. w Centrum Terapii i Rozwoju Vivere, ul. Sokołowskiego 24, w soboty od godz. 11.00 do 19.30, w niedziele od godz. 9.00 do godz. 15.00. Każdy weekend szkoleń zawiera 18 godzin lekcyjnych. Szkolenia wyjazdowe w wybranym ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym poza Krakowem.

Struktura szkolenia:
Szkolenie jest dwupoziomowe. Po pomyślnym ukończeni całego szkolenia uczestnik uzyska Międzynarodowy Certyfikat Hipnoterapeuty w Metodzie Psychoterapeutycznej H.I.T.T.® Jeśli uczestnik szkolenia zdecyduje się wyłącznie na ukończenie pierwszego poziomu, to otrzyma tytuł: Początkujący Hipnoterapeuta w Metodzie H.I.T.T.®.

PIERWSZY STOPIEŃ SZKOLENIA W METODZIE PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ H.I.T.T.®

Pierwszy rok obejmuje osiem modułów weekendowych, w tym dwa moduły wyjazdowe : czterodniowy moduł, wprowadzający do metody H.I.T.T.® i pięciodniowy, ukierunkowany na własne doświadczenia uczestników w Metodzie H.I.T.T.®

I moduł – Trening autogenny i wprowadzenie do Metody Psychoterapeutycznej H.I.T.T.® (4.dniowe szkolenie wyjazdowe). Prowadzący: Bożena Hanik, Halina Gąsior, Maria Stanisławiak, Jerzy Pocica. Termin: 21-24.02. 2019.

II moduł– Faza adolescencji i, a w tym: zadania, symbole, komunikacja, charakterystyczne przejawy deficytów, strategie terapeutyczne, ćwiczenia w podgrupach, demonstracje pracy, doświadczenia własne, elementy superwizyjne. Prowadzenie: Anna Trzcieniecka- Green. Termin: 16-17.03.2019 r.

III moduł – Faza indywiduacji. Jej struktura treści i kolejnych faz rozwojowych jest taka sama jak w module II. Prowadzenie: Maria Stanisławiak. Termin: 6-7.04.2019.

IV moduł – Faza genitalno- edypalna. Prowadzenie: Bożena Hanik. Termin: 18-19.05.2019.

V moduł – Faza analna. Prowadzenie: Anna Trzcieniecka –Green. Termin: 14-15.09.2019.

VI moduł – Faza oralna. Prowadzenie: Halina Gąsior. Termin : 5-6.10.2019.

VII moduł – Faza symbiotyczna. Prowadzenie: Anna Orłowska. Termin: 9-10.11.2019.

VIII moduł – Integracja, zastosowanie, praktyka (szkolenie wyjazdowe). Prowadzący : Danuta Sobańska, Halina Gąsior, Bożena Hanik Termin: . 11-15.12.2019.

II STOPIEŃ SZKOLENIA W METODZIE H.I.T.T.®

IX moduł – Znaczenie historii życia. Danuta Sobańska. Termin:

X moduł – Związek terapeutyczny i jego funkcje w Metodzie Psychoterapeutycznej H.I.T.T.®  Prowadzenie: Danuta Sobańska. Termin:

XI moduł –  Superwizja I. Prowadzenie: Anna Orłowska oraz Maria Stanisławiak. Termin:

XII moduł – Seminarium z pisania prac opartych o Metodę Psychoterapeutyczną H.I.T.T.® Prowadzenie: Anna Trzcieniecka – Green. Termin:

XIII moduł – Rozwój człowieka i koncepcja 12 zmysłów. Prowadzenie: Danuta Sobańska. Termin:

XIV moduł – Symbolika organów. Prowadzenie: Bożena Hanik i Anna Orłowska. Termin:

XV moduł – Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w realizacji Metody Psychoterapeutycznej H.I.T.T.® Prowadzenie: Anna Trzcieniecka- Green. Termin:

XVI moduł – Superwizja II. Prowadzenie: Danuta Sobańska i Halina Gąsior. Termin:

XVII moduł – Psychologia głębi a Metoda Psychoterapeutyczna H.I.T.T.®. Prowadzenie: Halina Prowadzenie: Gąsior i Maria Stanisławiak. Termin:

XVIII moduł – Superwizja III (szczególny akcent na rozpoznawanie proficytów i deficytów). Danuta Sobańska. Termin:

XIX moduł – Psychodrama, hipnodrama w Metodzie Psychoterapeutycznej H.I.T.T.® Prowadzenie: Anna Trzcieniecka- Green. Termin:

W styczniu 2021 zostaną uruchomione możliwości konsultacji indywidualnych z wybranymi nauczycielami.

XX moduł – Zakończenie, egzamin praktyczny, omawianie prac pisemnych(moduł wyjazdowy – 4 dni). Prowadzenie: kadra szkoły. Termin:

Osoby decydujące się na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu hipnoterapeuty Metodą Psychoterapeutyczną H.I.T.T.® powinny:

  • Uczestniczyć we wszystkich modułach danego poziomu szkolenia (nie mniej niż w 80% zajęć).
  • Odbyć terapię treningową Metodą Psychoterapeutycznej H.I.T.T.®w wymiarze godzin określonym przez prowadzącego terapię treningową od aktualnego wieku do poczęcia. Terapię treningową prowadzą wskazani przez Towarzystwo hipnoterapeuci.
  • Złożyć pracę teoretyczną, łączącą się z tematyką H.I.T.T.®
  • Uczestniczyć w superwizjach w trakcie szkoły, a po jej ukończeniu w superwizjach dla absolwentów (wymagane do dyplomu, co najmniej 50 godz. superwizji w metodzie) oraz w 2 warsztatach prowadzonych przez gości zagranicznych związanych z metodą( w toku szkoleń zaproponujemy je odrębnie uczestnikom szkoły).
  • Z wynikiem pozytywnym zdać egzamin końcowy.

Koszty Kursu Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi (H.I.T.T.®) Wernera Meinholda:

Poziom I:

Cena szkoleń za pierwszy stopień: 850 zł za każdy moduł dwudniowy weekendowy (6×850 = 5100).
Koszty dwóch modułów wyjazdowych:
moduł wyjazdowy pierwszy, 4 dniowy: 1700 zł plus koszty wyżywienia i noclegów,
moduł wyjazdowy drugi, 5 dniowy: 2125 zł plus koszty wyżywienia i noclegów.

Suma: 8925 PLN (plus koszty wyżywienia i noclegów).

Poziom II:

Cena szkoleń za pierwszy stopień szkolenia: 850 zł za każdy moduł dwudniowy weekendowy (11×850 = 9350).
Koszt modułu wyjazdowego, 4 dni: 1700 zł plus koszty wyżywienia i noclegów,
Koszt egzaminu: 500 PLN.
Suma: 11 550 PLN (plus koszty wyżywienia i noclegów).

Stawka za wyżywienie i nocleg – ok. 120 zł/doba (w zależności od aktualnych cen obowiązujących w hotelu.

Suma Poziom I + Poziom II = 22 175 (plus koszty wyżywienia i noclegów)

Formularz zgłoszeniowy

Chcę otrzymać rachunek
[recaptcha theme:dark]

Notice: Undefined offset: 0 in /home/clients/www/1dd4207d9caa2bba5fbf367a5e585340/hipnoza/www/new.hipnoza.org.pl/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 937