Nabór do kolejnej edycji szkoły H.I.T.T.® Wernera Meinholda

Rozpoczynamy nabór osób zainteresowanych podjęciem szkolenia w Metodzie H.I.T.T.® WERNERA MEINHOLDA.

Twórcą Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi jest Werner Meinhold. Terapia ta uwzględnia dorobek psychologii głębi zawierający analityczną wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka. Według autora terapia ta sięga głębokich pokładów psychiki i można ją stosować nawet do najcięższych zaburzeń fizycznych lub psychicznych. Warunkiem stosowania tej metody powinna być gotowość klienta do samopoznania i dalszego rozwoju. Terapeuta dąży tu do uświadomienia klientowi i przepracowania razem z nim przyczyn choroby, które wynikają z historii jego życia i zostały wyparte do nieświadomości.

Inauguracje szkoły przewidujemy w październiku 2018 r. Zajęcia odbywać się będą w Krakowie, w jeden weekend każdego miesiąca, z przerwą wakacyjną. Szkolenie uwieńczy dyplom Międzynarodowy Hipnoterapeuta metody H.I.T.T.® Szkolić będą, zarówno nauczyciele polscy jak i goście zagraniczni.

Szczegóły kursu i zapisy :

Szkolenie w Metodzie H.I.T.T.® Wernera Meinholda