Nabór do szkoły H.I.T.T.® Wernera Meinholda

Rozpoczynamy nabór osób zainteresowanych podjęciem szkolenia w metodzie H.I.T.T.® WERNERA MEINHOLDA.

Inauguracje szkoły przewidujemy w październiku 2017 r. Zajęcia odbywać się będą w Krakowie, w soboty i niedziele w pierwszym tygodniu danego miesiąca, z przerwą wakacyjną. Szkolenie uwieńczy dyplom międzynarodowy Hipnoterapeuty metody H.I.T.T.® Szkolić będą, zarówno nauczyciele polscy jak i goście zagraniczni.

Szczegóły: METODA H.I.T.T.®