Dopłaty do kursów prowadzonych przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą

Nasze starania zostały uwieńczone sukcesem!  Informujemy, że Kurs Podstawy Hipnozy oraz Szkolenie w Metodzie H.I.T.T. Wernera Meinholda są już wpisane do BUR (Bazy Usług Rozwojowych), co oznacza, że możecie sie starać o dofinansowanie – jego wysokość i inne warunki zależą od miejsca zamieszkania osoby wnioskującej. Więcej szczegółów na temat udzielających dofinansowań można znaleź na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Szczegółowych informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Lista lokalnych punktów informacyjnych znajduje się na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/ .

Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy ukończyli kurs Postawy Hipnozy i wszystkich, którzy ukończyli 2 stopien hipnozy do wzięcia udziału w Szkoleniu w Metodzie H.I.T.T.®Wernera Meinholda . Przedłużyliśmy czas naboru kandydatów do 30 lipca, aby każdy mógł spokojnie przesłać odpowiednie dokumenty.

Strony naszych kursów w BUR:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=188037
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=188104

Informujemy także o możliwości uzyskania nieoprocentowanego kredytu na sfinansowanie Kursów z możliwością umorzenia do 25% (szczegóły: https://bit.ly/2PoBeYr).