Adam Kita

Członek Zarządu i Sekretarz Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą GTH Polska.

Jest w trakcie studiów na kierunku Psychologia w Zarządzaniu na UJ. Ukończył kurs masażu Dotyk Motyla dr Evy Reich, Kurs Podstawy Hipnozy Klinicznej oraz Kurs Zaawansowanej Hipnozy Klinicznej Kurs II Stopnia w Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą, uczestniczył w seminariach  Claudii Manzini-Egger. Certyfikowany praktyk TCT. Ukończył także pełne szkolenie w zakresie metody Recall Healing® dr Gilberta Renaud i jest certyfikowanym facylitatorem tej metody. Jest w trakcie szkolenia w Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi (Metodzie H.I.T.T.® Wernera Meinholda).

Stosuje zintegrowany model pracy: terapia multimodalna, analityczna, podejście transpersonalne, poznawczo-behawioralne, elementy  terapii systemowej, sterowane wyobrażenia, praca z ciałem, psychogenealogia, hipnoterapia, w tym integratywna analityczna terapia w hipnozie. Pomaga w leczeniu nerwic, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych, traumy pourazowej (PTSD) oraz traumy symbiotycznej i rozwojowej. Prowadzi terapię par, psychoterapię indywidualną oraz grupową. Specjalizuje się w pracy z problemami psychosomatycznymi.

Prowadzi szkolenia, treningi, coaching. Jest także konsultantem w zakresie marketingu, e-marketingu, zarządzania wizerunkiem, komunikacji i PRu.

Kraków, Wieliczka, Myślenice, Dobczyce.

 

Stosuje metodę H.I.T.T. Wernera Meinholda.

email: adamfkita[at]gmail.com

tel: 502 459 707