Ostatni już w tej formule całościowy kurs II stopnia. W następnej edycji zaproponujemy formułę modułową. Absolwentów kursu Podstawy Hipnozy, którzy wolą dotychczasową formułę Kursu II stopnia zapraszamy do podjęcia decyzji i zapisania się na kurs do końca czerwca 2017 roku.Kurs hipnozy II stopnia jest przeznaczony dla osób o pewnym stopniu zaawansowania w posługiwaniu się metodą hipnozy.
Z uwagi na niemożność ustalenia progu oczekiwanych umiejętności preferowane są osoby, które ukończyły proponowany przez nas kurs podstawowy.
Nasze doświadczenie uczy, iż abolwenci innych szkoleń mają duże trudności z podążaniem za tokiem kursu i sami decydują się na równoległe uzupełnianie wiedzy i kompetencji poprzez nasz kurs podstaw hipnozy.
Kurs jest organizowany we współpracy z krakowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.PROGRAM KURSU
I moduł 28-29.X.2017Depresja
Prowadząca: Bożena HanikII moduł 18-19.XI.2017Psychosomatyka
Prowadząca: Anna Trzcieniecka-Green

III moduł 16-17.XII.2017

Terapia par
Prowadząca: Bożena Hanik

IV moduł 20-21.I.2018

Zastosowanie hipnozy w leczeniu bólu
Prowadzące: Anna Trzcieniecka-Green

V moduł 17-18.II.2018

Superwizja
Prowadząca: Bożena Hanik, Danuta Sobańska

VI moduł 17-18.III.2018

Hipnoza z dziećmi
Prowadząca: Anna Trzcieniecka-Green

VII moduł 21-22.IV.2018

Superwizja
Prowadząca: Anna Trzcieniecka-Green, Danuta Łopalewska

12-13.V.2018
Seminarium z Claudią Manzini-Egger „Faza symbiotyczna
Koszt udziału w seminarium dla osób biorących udział w pełnym kursie: w cenie kursu.
Koszt udziału w seminarium dla osób zamawiających poszczególne moduły naliczany jak za osobny moduł.

VIII moduł 19-20.V.2018

Hipnoza w uzależnieniach
Prowadząca: Anna Trzcieniecka-Green

Istnieje możliwość dołączenia do wybranego modułu lub modułów.

Wpłat prosimy dokonywać na
Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą
pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków
Numer konta: 33 1050 1445 1000 0023 2618 8170
Tytuł przelewu: „Kurs hipnozy 2 stopnia” (proszę dopisać numer raty)

Osoby, które potrzebują rachunku na działalność gospodarczą proszone są o podanie w formularzu, pełnej nazwy, adresu i numeru NIP firmy oraz wpisywanie w tytule przelewu jej nazwy. Jeśli przelew jest dokonywany z konta firmowego proszę umieścić informację o imieniu i nazwisku uczestnika kursu. Jeżeli przelew jest wykonywany z konta prywatnego a rachunek ma być wystawiony na firmę, proszę umieścić w opisie przelewu nazwę firmy.

Zapisów i informacji udziela Paulina Kubiszowska, biuro@www.hipnoza.org.pl

Zajęcia odbywać się będą przy ulicy Sokołowskiego 24 w Centrum Terapii i Rozwoju „Vivere” w Krakowie

W sobotę zajęcia będą trwały od 10.30 do 19.30 z przerwą obiadową,w niedzielę od 9.00 do 14.00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w następnej edycji tego kursu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.