literatura


Literatura nt. hipnozy

Pragnąc pomóc specjalistom w zakresie psychoterapii oraz osobom zainteresowanym hipnozą lepiej zrozumieć to zjawisko, przygotowaliśmy poniższe propozycje literatury przedmiotu. Oczywiście nie jest to lista wyczerpująca. Pozwala ona jednak zorientować się w podstawowych pojęciach oraz bogactwie szkół i technik hipnotycznych.

Poniższe pozycje nie są popularnymi poradnikami i mogą być mało zrozumiałe dla osób nie zajmujących się profesjonalnie psychoterapią. Osoby poszukujące pomocy w swoich problemach zachęcamy do zgłoszenia się do wykwalifikowanego psychologa, psychiatry lub psychoterapeuty. Przeczytanie książki nie zastąpi spotkania z drugim człowiekiem, który słucha.

W języku polskim

Paul-Cavalier F.J. (2001). Wizualizacja. Rebis, Poznań

Copelan R. (2006). Podręcznik hipnozy. Weltbild Media Sp. z o.o., Klub dla Ciebie, Warszawa;

Erickson M., Rossi E. (1996). Lutowy Człowiek. Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk;

Hadley J., Staudacher C. (1997). Hipnoza. Podręcznik sprawdzonych technik hipnotycznych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk;

Haley J. (1995). Niezwykła terapia. Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk;

Hunter M. E. (2000). Hipnoterapia. Twórcze podejście. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk;

Meinhold W. J. (1997). Psychoterapia w hipnozie. 16&16, Kraków;

Milne G. (2006). Hipnoza, a sztuka samoleczenia. Hipnoza w zaburzeniach fizycznych i psychologicznych, Wydawnictwo REA, Warszawa;

Mirecka U. (2008). Komunikacja w sytuacji hipnozy. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Niedźwieńska A. (1998). Modyfikacja podatności hipnotycznej. Analiza teoretyczna i empiryczna. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków;

Rossi E.L. (1995). Hipnoterapia. Psychobiologiczne mechanizmy uzdrawiania. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań;

Rossi E.L., Rossi K.L. (2016). Kreowanie nowej świadomości – psychospołeczna genomika samostwarzania. Palisades Gateway Publishing

Siuta J. (red.) (1998). Współczesne koncepcje w badaniach nad hipnozą. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

Tepperwein K. (2005). Wyższa szkoła hipnozy. Hipnoza, autohipnoza. Praktyczne porady dla każdego. Wydawnictwo KOS. Katowice;

Yapko M. (1999). Kiedy życie boli. Strategiczna terapia krótkoterminowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk;

Yapko M. D. (2000). Podstawy hipnozy. Zasady i pojęcia. GWP, Gdańsk;

Zeig J.K. (1997). Spotkania z Ericksonem. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk;

Zeig J.K., Munion W.M. (2005). Milton H.Erickson. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Anglojęzyczna

Achtenberg J., Dossey B., Kolkmeier L. (1994). Rituals of Healing. Using Imagery for Health and Wellness. Bantam Books, NY, Toronto, London, Sydney, Auckland;

Bandler R., Grinder J. (1975). Patterns of The Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D. Grinder & Associates, CA;

Barnett E.A. (1989). Analytical Hypnotherapy. Principles and Practice. Westwood Publishing Co., Glendale, CA;

Burrows G. D. (2001). Stanley R. O., Bloom P. B. International Handbook of Clinical Hypnosis. John Wiley & Sons, Ltd, Chichester;

Chapman R. A. (ed) (2006). Clinical Use of Hypnosis in Cognitive Behaviour Therapy. A Practitioner’s Casebook. Springer Publishing Company, New York;

Elman D. (1964). Hypnotherapy. Westwood Publishin Co., Glendale, CA;

Erickson M. H. (1980). Hypnotic Investigation of Psychodynamic Processes. Irvington Publishers, Inc., NY, vol. I – III;

Fromm E., Nash M. R. (1997). Psychoanalysis and Hypnosis. International University Press, Inc. Madison, Connecticut;

Hawkins P. J. (2006). Hypnosis and Stress. A Guide for Clinitians. John Wiley & Sons, Ltd, Chichester;

Kline M. V. (1966). Freud and Hypnosis. The Interaction of Psychodynamics and Hypnosis. An Agora Softback. The Institute for Research in Hypnosis Publication Society;

Lynn S.J., Rhue J.W., Kirsch E. (2010). Handbook of Clinical Hypnosis. American Psychological Association, Washington D.C;

Rosen S. (1991). My Voice Will Go With You. The Teaching Tales of Milton Erickson. WW Norton & Company;

Short D., Erickson B.A., Erickson Klein R. (2005). Hope & Resiliency: Understanding the Psychotherapeutic Strategies of Milton H. Erickson. Crown House Publishing Ltd. Camarthen UK.

Watkins J. G., Barabasz A. (2008). Advanced Hypnotherapy. Hypnodynamic Techniques. Routledge, Taylor & Francis Group. New York, London;

Wolberg L. R. (1960). Hypnoanalysis. Grove Press, INC. New York.

Yapko M.D. (2012) Trancework. An Introduction to the Practice of Clinical Hypnosis. Routlege, Taylor & Francis Group. New York, London;