Adam Kita

Członek Zarzadu i Sekretarz Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą GTH Polska

email: biuro@hipnoza.org.pl

tel: 502 459 707