Kurs zaawansowanej hipnozy II stopnia

Kurs zaawansowanej hipnozy II stopnia – edycja 2019-2020

Kurs zaawansowanej hipnozy II stopnia jest przeznaczony dla osób o pewnym stopniu zaawansowania w posługiwaniu się metodą hipnozy. Z uwagi na niemożność ustalenia progu oczekiwanych umiejętności preferowane są osoby, które ukończyły proponowany przez nas kurs podstawowy. Nasze doświadczenie uczy, iż absolwenci innych szkoleń mają duże trudności z podążaniem za tokiem kursu i sami decydują się na równoległe uzupełnianie wiedzy i kompetencji poprzez nasz kurs podstaw hipnozy.
Kurs jest organizowany we współpracy z krakowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.


PROGRAM KURSU:

 

MODUŁ I Depresja (26-27.10.2019)

Prowadząca: Bożena Hanik

 • przyczyny depresji
 • charakterystyka depresji
 • techniki i strategie pracy z depresją w hipnozie

KORZYŚCI: Podczas tego modułu zrozumiesz mechanizmy powstawania depresji, jej przyczyny, poznasz różne charakterystyki depresji oraz różne techniki i strategie pracy z depresją w hipnozie.

MODUŁ II Terapia par (16-17.11.2019)

Prowadząca: Bożena Hanik

 • Wybrane teorie terapii par
 • Co wpływa na efekt terapii
 • Przebieg procesu terapii
 • Wybrane techniki hipnotyczne w terapii par

KORZYŚCI: Para zmagająca się problemami w komunikacji tkwi w regresyjnym uwikłaniu przeniesień i przeciwprzeniesień zakorzenionych w głębokich fazach wczesnego rozwoju obu stron relacji. Hipnoza daje możliwość dotarcia do źródeł tych uwikłań i umożliwia wgląd pozwalający na uwolnienie od nich.

MODUŁ III Psychosomatyka (7-8.12.2019)

Prowadząca: Anna Trzcieniecka-Green

 • biomedyczny model zdrowia i choroby
 • techniki i strategie pracy z zaburzeniami psychosomatycznymi w hipnozie
  • ogólna sugestia samouzdrawiania
  • wczesna interwencja i program ambulatoryjny dla pacjentów kardiologicznych
  • program dla pacjentów z chorobą nowotworową
  • program dla pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi

KORZYŚCI: Źródła zaburzeń psychosomatycznych tkwią w głębokich warstwach podświadomości, niezwykle trudno dostępnych dla większości metod psychoterapeutycznych. Hipnoza jest najdoskonalszym narzędziem, które pomaga nam dotrzeć do tych warstw i uzdrowić choroby duszy i ciała na najgłębszym poziomie, uruchamiając cudowne mechanizmy samouzdrawiania jakie każdy z nas posiada. Tego nauczy Cię ten moduł.

MODUŁ IV Zastosowanie hipnozy w leczeniu bólu (11-12.01.2020)

Prowadząca: Anna Trzcieniecka-Green

 • analgezja (zniesienie poczucia bólu) i hipnoanastezja podczas zabiegów medycznych i operacyjnych (np. operacja, poród, ekstrakcja zęba, operacje plastyczne)
 • uśmierzanie bólów porodowych
 • bólów pooparzeniowych
 • dolegliwości bólowych w przebiegu AIDS
 • leczenie bolów chronicznych i przewlekłych
 • zwalczanie bólów fantomowych
 • walka z migrenami i naczyniowymi bólami głowy

KORZYŚCI: Ból jest zjawiskiem psychosomatycznym. Jego natężenie jest zależne od uwarunkowanego psychologicznie stopnia wrażliwości jednostki. Dzięki hipnozie nauczysz się jak zmniejszyć wrażliwość na ból, oddalić go, całkowicie znieczulić lub nauczyć swojego pacjenta kontrolowania jego odczuwania bólu.

MODUŁ V Superwizja (22-23.02.2020)

Prowadząca: Anna Trzcieniecka-Green, Danuta Łopalewska

MODUŁ VI Hipnoza z dziećmi (21-22.03.2020)

Prowadząca: Anna Trzcieniecka-Green

 • naturalne elementy rozwoju dziecka
 • wskazania do hipnozy
 • cele hipnoterapii
 • specyficzne zachowania i problemy związane z wiekiem
 • techniki i strategie pracy z dziećmi w hipnozie

KORZYŚCI: Czy wiesz, że dzieci do ok. 10 roku życia znajdują się w naturalnym stanie hipnozy? Podczas tego modułu nauczysz się jak pracować z dziećmi poprzez zabawę, opowiadanie bajek, metafory, i inne techniki, stosownie do i w harmonii z poziomem rozwojowym Twojego pacjenta.

MODUŁVII Superwizja (25-26.04.2020)

Prowadząca: Bożena Hanik, Danuta Sobańska

MODUŁ VIII Hipnoza w uzależnieniach (9-10.05.2020)

Prowadząca: Anna Trzcieniecka-Green

 • rodzaje uzależnień
 • terapia w uzależnieniach od substancji i uzależnieniach behawioralnych
  • program dla alkoholików i narkomanów
  • program dla palaczy

KORZYŚCI: Nałogi są mechanizmem obronnym kompensującym ogromną i bolesną stratę – środkiem przeciwbólowym. Niewłaściwa (zbyt szybka i powierzchowna) praca z nałogami często może prowadzić do przesunięcia objawu jakim jest uzależnienie w inne obszary życia pacjenta, zamiast uwolnienia go od przyczyny jego cierpienia i stać się źródłem innego rodzaju problemów pychosomatycznych. Podczas tego modułu nauczysz się uważnego i delikatnego postępowania z chorobami duszy stojącymi za uzależnieniami.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 50-80% do organizowanych przez nas Kursów (szczegóły: http://bit.ly/2MiS8um) lub nieoprocentowanego kredytu z możliwością umorzenia do 25% (szczegóły: https://bit.ly/2PoBeYr).

Cena: 7900 zł płatne w całości lub w ratach:
Zaliczka przy zgłoszeniu (rezerwacja) – 1000 zł
I rata 2000 zł do końca września
II rata 1700 zł do końca listopada
III rata 1600 zł do końca stycznia
IV rata 1600 zł do końca marca

Zapisy i informacja: biuro@hipnoza.org.pl tel: 502459707

Wpłat prosimy dokonywać na
Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą
pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków
Numer konta: 33 1050 1445 1000 0023 2618 8170
Tytuł przelewu: „Kurs hipnozy 2 stopnia” (proszę dopisać numer raty)

Osoby, które potrzebują rachunku na działalność gospodarczą proszone są o podanie w formularzu, pełnej nazwy, adresu i numeru NIP firmy oraz wpisywanie w tytule przelewu jej nazwy. Jeśli przelew jest dokonywany z konta firmowego proszę umieścić informację o imieniu i nazwisku uczestnika kursu. Jeżeli przelew jest wykonywany z konta prywatnego a rachunek ma być wystawiony na firmę, proszę umieścić w opisie przelewu nazwę firmy.

Zajęcia odbywać się będą przy ulicy Sokołowskiego 24 w Centrum Terapii i Rozwoju „Vivere” w Krakowie

W sobotę zajęcia będą trwały od 10.30 do 19.30 z przerwą obiadową,w niedzielę od 9.00 do 14.00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w następnej edycji tego kursu lub w wybranych modułach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Chcę otrzymać rachunek